Fisk er viktig for Engerdal.

Foto: Jan Lillestu.

Foto: Jan Lillestu.

I 2013 gjorde NINA en rapport om fisketuristers forbruk i Fishspot-området som også inkluderer Engerdal (Dervo, B.K. 2014. Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013. NINA rapport 1021). Her er det mye interessant lesning. Det er neppe noen bombe at de fleste fiskerne i Engerdal er tilreisende, noe som i sin tur gir grunnlag for økt salg av overnatting. Selv om veldig mange av våre besøkere bor i telt, "villcamper" eller låner seg ei hytte, er det mange som benytter seg av de campingplasser og overnattingstilbudene som er i området. Undersøkelsen viser også at til tross for at de utgjør en begrenset del av fisketilbudet er fluesonene populære blant de tilreisende fiskerne. Nesten 80% av de som har svart på undersøkelsen er generellt godt eller svært godt fornøyd med fisketilbudet. De som besøker oss for å fiske skaffer seg informasjon ved å snakke med andre eller via relevante nettsteder. Rapporten har beregnet at i Engerdal legger hver fisker i gjennomsnitt igjen kr 926,- pr. fiskedøgn. Av dette utgjør fiskekortet ca 10% av kostnaden. Basert på fiskekortsalget kan en derfor si at fisketurismen gir en inntekt til området på over 20 millioner kr. Fisketurismen er derfor viktig for Engerdal.

Gasta Design