2 storokser felt i dag

Det er felt to fine okser i dag, på bildet er det Granbergtangen ved Arild Nordsveen som har fått en flott 12 tagger. Rysslaget som jakter på Granbergtangen var på hugget i dag og en fornøyd Håkan Husfloen felte denne kua. Nå er det kanskje på tide at Rysslaget skifter navn, det er en del på laget som strengt tatt ikke kan kalles ryss lenger og det er mer nærliggende å kalle det ryss og pensjonistlaget. Naboterrenget Løvåsen Nord ville ikke være dårligere og fikk en 14 tagger i dag, men elgen er nok så stor så bildet ble for digert og tungt så det har ikke kommet fram enda. Femundsmarka Nord har fått ei fjorku i dag og Sømåkvolvet fikk en kalv i går. På den private delen har skaftet fått en fjorokse. Laget som jakter i Skjærbekkdaln fant ulvemøkk vest for veienden i Skjærbekkdaln ved restene av en elgkalv i dag. Laget som jakter i Gutulia savner ei gråhundtispe, den blei borte mitt på dagen i dag og er det noen som finner denne unghunden gi beskjed til Sigurd Agnalt på mobil 48887651.   

Gasta Design