LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

redusert service
 

02.08-2015
Redusert service hos fjellstyret.

På grunn av at vår eminente kontormedarbeider er sjuk, har vi litt problemer med å opprettholde fullt servicenivå på fjellstyrekontoret. Dette gir seg utslag i at det kan drøye litt før du får svar på telefon, e-post og andre henvendelser. Det er i tillegg mange som henvender seg nå, når det drar seg mot jakttid. Vårt råd om du ikke når fram på telefon er å sende oss en e-post. Disse vil vi besvare i tur og orden ved anledning. Forøvrig vil vårt kontor også være stengt førstkommende fredag. 

Foto: Arkiv
Vilt 1 fagstbegrensinger
 

02.09-2015
Fuglejakta i Hylleråsen/Heggeriset.

Også styret i Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening har vurdert takseringsresultatet og konsekvenser for jakta. De har vedtatt en fangstbegrensning som er identisk med den som Engerdal grunneierforening har bestemt, dvs 1 rype og 1 skogsfugl pr dag og kort. Fra og med 2 oktober åpnes det for jakt på bare skogsfugl med en fagstkvote på 1 fugl pr dag. Jaktkort på skogsfugl kan du kjøpe på www.inatur.no. Videre er det slik at de jegere som ønsker å løse inn sitt jaktkort har mulighet til det. I så fall sender de en e-post til styreleder: poo@engerdal.kommune.no med informasjon om hvilket bankkontonr pengene skal tilbakebetales på.

Foto: Arkiv.
vilt 2 fangstbegrensinger
 

01.09-2015
Engerdal grunneierforening og fuglejakta.

Også Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (viltstellområde 2) har hatt styremøte for å diskutere konsekvensene av årets dårlige takseringsresultat. De har bestemt at alle kort som de har solgt samt dags- og sesongkort for innenbygds, skal gjelde med en dagskvote på 1 rype og 1 skogsfugl pr dag og kort. Videre har de vedtatt at all jakt på rype avsluttes 23 september. Om det åpnes for skogsfugljakt i oktober tar foreningen stilling til etter tilbakemeldinger fra jegere i septemberjakta. Dette vil da avgjøres ca 23 september. De henstiller alle jegere å vurdere avskyting etter det antallet fugl som blir observert. Bakgrunnen for vedtaket er ønsket om å bevare en stamfuglbestand slik at det også kan jaktes på foreningens område til høsten. Mer informasjon om jakta på Grunneierforeningas område finner du under deres knapp på denne siden.

Foto: Stine Angvik/Arkiv
Blid kar med brukbar fangst
 
30.08-2015
Blid kar med brukbar fangst

Denne blide karen lot seg treffe i Femundsmarka de siste dagene før august måned ebber ut. Tydelig inspirert av tidligere nyhetssaker på fjellstyrets hjemmeside jaktet han de store. Men selv om det ble langt opp til 6,3 kg denne gangen, var han meget fornøyd med å ha nådd nær det halve. Samtidig lovpriste han markas stemninger nå i overgangen fra sommer til høst. Mørke kvelder hvor stillheten og villmarkas lyder veksler på å hviske etter oppmerksomhet, skumring under urgamle furukroner og storfisk som siger nærmere land. Spising av blåbær like store og runde som ørreten i elva, det kunne han saktens leve med.  

Urgamle furukroner          Rødalsblåbær             
Trekilos  

Eventyrlandet fra oven 


Foto: Tore Stengrundet
presisering
 

28.08-2015
Om pris på sesongkort og innløsing av kort.

Vi publiserte en sak i går om hovedinnholdet i fjellstyrets vedtak om takseringsresultatet og konsekvenser for fuglejakta (sak 45.15). Vi gjorde da oppmerksom på at protokollen ikke var godkjent. Det medførete at vi feilinformerte om prisen på sesong/periodekort gjeldende fra 2 oktober. Beklageligvis sa vi at prisen reduseres til den samme som for ukeskort, hvilket er feil. Den opprinnelige prisen for sesongkortet ble vedtatt opprettholdt. Det betyr at de med slikt kort ikke kan påregne å få sin pris redusert. Det vi sa om fangstbegrensing på 1 fugl pr kort er imidlertid rett. 
De som ønsker å løse inn sitt kort å få penger tilbake, bes meddele dette til oss på e-post. Vi ber i så fall at kontonr der pengene skal settes inn oppgis i e-posten. Vi må ha beskjed om kort som ønskes refundert innen utgangen av den 7 september. Vi vil deretter overføre pengene til dem som vi har fått skriftelig beskjed fra og som har oppgitt kontonr for mottak av beløp. Muligheten til å løse inn kort gjelder også for turistbedrifter.
 
 
Foto: Morten Aas.
Protokoll
 

28.08-2015
Protokollen fra fjellstyremøtet den 26 august.

Nå er protokollen fra fjellstyremøtet den 26 august klar. Som vanlig kan du finne den under knappen Styrearbeid i menyen lenger ned på denne siden. En snarvei for å se den er å trykke her. 
 
 
I sak 45.15. vedrørende småviltjakta er det greit å nevne at det forelå to ulike forslag til votering. Det ene gikk ut på å åpne for en sterkt begrenset jakt. Dette forslaget fikk 3 stemmer, mens forslaget om å stenge for jakt på fugl i år fikk 2 stemmer. 
 
 

Foto: Ole Opseth
Jervfamilie
 

27.08-2015
Jervfamilie

Den rådyrbukken som ble påkjørt på Sorken tidligere i sommer ble lagt ut nord for Drevsjø og et viltkamera ble satt opp for å se om det skulle være noen rovdyr som var interessert i kadaveret. Og i går kveld var det en jervefamilie som viste stor interesse for restene av bukken. Det var nok mest fluemark å finne igjen av bukken etter det godværet som det har vært den siste tia.
 
Fikk melding om et rådyr som var drept i natt sør for Femundsundet. Her var det nok ei gaupe som hadde fått seg et godt måltid og det meste av rådyret var spist opp. Det var krafset torv over restene av rådyret for å gjemme det som er typisk for gaupe.

Foto: Viltkamera
Det blir fuglejakt med sterkt begrenset uttak.
 

27.08-2015
Det blir fuglejakt med sterke begrensninger.

Fjellstyret behandlet på møte i går kveld saken om takseringsresultat og konsekvenser for fuglejakta. For mange er det knyttet stor spenning til akkurat denne saken. Som omtalt i et par tidligere saker på vår side, viser årets takseringsresultat for statsallmenningen en dårlig kyllingproduksjon og tetthet med fugl. Fjellstyret skulle derfor vurdere flere spørsmålsstillinger knyttet til dette. I prinsippet har fjellstyret 2 valg i en slik situasjon. Den ene er å stenge jakta, noe de har gjort flere steder rundt oss, eller å ha en sterkt begrenset jakt. Fjellstyret har valgt det siste, der det er en fangstbegrensing på 1 fugl pr ukeskort. For de med sesongkort/periodekort påligger det også en fangstbegrensing på 1 fugl pr kort. Samtidig endres prisen på disse slik at den tilsvarer prisen for ukeskort. For skogsfugl gjelder at brunfugl er fredet. Alle som har fått tildelt kort, får mulighet til å løse inn dette fullt ut, og gis samtidig rett til å trene hund på hele statsallmenningen i den perioden kortet skulle gjelde vederlagsfritt. Det vil ikke bli åpnet for ytterligere kortsalg utover de som allerede er forhåndssolgt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at protokollen fra møtet ennå ikke er godkjent, men denne fil legges ut så fort den prosedyren er klar. Vi vil komme tilbake med mer om håndtering av innløsing og omgjøring av kort så fort som mulig. For de som allerede nå kjenner at de ikke ønsker et jakttilbud med såpass sterke begrensinger, eller at en ønsker å avstå fra å skyte fugl på grunn av lav produksjon og tetthet, kan gi oss beskjed i e-post: post@engerdal-fjellstyre.no. 

Foto: Arkiv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb