Elgjakta over for i år.

Søndag var siste dagen av elgjakta på statsallmenninga og viltstellområde II. Viltstellområde I har elgjakt til jul og der er det sameieskogen og Røteigen som har igjen dyr på kvota. Det ryktes at Bjørn Arvid har lagt glider på skia og leiter etter gamle gode blå ekstra smørninga fra Swix. Bare han finner den smørningsboksen er det nok tryggest for elgen å utvandre til Sverige siste måneden før jul. Siste dagene før jaktslutt fikk Løvåsen sør 2 kalver, Lillebo en fjorokse, Sømåkvolvet en kalv og Løvåsen nord fikk æren av å avslutte årets jakt med et tilleggsdyr, en kalv som ble felt i snaufjellet for Troja. "Jämthund - en Gråhundeiers drøm"?

Det ble felt 133 elg av en kvote på 149 på statsallmenninga som gir en fellingsprosent på 89,3. Ordinær kvote var 144, men det ble i tillegg felt 5 tilleggsdyr. Av 31 jaktfelt var det 17 jaktfelt som fylte årets tildelte elgkvote. På viltstellområde II er det felt 26 av 33 tildelte elger som gir en fellingsprosent på 78,8.

Gasta Design