Bjørn tatt 9 tikker sør for Lillerøåsen

Ole Andre Storsnes har hatt sine sauer på utmarksbeite sør for Lillerøåsen, det har vært et bra utmarksbeite helt fram til fredagsmorgenen når de første sauekadaverne tatt av bjørn ble funnet. Det måtte også avlives ei hardt skadd tikke. Fylkesmannen beordret tilligsanking av overlevende sau og det ble ikke gitt fellingstillatelse på bjørnen. Fylkesmannen mente dette var et område det ikke skulle være utmarksbeite for sau, noe beitelagsleder Tor Åsheim var meget uenig i. Ifølge Tor var dette klarert med Fylkesmannen i vinter, og han vil ordne opp i denne misforståelsen. Det mangler fortsatt 2 eller 3 tikker og leitinga vil fortsette. 

Gasta Design