Lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda i Hedmark bestemte den 19. juni at det skulle skytes 20 jerver i Hedmark, hvor 5 av de 20 jervene kunne felles innenfor ulvesona. Utenfor ulvesona var det ingen soneinndeling. Vedtaket ble påklaget og Klima- og miljøverndepartementet fattet den 12. september endelig avgjørelse, hvor kvoten ble redusert til 16 og fellingsområdet er redusert. Det er nå bare lov å felle jerv innenfor beiteprioriterte områder. For Engerdal sin del inngår det som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218 i jaktområdet. Se hele vedtaket her.

24.mars (002).JPG
Merète Trangsrud