Fiskeørnmerking

I slutten av juli kom Trysling og fiskeørnentusiast Ole Petter Blæstad den årlige turen til Engerdaln for å merke årets kull av fiskeørnunger. Det var ingen stor produksjon i sommer og det ble merka 10 unger i Engerdaln og 4 unger i kommuner som grenser mot Engerdaln. Det var 4 reir med bare 1 unge i hvert. Fiskeørna har rede i toppen av furukroner som det blir bygd på hvert år og det kan bli noen store byggverk etterhvert. Værutsatt som redene er vil år om annet noen reir eller deler av reiret blåse ned og det kan bli tøft for ungene. I jyltingsmarka lå det to døde unger sammen med deler av reiret under furua, men siste ungen hadde nok klora seg fast i restene av reiret og berga seg. 

Bilder fra fiskemerkinga

Gasta Design