Sjette bukken felt

Sjette bukken er felt og det var ikke overraskende Alf Nilsen som sendte bilde av en fin sekstagger i dag tidlig. Etter at Rosita fikk en fin bukk i går ble det ekstra press på hjemmebane for Alf, og om han ikke skulle fått tak i en bukk ville han nok fått mange kommentarer om hvordan jakta har gått fra Rosita. Alf takla presset som vanlig bra og felte denne finne bukken på Kvisla og da gjenstår bare gevirbedømmingen av geviret for å se hvem av bukkene som er størst og hvem som vinner den interne kampen i heimen. Har fått forespørsel fra andre bukkejegere om hvor bukkene har blitt felt. Følgende steder er det felt bukker: Bjørnar Sundet - Voltjønna mellom Sundet og Granberget. Tommy Granberg -Moalia. Kent Stian Johansen - Elvdalen. Ingar Knutsen -Vurrusjølia. Rosita Sjøø Nilsen - Lillebo. Alf Nilsen - Kvilten. Hadde litt villedende informasjon på hjemmesia angående bukkekvoten den er 12 og ikke 10 som det stod en stund. Det er nå 6 bukker igjen på kvota.

Gasta Design