LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

Vinter på Drevsjø
 

09.10-2015
Vinter på Drevsjø

Nå ser det ut som vintern har tenkt å komme til Drevsjø, har blitt hvitfarge på plenen utafor kontoret i løpet av dagen. Yr.no spår ikke noe snø i dagene framover så det er nok bare et skremmeskudd, får bare håpe det blir nok til sporsnø i mårra tidlig for da blir det revejakt og ingen skremmeskudd i skogen. Det blir nok fullt trøkk i elgskogen også i helga for dem som er så heldige å ha igjen dyr på kvoten og ivrige hara og rådyrjegere er nok også utpå. Har ikke fått melding om noen elgfall siden onsdag og det er nå felt 89 elg på statsallmenninga (fellingsprosent 64)og 21 elg på viltstellområde 1 (fellingsprosent 75) og 14 elg på viltstellområde 2 (fellingsprosent 48).
Foto:Bjørnar Johnsen
3 elgfall i går
 

08.10-2015
3 elger felt i går

Det ble felt 3 elger i går og det var Vurrusjølia vest med ei fjorku og Gutulia med en fjorokse. Buvika blei tidlig ferdig med årets kvote og tok tilleggsdyr for å få jakta litt mer. I går skøyt dem tilleggsdyret som var en fjorokse. Det fine elggeviret på bildet er fra Skjærbekkdaln som fikk denne fine oksen første jaktuka. Mille syntes det var spennende å snuse på den.

Foto:Bjørnar Johnsen
Prøvefiske i Stortjønna
 
07.10-2015
Prøvefiske i Stortjønna

Ivrige fiskere i Stortjønna ved Småsjøvollen har de seneste årene ofret en god del ressurser på grubling over tjønnas fiskebestand. Merkelig dødt har det vært der både stille sommerkvelder og under gunstige kikkefiskeforhold om vinteren. Hva kunne ha skjedd i det tidligere så ørrettette vannet? Fjellstyret hadde slettes ikke svaret og besluttet å gjennomføre et prøvefiske. Støtte fra Femund-/ Trysilvassdragets fiskefond ble gitt, og ei uke ut i oktober 2015 skulle vi endelig får svaret, i den grad en slik undersøkelse, med alle sine feilkilder, kan gi sikre svar. Spenningen var uansett stor da ni prøvefiskegarn skulle opp i kanoen i dag tidlig. De to første ga en sikker bekreftelse på at det ikke var tomt for fisk. Fire laker, åtte ørekyter, seksten ørreter og ei røye hadde gått i maskene. Det tredje garnet, som kvelden før lå så fint utstrekt langs vestiden av tjønna, lå i sin helhet samlet innen 3x3 m. Årsaken var en 78 cm lang ørret, som i sine velmaktsdager kanskje dro vekta langt ned mot 6 kg, men som nå, i sin alderdom, "bare" nådde 4,21 kg. I garn nummer fem, helt i sørenden, fikk vi også se at tjønna huser stor røye. To prakteksemplarer på 1146 g. og 1586 g. hadde rotet seg inn, sammen med noen småørreter. De fire mest grovmaskede garnene og ett nordisk prøvegarn var tomme for fisk. Hva kan vi så lese ut av dette? Mange kjønnsmodne småørreter (hunner ned i 20 cm) i dårlig vekst er aldri noe å juble for. Trolig kjemper de en hard kamp om maten med solide lake- og ørekytebestander. For de som vokser seg store nok, kan disse artene samtidig være verdifull mat, og sammen med utsatt røye har de kunne fore opp noen (minst en) alvorlig kraftige ørreter. At røyene innimellom har fått seg en munnfull fisk er også høyst sannsynlig, mens smårøya er den som har det aller vanskeligst i den grunne tjønna med svært få skjulmuligheter.

Foto: Tore Stengrundet
Harepesten sprer seg
 

07.10-2015
Harapesten sprer seg

Det er nå påvist et nytt tilfelle av harapestRisbakken sag ved Engerdalssetra. To dager før elgjakta skulle starte satt det en haraunge og skalv rett ved hvilekoia til sagfører Tom Nordsveen og forman Odd Helge Nesheim. Og når den fortsatt satt der etter matpausa skjønte dem at noe alvorlig var gæli med haran for da hadde det gått lang tid. Erfaren skytter og nabo Jan Danielsen ble budsendt og rakk akkurat å få livet av haran før den døde av seg sjøl. Fjellstyrets representant blei varsla og kom i beskyttelsesdrakt. Haran blei forskriftsmessig nedpakka og sendt med ilpost til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Er det noen som finner døde harer som ikke har gått i forråtnelse er Veterinærinstituttet veldig interessert å få dem tilsendt, ta isåfall kontakt med fjellstyret. Er det noen harajegere som er borti harer som oppfører seg unormalt under losen er det lurt å ta noen forholdsregler for å unngå smitte. Bruk av engangshansker når haran gjøres opp er i alle tilfelle lurt så lenge det er påvist harapest i området.  

Foto: Bjørnar Johnsen
Forskjellen på viltstellområde 1,2 og 3
 

07.10-2015
Forskjellen på viltstellområde 1,2 og 3.

Vi har fått tilbakemeldinger på at det er litt forvirrende med viltstellområde 1,2 og 3 og hva som er statallmenningen av dette. I tillegg opperer vi med Engerdal Grunneierforening og Heggeriset Hylleråsen Viltstellområde. Vi har full forståelse for at dette kan være litt vanskelig å holde oversikten på, derfor skal jeg prøve å komme med en liten oppklaring her:
Viltstellområde 1 og 2 er de private områdene sør i kommunen. Viltstellområde 1 administreres av Heggeriset Hylleråsen viltstellområde. Viltstellområde 2 administreres av Engerdal Grunneierforening. Viltstellområde 3 er statsallmenningen som administreres av Engerdal Fjellstyre.
 
Men for å gjøre forvirringen komplett nå da, så kjøper både Heggeriset Hylleråsen viltstellområde og Engerdal Grunneierforening tjenester av Engerdal Fjellstyre. Det vil si at for Heggeriset Hylleråsen viltstellområde så administrerer Fjellstyret nå salget av jakt og fiskekort, samt at vi informerer om det som skjer på dette viltstellområde på hjemmesiden vår. Så henvendelser om kjøp av jakt og fiskekort på viltstellområde 1 (Heggeriset Hylleråsen viltstellområde) skjer nå via Fjellstyret. Men det er fortsatt de selv som fatter vedtak og bestemmer hvordan det skal være, baglimit, antall jaktkort som skal selges, priser osv.
 
For viltstellområde 2 (Engerdal Grunneierforening) så informerer vi kun om det som skjer der via vår hjemmeside, alt annet administrerer de selv.
 
Vi har desverre ikke noe godt kart som viser disse grensene i detalj. Men vi håper forøvrig at vi kan få på plass en digital zoombar kartløsning som viser, ikke bare disse grensene, men også andre grenser vi bruker i ulike sammenhenger, en gang i nærmeste fremtid.
 
 
Håper dette var litt oppklarende.

Foto: Arkiv
Elgmottak Ås
 

06.10-2015
Elgmottaket i Ås

Hos Malene Busk og Geir Erik Ås i Elvdalen på Ås gård er det mulig levere elg for den som har full fryser eller ikke greier å eta opp all denna elgen sjøl. Det kommer bil fra Stensaas reinsdyrslakteri og frakter dyra videre til slakteriet på Brekken. Er en liten avgift for å la dyra henge der og elgen må være ferdig flådd når den ankommer mottaket, men team Ås tilbyr seg også å flå elgen som kommer og ifølge Geir Erik er han Engerdalns raskeste flåer for tia. Det har vært stille med telefoner fra elgjegerne de to siste dagene og de fleste har vel kommet seg i arbeidsdressen og slapper av på jobben etter ei hard uke i elgskogen. På søndag fikk Rødaln en kalv, meldinga kom på mobilsvar og jeg skylder på dårlige mobilforhold for at den ikke kom med på oppdateringa. I går fikk Vestlia ei fjorku og på statsallmenninga fikk Seteråsen ei ku.   

Foto: Bjørnar Johnsen
Stryking av ørret
 

06.10-2015
Stryking av ørret i Elgåelva

Engerdal fjellstyre har sammen med lotteierne i Elgå også i år fanget stamfisk i fiskefella i Elgåelva. Elgåelva er en viktig gytelokalitet for Femundørret og stamfisket er viktig for fjellstyrets arbeid med fiskestell. Fella driftes gjennom sesongen av lotteierne i Elgå som i sin tur får kompensasjon for sitt arbeid. I år var det bra oppgang av fisk, faktisk et av de beste årene siden fella ble tatt i bruk i 1999. Totalt ble det fanget 72 gyteørret i år. Den største ørreten var en hannfisk på 5,6 kg tett fulgt av ei hoe på 5,3 kg etter stryking. Noen av disse er strøket for rogn og melke og vil danne grunnlaget for neste års produksjon av settefisk ved anlegget ved Snerta. Resten ble sluppet forbi for å gyte naturlig i elva. Alle fisker blir veid, målt og merket og sluppet ut i elva. Fanger du merket fisk skal du derfor ta kontakt med oss. For å sikre god reproduksjon av ørret i Femund er allt fiske i Elgåelva forbudt.
 

Foto: Bjørnar Johnsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb