Sjelden gjest på Lillebo

Foto: Ann J. Nordvålen

Foto: Ann J. Nordvålen

Ann Nordvålen fikk se en gåseaktig stor and ved Lillebo i dag. Den kom faktisk gående på fylkesveien fra Sverige. Det viste seg at det slett ikke var snakk om noen illegal innvandring, men en ungfugl av gravand. Gravanda er en typisk kystfugl som hekker mer eller mindre langs hele Norskekysten nord til Finnmark. Om høsten trekker de nedover langs kysten av Vest-Europa. Stor som en ærfugl. Den har fått navnet gravand fordi den faktisk graver seg ganger i bakken som den har reir i. Høst og vår er det enkelte observasjoner av arten også i innlandet, men det er såvidt vi vet første gang den er observert i Engerdal(Artsdatabanken). Gravanda er totalfredet.
Ann hadde kameraet skuddklart, og fikk tatt noen fluktbilder av gravanda.

Gasta Design