9 forskjellige bjørner var innom Engerdal i 2013

Nå har møkk og hårprøvene innsamlet i 2013 blitt analysert og det er minimum 9 forskjellige bjørner som har lagt igjen sitt visitkort i Engerdaln, 4 binner og 5 hanner. Bjørnen på bildet er ST4 som har vært her de to siste årene og førstegang ble registrert med dna i Sør Trøndelag for 8 år siden i Rennebu. Det er tredje året det har blitt registrert 4 binner i Engerdaln, en mer fullstendig oversikt fra de siste 4 årene finnesher. DNA resultatene ligger ute på rovbasen.no og er åpen for alle det er bare følge denne linken her. For 2012 ble det samlet inn hele 58 prøver mot bare 24 prøver i 2013, noe som kan tyde på mindre bjørnetrafikk, men det ble registrert like mange individ allikevel. Det nærmer seg fort tia for at de første bjørnene kommer ut av hiet og fjellstyrets Bjørnar Johnsen (97063383) som er rovviltkontakt for SNO i Engerdal er veldig interessert i alle spor eller møkk etter bjørnen. Vi takker for alle innleverte prøver siste året og håper mange vil være med å samle møkk i år også, en spesiell hobby, men for den som er interessert er det veldig spennende å få vite hvem som har driti rundt omkring. 

Oversikstkart over innleverte dna-prøver

Gasta Design