Fjellstyret i dialog med Statskog om kjøp av flere skogshusvær

bilde1.jpg

Engerdal fjellstyre har innledet en dialog med Statskog SF om overtakelse av flere skogshusvær på statsallmenningen i Engerdal. Dette med bakgrunn i at Statskog ønsker å selge en del av de skogshusvær og bygninger som de ikke lenger har bruk for i skogsdriften. På Statsallmenningen i Engerdal er det mange koier og hus som ble oppført ut fra behovet i tidligere tiders skogsbruk. Prosessen er slik at fjellstyret har en mulighet for å kjøpe disse og overta dem for bruk hjemlet i Fjellovas § 35. Videre er også reindriftsnæringa tilbudt å kjøpe objekt om de finner behov av dem. Fjellstyrets motiv for eventuell overtakelse av visse objekt er et ønske om å ta vare på dem for ettertiden og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Forhandlingene pågår og vi vil komme tilbake med mer om denne saken framover. Forøvrig hadde fjellstyret et ekstrainnsatt møte på kort varsel forrige uke i sakens anlending. Sakspapirer i forbindelse med dette møte finner du under fliken "Fjellstyrepolitikk".

Gasta Design