LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

Oppsumering elgjakta
 
07.12-2016
Gutteklubben i Granberget.

I Granberget hadde denne guttegjengen samla seg 28. november ved noen rundballer som lå ved veien. Mener alle elgene er okser og den til venstre har mista geviret og den i midten har mista høyre side av geviret. Vanligvis er det rundt juletider de fleste større elgoksene mister geviret, mens småoksene gjerne har geviret lenger utover vinteren.
 
Elgjakta er nå ferdig på statsallmenninga og det ble felt 127 elger av en kvote på 138, men det ble også felt 5 tilleggsdyr som må regnes med ved uttregning av fellingsprosenten som ble 88.8%. Det ble felt 62 hundyr og 65 hanndyr. Av de felte dyrene var 18,1% ku, 21,3% okser, 11,8 fjorku, 12,6% fjorokse og 36,2% kalver. To kuer og en okse var under 130 kg. Det ble skutt 3 fjorkuer på henholdsvis 74kg, 63kg og 59kg, dette er skrapdyr som er veldig bra å få ut av elgbestanden, var også en fjorokse på 86 kg som ikke hadde utviklet ordentlig gevir engang. Det er feilskutt kun 3 kuer som er meget bra og jegerne skal ha skryt for dette. Det var ekstra utfordringer i høst for jaktfeltene øst/vest for Femund hvor det bare ble tildelt voksne dyr og kalv/fjorku grunnet resultatene fra sett elg skjemaene som viste at det var mindre okser enn ønsket i bestanden. Jaktfeltene har vært eksemplariske og fulgt bestandsplanen og forhåpentligvis er den skjeve kjønnsbalansen rettet opp.
 

Foto: Bjørnar Johnsen
Rådyrbukk påkjørt
 
07.12-2016
Rådyrbukk overkjørt.

Ved Femundsundet er det stadig vekk spor etter rådyr som går i veien. Snøfallet har gjort at rådyra bruker veien for å forflytte seg og da er de utsatte fotgjengere på de glatte veiene i mørket nå. Denna flotte bukken ble overkjørt av en lastebil i dag tidlig ved Femundsundet. Er viktig være observang iforhold til hjortevilt og reinsdyr nå. Fra Sølenstua og hele veien til Femundsenden beiter det nå veldig mye reinsdyr ulovlig utenfor reinbeiteområdet og det har vært flere påkjørsler av rein. Forhåpentligvis blir reinen flyttet innenfor reinbeiteområdet igjen snarest. 

Foto: Bjørnar Johnsen
lovutvalg på besøk
 

01.12-2016
Lovutvalg på besøk.

Tidligere denne uken var Engerdal fjellstyre verter for sekretariat og leder (høyesterettsdommer KA Utgård lengst til venstre på bildet) for det utvalg som skal gjennomgå lovverket for statsallmenninger. Møtet kom i stand i forbindelse med at hele lovutvalget var samlet på Røros denne uka, og hadde ønske om å treffe fjellstyret i Engerdal.   Møtet med fjellstyret var på Johnsgård og foruten orientering om statsallmenningen, fjellstyrets virksomhet og næringslivet på statsallmenningen, var det dialog om en rekke temaer. Grunndisponeringer (bl.a. salg av statsallmenningsgrunn, fordeling av inntekter), jakt- og fiske (bl.a. tilgjengelighet innenbygds/utenbygds, utlendingers mulighet for jakt) og oppsynsordning var noen av det som var tema. For fjellstyrets del ble forholdet rundt hogst og hyttebygging på allmenningen tatt opp. Det er knyttet både spenning og forventninger til lovutvalgets arbeid. Utvalget skal levere fra seg sitt arbeid i form av en NOU våren 2018. Det bør her også nevnes at i lovutvalget sitter Elle Merete Omma, som har sine røtter i Engerdal. Besøket ble avsluttet med et besøk i båtbyggeriet i Sømådalen, der det ble gitt en interessant omvisning og presentasjon av virksomheten. 
 

Foto: Ole Opseth
siste elgfall
 
28.11-2016
Æljakta snart over på staten.

Det er bare tre dager igjen av elgjakta på statsallmenninga og i helga var det ikke gode forhold for jakting, med mye snø som ikke egna seg for smygjakt. Allikevel ble det skutt 3 elger på lørdagen, Snertnesset fikk en kalv, Løvåsen nord en okse og Femundsmarka sør ei fjorku. Etter nærmere vurderinger viste det seg at det var noen år siden fjorkua var fjorku, men da var det vanskelig å få liv i kua igjen. Det ble også felt ei ku med kalv i slutten av forrige uke bak låven til Snorre Lillebo. Store sterke Snorre skulle jage bort kua fra rundballene bak låven, men isteden var det elgkua som jaga Snorre. For å unngå mer uvenskap mellom elgkua og Snorre, fikk Vurrusjølia vest, som hadde igjen ku på kvoten, tilbud om å ta ut kua, og kalven ble da felt samtidig. Lortseter laget mangla et par elger og var mer kjøttsultne og tok kalven på kvoten sin. De fleste jaktlaga er ferdig med jakta, av 31 lag er 19 lag ferdig med ordinær kvote. Det er felt 127 elg på statsallmenninnga av en kvote på 138 + 5 felte tilleggsdyr som gir en fellingsprosent på 88,8 og det er nok ikke så mange som er ute og jakter de siste dagene.   På den private delen har det ikke kommet meldinger om noen elgfall siste uka, men der er det elgjakt til jul.

Foto: arkiv
Fiske i Femundsmarka
 

25.11-2016
Fiske i Femundsmarka

Morgan Dalèn var i Femundsmarka for et par uker siden for å teste bettet på den populære røya.
 
Her er hans rapport:

"Jag var uppe och fiskade vid fjellet nära svukoriset och fick fina rödingar, de var på hugget. Kallt och klart väder gav en mycket vacker tur.

Med vänlig hälsning
Morgan Dalèn"
 
Minner om at isene nå er generelt dårlige, og det anbefales å sjekke disse før man begir seg utpå. De blir stort sett bedre jo høyere du kommer, men det kan være store lokale variasjoner.
 
God helg:)

Foto: Morgan Dalèn
ID:555
Motorferdsel
 
22.11 - 2016
Motorferdsel i utmark

I følge motorferdsellovens § 2 og 3 er det forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Dette er sikkert de fleste kjent med. Det som nok ikke er så opplagt for mange, er at dette også gjelder kjøring på ubrøytede skogsbilveier. Føgende står i § 2: "Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil." Spørsmålet mange vil stille, er da: når blir det ulovlig å kjøre på ubrøytet vei? I følge juristene så blir det å regne som ulovlig kjøring når det blir så mye snø at du ikke lenger kan ta deg fram med en vanlig tohjulsdrevet personbil. Her er det klart at det må bli en glidende overgang, men med de snømengdene som har kommet her i distriktet de siste ukene, så er det ikke lenger tvil om at den grensa er passert for mange centimeter siden. Vi har merket oss at det har vært mye kjøring på ubrøyta veier den siste måneden, og vi henstiller folk til å slutte med dette nå. Det betyr at når oppsynet kommer over biler som allikevel kjører på ubrøytede veier, må vi anmelde dette. Og med de bøtesatsene som er på ulovlig motorferdsel så kan man nok ha godt betalt for å ta skia fatt.


Foto: Jan Nordvålen
ID:554
Elgfall i djupsnøen
 
21.11-2016
Elgjakt i djupsnø.

Grunnet de snømengdene som har kommet den siste tia er det tungvint å bedrive elgjakt, men noen ivrige jaktlag har finni fram langskia og med blå ekstra føre har det vært ei flott vinterhælj. Jaktlaget Sundet traff nok bra på smøringa og fikk en kalv på lørdagen og da var kvoten fylt for i år. Sorken jaktlag var også ute om lørdagen og fikk en 6 tagger okse. I går kom det melding om et elgfall og det var Trolltjønnåsen som jakta på tilleggsdyr og det ble en kalv. Alle de 4 tilleggsdyra øst/vest for Femund er nå felt og jakta på tilleggsdyr er derfor stoppa i det området. Sør for Drevsjø er det felt 1 tilleggsdyr av 6 mulige. Har ikke kommet noen meldinger fra den private delen om elgfall så her er nok julebaksten prioritert. 

 

Foto: Sorken jaktlag
ID:553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb