LightWeb
LightWEB
Startside

Hvem er vi?    Fiske    Jakt    Fjellstyrets hytter    Friluftsliv og aktiviteter    Fjellstyrepolitikk    Linker    Viltstellområde I

LightWeb
LightWeb


Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

 

Nyheter fra fjellstyret
Nyhetsarkiv 

16.09.2014 - Det blir ikke fuglejakt i oktober.

Fjellstyret hadde møte den 27 august og vedtok at fjellstyret ikke kommer til å åpne for ytterligere kortsalg for rype og skogsfugl senere i høst. Vedtaket bunner i takseringsresultatene som viser at den på forhånd forventede oppgangen i bestanden ikke riktig slo til. Etter første uka av rype- og skogsfulgjakta er det veldig varierende fangstrapporter. De beste områdene så langt etter rype kan se ut til å være ved Femundshytten, Gloføyken, Svukuriset mens områder som Kvivorda, Fjellveien og østover, Sorkvola har det kommet mest dårlige meldinger fra rypejakta. Er spent på rapporter fra de som har vært å jaktet i skogen hvordan det har vært med skogsfugl og om det har vært noen kull å finne.
Foto:Bjørnar Johnsen
       
11.09.2014 - Småviltjakta er igang.

Småviltjakta er igang og jegere som vi har snakket med rapporterer om varierende med fugl. Noen steder er det bra mens andre steder er det heller magert med fugl. Harejegerne er også igang og losene klinger i morgengryet med vellykket resultat for både hund og herre. Det er bra med hare i år. Været er upåklagelig og det ligger an til mange fine dager i skog og fjell framover.
Vi minner om den innsamlingen av rype og orrfugl som NINA gjør for å undersøke tungmetaller, se sak lenger ned på siden. Vi anbefaler heldige jegere til å selge en fugl til NINA. Har du en fugl til overs så kontakt fjellstyret eller NINA.
Fjellstyret passer også på å minne jegerne om å få med seg påkrevde papirer ut på jakt, og ikke i sin iver glemme dem i bilen, på hytta eller hjemme i Drammen.

Foto: Ole Opseth


11.09.2014 - Villmarkskveld hos Anne på Landet

Den 20. september kl. 19.00 blir det oppvarming til elgjakta med villmarkskveld med Halvor Sveen hos Anne på landet - Cafè og galleri i Hylleråsen.
Inngang kr 150,-

Se bildet for mer informasjon.

10.09.2014 - Naturdag for EBUS i Elgå

I går arrangerte Statens NaturOppsyn, Statskog, Fjellstyret og Nasjonalparkforvalteren en naturdag for 8., 9. og 10. klasse ved Engerdal Barne og Ungdomsskole. Naturdagen arrangeres hvert 3. år og ble startet i forbindelse med etableringen av Femundsmarka nasjonalparksenter i 2005. Meningen med dagen var at alle ungdommer i Engerdal skulle være innom nasjonalparksenteret og lære litt om naturen og andre ting i og rundt parken.
I går startet programmet med en kort presentasjonsrunde av de som arrangerte dagen, hvilken oppgave de har i parken og hva som er forskjellen på de ulike instansene som har med parken å gjøre. Vi fortsatte med notdraging sammen med lunsj fra Bryggeloftet før elevene ble delt inn i 4 grupper som rulerte på 4 forskjellige temaer; Nasjonalparksenteret, kart og kompass, søppelproblematikk og samisk kultur.
Til tross for litt yr og gråvær tror jeg de fleste hadde en fin dag. Og vi håper at elevene fikk med seg noe lærdom hjem:)

På bildet til høyre ser vi ivrige ungdommer som hjelper til med sløying av fangsten. Fangsten på notdraging varierer voldsomt, og denne gang var det 2 sik og 1 ørret i nota. Ikke værst med det været vi hadde.

Fangsten, Nota på land

09.09.2014 - Innsamling av ryper og orrfugl i Engerdal

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) driver en landsomfattende kartlegging av tungmetallnivå i hønsefugl. I den forbindelse ønsker de å kjøpe liryper fra området Kvisla/Kvitvola samt både lirype og orrfugl fra området øst for Femund. De er primært interessert i voksen fugl, men ungfugl kan gå. De betaler en liten slant for fuglen (kr 175,- for voksen og kr 80,- for ungfugl), så ønsker du å hjelpe forskningen med dette gjør du følgende: fuglen merkes og legges i papir(-pose) for avkjøling i sekken for deretter å legges i plastpose og fryses snarest mulig etter felling. Fuglen sendes i frossen tilstand og godt innpakket (f.eks i avispapir) til NINA. For nærmere info om prosedyrer o.l. kontaktes Hans Chr. Pedersen på telefon 73801400 eller hans.pedersen@nina.no.
Resultatene fra tidligere kartlegginger er publisert i NINA Oppdragsmelding nr 137 og 782, som du finner på deres hjemmeside.

Foto: Stine Angvik


08.09.2014 - Dags- og ukeskvote for rype og skogsfugl.

Det nærmer seg jaktstart for småvilt. De heldige fuglejegere som har kort er nå mer enn klare til jaktstart 10 september. Det er derfor på sin plass å opplyse om de fangstbegrensinger som gjelder. Fjellstyret har i møte den 27 august vedtatt følgende dags- og ukeskvoter for rype og skogsfugl: 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 4 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote hvorav maks en røy eller orrhøne.
Samtidig ble det vedtatt at fjellstyret ikke kommer til å åpne for ytterligere kortsalg for rype og skogsfugl senere i høst. Vedtaket bunner i takseringsresultatene som viser at den på forhånd forventede oppgangen i bestanden ikke riktig slo til.

 Foto: Arkiv.

08.09.2014 - Flere kjøper fiskekort online

Ett inntrykk som fjellstyret sitter igjen med etter sommeren er at det er stadig flere som kjøper fiskekort på nettet eller via sms. Fiskeoppsynet kan melde om at det i sommer har vært stadig flere av de som blir kontrollert som har kjøpt sitt fiskekort på nett eller via sms. Fjellstyret selger sine fiskekort på denne måten enten via Inatur.no/Fishspot eller via en sms-løsning hos SMSpass DA.
Inatur har forøvrig hatt en konkurranse gående i sommer for de som har kjøpt fiskekort via deres løsning. Det artige er at vinneren av premien på 10 000,- blanke kroner ble Gard Lindberg. Han hadde selvfølgelig lagt turen til Engerdal og kjøpt fiskekort for turen på Inatur. Mange fine bilder fra hans tur finner du på www.facebook.com/inatur. Vi gratulerer!

Foto: Arkiv.


06.09.2014 - Blakksjøen ferdigfisket  
Så var Blakksjøen ferdigfisket med finmaskede garn for denne gang. Kanskje må det ytterligere tiltak til for at den skal nå fordums storhet og bli breddfull av kilosrøye, men årets tynningsfiske viser i alle fall positive tendenser. Totalt ga 349 garnnetter (12-18 mm) en fangst på 3641 røyer og 140,57 kg. Er du en hoderegningens Usain Bolt, ser du raskt at dette gir en såpass beskjeden gjennomsnittsvekt som 39 g, altså nøyaktig det samme som for to år siden. Men her må en ta med i betraktningene at garn med slike maskevidder fisker svært selektivt og at det denne gangen ble sluppet tilbake et gledelig antall større røye på opp til 600 g. Bildet til høyre viser sommervikar Gaute Lundeberg Aas, som etter å ha deltatt i utlegging, opptagning og øvrig betjening av samtlige 349 garn, har høstet verdifull erfaring i garnfiskets kunster.

Fangst          Tabell               Foto: Tore Stengrundet
03.09.2014 - Fiskesesongen er ikke over

Vi har nådd september, men fiskesesongen er langt fra over. Per Roar Aarnes fra Galten Gård og Tore Litlere Rydgren har vært ute og testet harrbettet på flue. Det var litt ruskete vær, men de entusiastiske gutta kan konstatere at det ikke er noe som heter dårlig vær når det gjelder fiske heller.
fishspot.no kan du lese mer om denne saken og få noen fisketips med på veien.

Harrfangst

Foto: Tore Litlerè Rydgren

03.09.2014 - Vinn fiskeutstyr for over 12000 kroner!

Fishspot gjennomfører en web-basert brukerundersøkelse om fisket i bl.a. Engerdal. Undersøkelsen er et samarbeid med NINA. Hensikten er bl.a. å belyse betydningen av sportsfiske i området. For fjellstyrets del er denne type undersøkelse viktig for å få et bra bilde av hva fiskerne ønsker og mener om fisket i Engerdal. Har du besøkt Engerdal i sommer og kjøpt fiskekort så vil vi at du besvarer undersøkelsen. Undersøkelsen finner du her: http://fishspot.no.

Foto: Ole Opseth.


03.09.2014 Hjort observert på Drevsjømoen.

For ei drøy uke siden, på vei hjem fra Femundsmarka, fikk Odd Bratås og Finn Gundersen se en hjort som krysset veien på Drevsjømoen. Karene er erfarne hjortejegere og har delvis vokst opp i områder med mye hjort så de kunne med sin erfaring konstantere at det var en spissbukk som krysset veien. Observasjonen ble gjort på ettermiddagen. Det er ikke så ofte at det observeres hjort i Engerdal, men det har vært sporadiske observasjoner de siste årene.
Det er en stund siden sist fjellstyret fikk melding om hjorteobservasjoner. Vi setter pris på om det er flere som forteller oss om de ser hjort.

Foto: Gaute Lundeberg Aas/Viltkamera.


01.09.2014 - Referat fra fjellstyremøtet i forrige uke.

Protokollen fra fjellstyremøte i forrige uke er nå klar og ligger tilgjengelig på denne siden under "Fjellstyrepolitikk - møtereferat og sakspapirer".
Som vanlig var det mange interessante saker. Flere har ringt og forhørt seg om hvordan det blir med jaktkort utover høsten. Fjellstyret vedtok i møtet å ikke åpne for salg av ytterligere jaktkort. Dessuten ble dags- og ukeskvoten i september bestemt. 2 ryper/skogsfugl pr dag  pr jeger (maks en røy/orrhøne) er dagskvoten og som ukeskvote gjelder maks 4 ryper/skogsfugl pr jeger hvorav maks 1 av skogsfuglene kan være røy eller orrhøne.
Fjellstyret har ellers registrert at det var litt debatt og kommentarer på sosiale medier til saksframlegg og instilling i sakene vedr. snøskutertraseer og endringer av motorferdselsloven (sak 59.14 og 60.14). Hva som ble fjellstyrets uttalelser i disse sakene kan du se i protokollen.

Foto Jan Nordvålen
 

31.08.2014 - Fetere fisk i Blakksjøen  
Etter mange år med dominans av svært småfallen fisk, ble det i 2012 lagt ned en stor innsats med finmaskede garn for å bedre tilstanden i det høypotente fiskevannet øst for Engerdal sentrum (se september og august 2012 i arkivet). Nå, to år senere, har tida kommet for å følge opp prosjektet med ny tynning og registreing av endringer. Selv om den hyggelige påstanen i overskrifta må sies å bygge på høyst uvitenskapelige metoder, kan vi etter de siste dagenes uttynningsfiske med stor sikkerhet fastslå at røyebestanden i sjøen har endret seg til det bedre. Med de samme maskeviddene som sist er det nå en liten økning i gjennomsnittsvekt og et betydelig lavere antall fisk per garn. Og i tillegg ser fisken fetere ut, noe bildet til høyre, hvor den sedvanlige fyrstikkesken er byttet ut med sommervikar Arne Elgaaen, illustrerer. Etter et par netters fiske kommende uke, rundes årets uttynningsfiske av og en oppsummering på hjemmesida vil komme. Men så langt kan vi fastslå at 223 garnnetter har gitt ca 100 kg og 2500 røyer.

Foto: Tore Stengrundet 
29.08.2014 - Høsten i anmarsj

Vi nærmer oss september, og som bildet viser er høsten i anmarsj i Femund Engerdal. Vi har i det siste hatt en del gråvær og regn, men det har i løpet av det siste døgnet klarnet opp litt. Med klarværet har vi også hatt høstens første kuldegrader, og mange begynner derfor å bli redd for bæra. De aller fleste steder er multesesongen på hell, men det er også mye tyttebær og blåbær i år. Så hvis kuldegradene ikke har fått ordentlig tak i dem, så er det gode muligheter for å fylle fryseren med bær til vinteren. Og selv om gradene kryper nedover på gradestokken kan høsten by på mange flotte opplevelser i fjellet. Mens noen plukker bær, er det andre som trener hunder eller søker spenning i ulike typer jakt. Noen ønsker bare å gå i skog og fjell og nyte den friske lufta og de flotte fargene naturen kan by på denne årstiden. Det er også flotte fiskemuligheter enda, så det er altså ingen grunn til å holde seg inne. Her er værprognosene fra yr.no de kommende dagene.
Mange har selvfølgelig begynt å telle ned dager til høstens store begivenheter, nemlig småviltjakta (som starter 10. september) og elgjakta (som starter 25. september).

Ellers er det mange som lurer på vedtak fra onsdagens fjellstyremøte, og til det kan vi fortelle at protokollen blir lagt ut på mandag, da styret har godkjent den.

God helg!

27.08.2014 - Rådyrjakt på viltstellområde 1 2014

Nå er trekkinga for rådyrjakt på viltstellområde 1 foretatt. Det kom inn 6 søknader på 4 dyr. Kvota for 2014 var på 2 bukker og 2 killinger og alle hadde bukk som første prioritet.

Resultatene kan dere se her.

Foto: Arkiv

27.08.2014 - Beverjakt på Viltstellområde 1 2014/2015

Fom 01. oktober 2014 tom 15. mai 2015 kan du jakte bever på viltstellområde 1. Kvota for jakta 2014/2015 er på 9 dyr. 4 eldre dyr og 5 ungdyr. Kortene koster 100,- for innenbygds og 200,- for utenbygds og selges fortløpende på post@engerdal-fjellstyre.no.

Foto: Arkiv

27.08.2014 - Beverjakt på statsallmenningen 2014/2015

Det nærmer seg beverjakt, og for de som ønsker å jakte bever på statsallmenningen så er søknadsfristen 25. september 2014 og søknaden skal sendes til post@engerdal-fjellstyre.no.

Se hele utlysningsteksten her.

Foto: Tommy Granberg

25.08.2014 - Lisensfelling av 2 bjørner i Hedmark

Miljødirektoratet har åpnet for lisensfelling av to bjørner i Hedmark innenfor et avgrenset område høsten 2014, med jakttid fra 21.august til 15. oktober. I Engerdal er det den delen av kommunen som ligger nord for Rv 26 og Fv 218 som er med i jaktområdet. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang og binne med unger er fredet. Lisensfelling krever rettighetshavers tillatelse. Engerdal fjellstyre har gitt alle elgjegerne som jakter på statsallmenningen rett til å delta på kvotejakt eller lisensjakt på store rovdyr etter de krav og regler som overordnede myndigheter fastsetter. Er det andre som ønsker delta på lisensfelling av bjørn må det tas kontakt med fjellstyrekontoret. Bjørnen på bildet er fra en saltstein vest for Galtåsen som elgjaktlaget til Ole Geir hadde satt opp for å se om det var noen skytbare elger på nyfeltet. Saltsteinen står ca 1,8 meter over bakken så dette er ingen stor bjørn.
Foto: Jaktlaget opptimisten

25.08.2014 - Uvanlig plantefunn i Engerdal

I dag lå det en artig mail og ventet på oss etter helga. Den var fra Bengt Magnusson og lyder sånn:
"Forleden ”snublet jeg” i en plante som vanligvis ikke har sitt tilhold i Engerdal kommune, vaniljerot.
Leif Galten har sett og bekreftet funnet (lørdag) og er helt entusiastisk ettersom vaniljerot aldri tidligere er sett i Kommunen og kun registrert en gang i Trysil og noen ganger omkring Elverum/Hamar. Lenger sør og oppover kysten finns det noe mer av den.
I Sverige virker det som om Åsen, Ælvdalen og to funn i Østersundstrakten er nærmeste registreringer (må sjekkes).
Denne underlige skapningen er blekt gulvit, mangler klorofyll og får sin næring fra dødt organisk materiale i en symbiose med sopp under bakken (har lest på og hørt mye fra Leif Galten).
Mesteparten av sitt liv lever den under bakken men år som annet skyter den opp disse blomsterstenglene. 

Er visst vurdert for Rødlisten så funnstedet beholder jeg for meg selv. Kan si så mye som at det er østsiden av Femund mellom Sorken og Femundsenden.
Umåtelig gøy at også den «glade amatør» kan finne noe slikt!"


Ved å klikke på bildet til høyre kan du se bildeserien av den spesielle arten.
Alle foto: Bengt Magnusson

25.08.2014 - Røyefangst på vårflue

Jan Lillestu er en ivrig fisker og han filmer gjerne når han er ute på tur. På fishspot.no sine hjemmesider kan du nå se at Jan fanger sultne røyer på vårflue. Det er litt uvisst hvor Jan har vært denne gangen, men det tipses om Femundsmarka..

Foto: Jan Lillestu
        
22.08.2014 - Fjellstyremøte 27 august.

Neste møte i fjellstyret er berammet til den 27 august kl 19:00 på Skrivargarden, Drevsjø. Sakspapirene ligger nå tilgjengelig på denne siden under fliken "Fjellstyrepolitikk".
Det er en fyldig og variert sakliste denne gangen. Bl.a er det en søknad om økonomisk støtte, søknad om fritak fra krav om ettersøkshund, takseringsresultat fra fuglejakta og konsekvenser av denne skal diskuteres, et par høringsuttalelser vedr snøskuter og en større sak angående mulig overtakelse av skogshusvær fra Statskog. For den interesserte er dermed helgelektyren sikret.

Foto: arkiv.
 

21.08.2014 - Sjelden gjest på Lillebo

Ann Nordvålen fikk se en gåseaktig stor and ved Lillebo i dag. Den kom faktisk gående på fylkesveien fra Sverige. Det viste seg at det slett ikke var snakk om noen illegal innvandring, men en ungfugl av gravand. Gravanda er en typisk kystfugl som hekker mer eller mindre langs hele Norskekysten nord til Finnmark. Om høsten trekker de nedover langs kysten av Vest-Europa. Stor som en ærfugl. Den har fått navnet gravand fordi den faktisk graver seg ganger i bakken som den har reir i. Høst og vår er det enkelte observasjoner av arten også i innlandet, men det er såvidt vi vet første gang den er observert i Engerdal(Artsdatabanken). Gravanda er totalfredet.
Ann hadde kameraet skuddklart, og fikk tatt noen fluktbilder av gravanda.

Foto: Ann J. Nordvålen

21.08.2014 - Røyer i Femundsmarka

Under den varme sommeren vi har hatt i år, er det godt for fisken og finne seg områder å kjøle seg ned på. En gjeng med røyer ble derfor fanget på film i Femundsmarka da de oppsøkte en kilde med kaldt vann.

Se filmen på fishspot.no her.

Foto: Jan Lillestu

21.08.2014 - Slutt på båndtvangen

Endelig (vil mange si) er båndtvangen over for denne gang. Fram til 31. mars kan du kose deg med å ha hunden din løs. Men sjøl om det er slutt på båndtvangen betyr det ikke at du som hundeeier er fritatt alt ansvar. Hunden kan bare være løs når den blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte. Et viktig prinsipp i hundeloven er at du alltid skal søke å avverge at hunden eller hundeholdet ditt skaper utrygghet for andre. Dette gjelder selvfølgelig hele året, båndtvang eller ei. God tur, og kos deg sammen med hundene!

Foto: Jan Nordvålen

21.08.2014 - Andejakta er i gang

I dag har startskuddet for andejakta gått. Andejaktkort selges kun direkte fra fjellstyrekontoret. Husk at fram til 10. september er det jakt kun på stokkand, krikkand og brunnakke. Klarer du å artsbestemme før du skyter? Ikke alltid like lett, men dette er i utgangspunktet noe du bør oppfriske kunnskapene på før du begir deg ut med hagla. Vær også oppmerksom på at på denne tida har de fleste hanner en såkalt eklipsedrakt, dvs at de har ikke den flotte og fargesprakende drakta som er så karakteristisk for hannene vinter og vår. Nå er nok de fleste av utseende mer lik hunnene, altså brunspraglete. Vi oppfordrer til å ikke skyte hvis du er usikker på art. Klarer du for eksempel å artsbestemme fuglen på bildet?

Foto: Jan Nordvålen

21.08.2014 - Fiskefella satt i gang i Elgåelva

Hvert år på denne tida setter vi i gang fiskefella for ørret i Elgåelva. Hensikten med dette er å fange noe av gytefisken fra Femund som går opp i elva for å gyte. Fella blir røktet av folk i Elgå fram til begynnelsen av oktober, da vi som regel stryker fisken(tar rogn og befrukter den), før de evt blir merket hvis de ikke er merket tidligere, og settes så ut igjen ut i elva. Etterhvert trekker de ned i Femund igjen. Noe av fisken slipper vi videre oppover i elva slik at de kan gyte sjølve. Den befruktede rogna oppbevarer og pleier vi vinteren gjennom på klekkeriet vårt på Snerta. Rogna klekkes normalt i april. Yngelen blir så satt ut for det meste påfølgende vinter. I tillegg settes det ut mye yngel i Elgåelva for å sikre rekrutteringen til Femund.

Foto: Jan Nordvålen


20.08.2014 - Resultater fra årets rypetaksering

Forventningene til høstens rypejakt har vært oppadgående med positive tilbakemeldinger fra flere fjellområder i Sør-Norge den siste tiden og det knyttet seg stor spenning til resultatene fra Engerdaln. Desverre ser det dårlig ut for Engerdaln etter årets takseringresultater som ligger omtrent på fjorårets lave nivå med 9 ryper pr kvadratkilometer og en produksjon pr høne på 5,4 kyllinger samlet for alle områdene. Engerdal fjellstyre vil i møte 27. august avgjøre om det blir solgt mere jaktkort i september og om det skal åpnes for jakt på skogsfugl og rype fra 2. oktober og en periode. Ut i fra takseringsresultatene vil administrasjonen foreslå for fjellstyret noe i nærheten av samme opplegget som høsten 2013 hvor det var en periode med skogsfugljakt fra 2. oktober uten rypejakt. Fjellstyret vil også avgjøre fangstbegrensninger pr dag og uke i samme møte.
Takseringsresultater med historik og forklaring

18.08.2014 - Fisk og molte på 956 moh

Arne Magnus Hekne tilbrakte siste feriedagen sør i kommunen 956 meter over havet på fredagen og var godt fornøyd med dagens fangst som bildet viser med både middagsmat og dessert. En etterhvert utålmodig 2-åring gjorde at bøttene ikke ble fylt til randen selv om det var mye molte igjen.

Espen og en misfornøyd Hamiltonstøver
Espen Thorvaldsen var i samme høydedraget i går og sikra seg en fin søndagsmiddag som bildet viser, en ørret på 1050 gram, men Hamiltonstøveren ser ikke så fornøyd ut.18.08.2014 - Niende bukken felt

Vi vet ikke om det er noen intern grendekonkurranse på gang, men det ser hvertfall ut til at Kviltingene er ekstra ivrig på jakt om dagen. Den niende bukken ble felt av Odd Inge Knutsen på Kvilten i går. Knutsen er dermed den 7. jegeren fra Kvilten med bukkefall i årets bukkejakt, og det står nå igjen 3 bukker på kvota. Vi venter spent på neste melding!

Foto: Odd Inge Knutsen
           
18.08.2014 - Glimt fra Sømåa

Göran Bengtsson fra Sverige besøkte tidligere i sommer den beryktede Sømåa for å prøve fiskelykken, og resultatet var upåklagelig.
Se bildeserien fra turen på fishspot.no sine hjemmesider her.

Foto: Göran Bengtsson

16.08.2014 - Åttende bukken felt
Er gamlekara som er lurest om dagen og det var ikke overraskende at det kom ei melding fra pensjonisten Eivind Sundet i går kveld om en 5 tagger som ble skutt på Lillebo. Det er nå igjen 4 bukker av kvota og helga bør brukes godt for den som er ute etter et rådyrtrofe og henge i stua før kvota fylles.
 

15.08.2014 - Lisenskvote ulv og jerv fastsatt av rovviltnemda

Rovviltnemda i region 5 har i møte 13/8 fastsatt kvote og område for lisensfelling av jerv i Hedmark. Uttaket av jerv skal være skademotivert og uttaket skal skje i områder med stort skadepotensial. 16 jerver, hvorav maksimalt åtte hunndyr, kan felles i prioriterte beiteområder i Hedmark som er merket med grønt i forvaltningsplanen. Av denne kvoten kan seks dyr, hvorav maskimalt tre hunndyr, felles i blått område. Trysil er gult område og der er det ingen kvote. Jakttia for jerv er fra 10. september til 15. februar.

Rovviltnemdene i region 4 og 5 gjorde i samme møte vedtak om lisensfelling av 5 ulv utenfor ulvesonen og med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av kommunene Stor Elvdal, Rendalen og Engerdal (for Engerdal vest for Femundselva). Unntaket for Hedmark opphører fra 1. januar. Jakttida på ulven er fra 1. oktober til 31. mars. Dette er enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker.
Foto:Bjørnar Johnsen
      
15.08.2014 - Lisensfelling av rovvilt.

Jakta nærmer seg og for de som skal være med på kvotejakt på gaupe eller lisensjakt på bjørn, ulv eller jerv må man registrere seg i Brønøysundregisteret og tillegg ha tillatelse fra rettighetshaver eller grunneier. Lisensfelling er skademotivert felling av bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven § 12, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i jegerregisteret for å kunne delta. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår og kan gjøres her. For de som skal jakte i Hedmark må man i tillegg registrere seg på SMS-varsling hos Fylkesmannen i Hedmark hvert år ved deltakelse på kvotejakt på gaupe og lisensfelling av bjørn og ulv. Lisensjakt på bjørn starter 21.august og rovviltnemda hadde møte om kvoten 16/5 hvor det ble foreslått 4 bjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark, det er skutt en bjørn i Løten på skadefelling i sommer. Er bare grønn sone det kan jaktes bjørn i Engerdal. Grønn sone er innenfor reinbeitedistriktet som er nord for Drevsjø og Bjønnberga, og hvor reinen egentlig skal være. 
Foto:Viltkamera
   
14.08.2014 - Sjuende bukken felt

Nå ser det ut som gamlekara har kommet i siget og fortsetter det slik er det ikke lenge før kvoten på 12 bukker er full. Dagfinn Lillestu lurte en fin sekstagger ved Sorken i dag tidlig. Alf Nilsen og Dagfinn er to meget tålmodige og erfarne jegere som veit å sette seg riktig, og med nok tålmodighet blir det resultater, som man kan se de to siste dagene. Det blir nok mange bukkejegere ute i helga, det er tilsammen 42 jegere (med lag og enkeltpersoner) som er med på årets bukkejakt.
Foto:Dagfinn Lillestu

13.08.2014 - Vedbjørka på Drevsjømoen

På Drevsjømoen har vi to karer som jobber litt mer med ved enn folk flest: "Ved-Per"  (les Drevsjømoen) og "Ved-Bjarne" (les Granli). Sistnevnte har i flere år vist seg som rene ved-kunstneren. Og vi har gjennom tidligere saker vist både ørreten og rypa som Bjarne har laget. I år har han formelig klinket til igjen: Ikke nok med at han hogger bjørk - sluttproduktet er jamen også blitt netopp det. Som Bjarne selv sier: "Av bjørk er du kommet...."  :-)

Ørreten i østlendingen, fjorårets rype

Foto: Terje vestad

13.08.2014 Sjette bukken felt 

Sjette bukken er felt og det var ikke overraskende Alf Nilsen som sendte bilde av en fin sekstagger i dag tidlig. Etter at Rosita fikk en fin bukk i går ble det ekstra press på hjemmebane for Alf, og om han ikke skulle fått tak i en bukk ville han nok fått mange kommentarer om hvordan jakta har gått fra Rosita. Alf takla presset som vanlig bra og felte denne finne bukken på Kvisla og da gjenstår bare gevirbedømmingen av geviret for å se hvem av bukkene som er størst og hvem som vinner den interne kampen i heimen. Har fått forespørsel fra andre bukkejegere om hvor bukkene har blitt felt. Følgende steder er det felt bukker: Bjørnar Sundet - Voltjønna mellom Sundet og Granberget. Tommy Granberg -Moalia. Kent Stian Johansen - Elvdalen. Ingar Knutsen -Vurrusjølia. Rosita Sjøø Nilsen - Lillebo. Alf Nilsen - Kvilten. Hadde litt villedende informasjon på hjemmesia angående bukkekvoten den er 12 og ikke 10 som det stod en stund. Det er nå 6 bukker igjen på kvota.
Foto:Alf Nilsen
   
12.08.2014 Reirprosjektet i Hedmark - årets reirmelding

Våren 2014 var reirprosjektets sjette sesong og det har vært overvåket totalt 40 reir med og uten kamera. 32 storfuglreir, 3 orrfuglreir, 4 lirypereir og 1 fjellrypereir. Det var kun storfuglreir som ble røvet og av disse ble 15 (40 %) røvet. Når det gjelder hvilke arter som røver reir er det ingen overraskelser i år bortsett fra jerven som er for kurositet å regne. Dette var prosjektets jerv nr. 2. 40 % tap for storfugl er litt mer overraskende da det gjennom våren var særdeles mye smågnagere i skogen. I Engerdal var det som kjent 6 røyreir med kamera hvor et ble oversvømt av bølger, et ble røvet av mår og to røvet av rev og to reir klekket ut kyllinger. Rypetakseringene har begynt og fortsetter ut uka, er varierende meldinger så langt men noen positive meldinger er det. I fjellstyremøte den 27. august vil det bli bestemt ut fra takseringsresultatene om det blir utvidet rypejaktkvote i september og om det blir rype- og skogsfugljakt fra 2. oktober. Dags- og ukekvoter vil også bli bestemt.
Årets reirmelding
12.08.2014 Femte bukken er felt.
Rosita Sjøø Nilsen felte en fin bukk ved Lillebo og det er femte bukken så langt i bukkejakta. Rosita er en jeger med meget stor tålmodighet og det var ikke overraskende når melding om bukkefall kom fra Rosita. Kjenner ikke mange som er mer tålmodige enn Rosita, det må isåfall være Alf Nilsen og jeg regner med det kommer ei melding fra Alf om bukkefall snart også. Det er nok flere som ønsker ei rådyrsteik til jul, Odd Inge Knutsen ble observert på Kvisla i går kveld, snikende rundt på kjente plasser etter bukken, men her vil nok Odd Inge få hard konkurranse av den spreke pensjonisten Eivind Sundet som nok ikke vil være noe dårligere enn sønnen som allerede har fått sin råbukk. Det er 7 bukker igjen på kvota og mitt tips er at kvota blir fylt i løpet av denne uka.
Foto:Rosita Sjøø Nilsen
         
11.08.2014 Bukkejakta er i gang.

Bukkejakta begynte i går og det har tikket inn rapport om 4 felte bukker første dag. Tilsammen skal det felles 12 bukker på statsallmenningen i Engerdal. Jakta er organisert som en avlysningsjakt der jakta avblåses når antallet er oppnådd. På den måten får flere sjansen til å prøve seg som bukkejeger. Så langt er det Bjørnar Sundet, Tommy Granberg, Kent Stian Johansen og Ingar Knutsen som har lykkes med å felle hver sin bukk. Vi gratulerer!
Fjellstyret minner om at ved felling skal det gis rapport om felling og plass umiddelbart til Bjørnar på tlf 97063383. Send gjerne med en mms som viser dyret.

Foto: Bjørnar Sundet. 

11.08.2014 - Bjørn tatt 9 tikker sør for Lillerøåsen

Ole Andre Storsnes har hatt sine sauer på utmarksbeite sør for Lillerøåsen, det har vært et bra utmarksbeite helt fram til fredagsmorgenen når de første sauekadaverne tatt av bjørn ble funnet. Det måtte også avlives ei hardt skadd tikke. Fylkesmannen beordret tilligsanking av overlevende sau og det ble ikke gitt fellingstillatelse på bjørnen. Fylkesmannen mente dette var et område det ikke skulle være utmarksbeite for sau, noe beitelagsleder Tor Åsheim var meget uenig i. Ifølge Tor var dette klarert med Fylkesmannen i vinter, og han vil ordne opp i denne misforståelsen. Det mangler fortsatt 2 eller 3 tikker og leitinga vil fortsette.
Foto: Bjørnar Johnsen


08.08.2014 - Ny attraksjon på nasjonalparksenteret  
En attraksjon må den kunne kalles, den svært naturtro avstøpningen av Olav Riseths rekordørret tatt i Femund for snaut to år siden. Og nå er den endelig på plass i Femundsmara Nasjonalparksenter i Elgå. Foruten 10,4 kg og 90 cm ørret, er det selvsagt mye annet å beskue, kjøpe, få svar på osv i senteret. Det være seg utstilling med villmarksstemning, spennende lokal litteratur eller gode turtips. 

Foto: Tore Stengrundet  
08.08.2014 - Engerdal fjellstyre på jakt- og fiskedagene i Elverum.

Representanter fra Engerdal fjellstyre er å treffe på de nordiske jakt og fiskedager på Skogmuseet i Elverum i helga. Vi er å finne på Skogbrukstunet sammen med Fjellstyersambandet. Er du der så kom innom for en hyggelig prat.


Foto: Arkiv07.08.2014 - Fiskeørnmerking

I slutten av juli kom Trysling og fiskeørnentusiast Ole Petter Blæstad den årlige turen til Engerdaln for å merke årets kull av fiskeørnunger. Det var ingen stor produksjon i sommer og det ble merka 10 unger i Engerdaln og 4 unger i kommuner som grenser mot Engerdaln. Det var 4 reir med bare 1 unge i hvert. Fiskeørna har rede i toppen av furukroner som det blir bygd på hvert år og det kan bli noen store byggverk etterhvert. Værutsatt som redene er vil år om annet noen reir eller deler av reiret blåse ned og det kan bli tøft for ungene. I jyltingsmarka lå det to døde unger sammen med deler av reiret under furua, men siste ungen hadde nok klora seg fast i restene av reiret og berga seg.
Bilder fra fiskemerkinga
Foto:Bjørnar Johnsen
 

07.08.2014 - Minner om jaktlederkurs

Den 15. - 16. august avholdes det jaktlederkurs i Engerdal. Kurset tar for seg jaktlederrollen, lover, forskrifter, ansvar, forvaltning, human jaktutøvelse og ettersøksjakt. Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser i felt.

Det er fortsatt ledige plasser, se her for mer informasjon.


07.08.2014 - Engerdalsdagene

Nå er vi endelig på nett igjen, og da er det på sin plass å presentere vinneren av villmarksquizen på årets Engerdalsdager. Engerdal Fjellstyre hadde stand på Engerdalsdagene 2014 sammen med Statskog, Statens Naturoppsyn, nasjonalparkforvalterne i Fulufjellet, Gutulia og Femundsmarka Nasjonalparker og Femund Jeger og fiskeforening. Bålkos, skyting og villmarksquiz var noen av aktivitetene, og nå var nok ikke spørsmålene av de letteste, men han som stakk av med weekendopphold på Hognsjøbekkbua for to personer med fiskekort heter Morten Kristiansen og kommer fra Drøbak. Vi gratulerer!

Foto: Jan Nordvålen

05.08.14 - Dataproblemer på fjellstyrekontoret

Merete og Ole kom igjen fra velfortjent ferie i går og med mye arbeidslyst ble datamaskiner startet opp for å svare på mailer og ta igjen det som vi andre fjelloppsyna ikke har fått ordna opp eller svart på. Men data er fint så lenge det fungerer, noe det absolutt ikke gjorde i går. Nå var det rutern som var ødelagt og ny ble sendt i posten i går og inntil den dukker opp blir det ingen svar å få på e-poster. Men telefon virker så det er bare ringe!

5 dager igjen til bukkejakta!

05.08.14 - To jerver felt i Sålekinna på søndag

På søndagen ble det felt ei jervetispe og en unge øst for Sålekinntoppen. Det ble observert 4 jerver samtidig og elghundtispa Embla ble slept og det blei los på jervene som var ei tispe med 3 unger. Ei jervetispe ble felt i los for Embla og de 3 andre ble borte i steinura. Bårderterriern Vikki fant igjen en av valpene nedi steinura og den ble avliva der. Så langt har jervene drept og skadda over 50 sauer siden første skadene blei oppdaga, men det var natta mellom 1. og 2. august det ble helt krise med over 30 sau drept og skada i området ved Blåklettan på ei natt. Skadene er utypisk jerv som vanligvis har kraftige bitt i hode, nakke med knusningsskader. Kan se ut som det er valpene som har herja og lekt med sauene og det er mange bitt over hele kroppen på de fleste sauene.  Det som er igjen av overlevende sau har spredd seg over store områder og det har blitt lagt ned en stor innsats de siste dagene for å få samlet sauen og drive den ned til samletrøene, men det er fortsatt sau igjen i fjellet. Det blir innmarksbeite resten av sesongen for sauen.
To jerver,  hunder og jegere, tikke drept av jerv
Foto: Bjørnar Johnsen

02.08.14 - Brudd på båndtvangen ved Litlvonsjøen
 
Om du nylig har vært ved Litlvonsjøen, er dalmatinereier og kjente et støkk i kroppen da du leste overskrifta, kan du puste lettet ut. Oppsynet lurte ikke i buskene denne gangen. Er du derimot ung, slepphendt tivoligjenger og savner din en gang så friskt gassfylte venn, ser det mørkere ut. Den har nå entret de evige jaktmarker. Uansett benytter vi sjansen til å minne om at det fortsatt er drøye to uker til 20. august og oppheving av båndtvangen.


Foto: Tore Stengrundet
01.08.14 - Ørret og abbor i Femundsmarka
 
Med det fine været vi har hatt i sommer og dertil hørende høy vanntemperatur, er det ikke overraskende at abboren biter. Mange er de fiskerne som mer eller mindre fornøyde har dratt opp den ene abboren etter den andre i halvkilos- til kilosklassen. Selvsagt burde alle være lykkelige over å få så fin abbor, men enkelte er likevel mer lystne på spenstig laksefisk med rød kjøttfarge. Og de biter nok de også, bare du finner de rette plassene og er smart med tanke på valg av redskap og tidspunkt for presentasjon. En som kan knepene er Ole Marius Christiansen. På bildet til høyre poserer han med en nydratt 1,9-kilos ørret tatt på nymfe i Roastens innos. En harr på 1,6 kg og flere ørreter over kiloen hadde Christiansen med turkamerater også på samvittigheten fra årets Femundsmarkatur, og eneste skår i gleden var at nymfeørreten ikke passerte tokilosgrensa. 

Vonsjøabbor, 900 g             Foto: Tore Stengrundet 
31.07.14 - Fine ørreter på Lille Grøvelsjøen

Var en tur til Lille Grøvelsjøen på tirsdagen i nydelig fjellvær, uten insekter til og med. Traff Rolf Hustad, en blid vestlending med fin ørretfangst. Fisken hadde begynt bite klokka to på dagen i finværet og den lot seg friste av en skjesluk. Det ble observert to jerver i samme området forrige uke og en drept reinsdyrkalv. Er det andre som kommer over reinsdyrkadavere er rovviltkontakt i Engerdal, Bjørnar Johnsen interessert i opplysninger om det.
Fiskefangsten.
Foto: Bjørnar Johnsen

31.07.14 - Elias på Hognsjøen

Elias tok med seg faren sin, Geir Frigård på Hognsjøen tirsdagskvelden og i den interne familiekonkurransen om størst fisk var det ingen tvil om hvem som ble kveldens seierherre. Elias dro sikkert opp en nydelig fjellørret på 1,1 kg som bildet viser. Ser ut som den er tatt på en spinner med rød skje, men mine erfaringer med lure storfiskere er at godspinnern blir bytta ut med en helt annen type under fotograferingen, for å villede eventuelle konkurrenter og bevare egne fiskehemligheter... Uansett en tur til Hognsjøen kan absolutt anbefales og er fisket trått er det muligheter for å fylle bærspannet med fin molte.
Foto: Geir Frigård 

31.07.14 - Bra med molte i Sømådaln!!

Fikk denne molterapporten fra Johnsgård ved Jan Ole:

Nå fikk jeg lyst til å sende over et moltebilde. Vet ikke hvordan det er med molte ellers i kommunen? men oppi her er det bra, veldig bra. Nå modnes bæra fortløpende, fortsatt mye kart igjen. Spesielt i områdene rundt Jotsetra og på Stormyra har folk plukket veldig bra med molte - ut ifra de rapporter jeg har fått. Det er nok bra lenger sørover i bygda også. I lavreliggende områder er nok det meste av bæra overmoden :(

Jeg synes det er for ille at så mye bær skal rotne på rot så det hadde jo vært fint om folk kom å plukket bær. Liker man ikke molte sjøl så kan en allikevel kombinere en flott fjelltur med å plukke molter. Molter er jo den perfekte gave til gamle slektninger som ikke klarer å komme seg ut på myra lenger sjøl, ikke sant?

Foto:Johnsgård30.07.14 - Søppel - igjen

På tide å vifte litt med pekefingeren igjen. Oppsynet kommer svært ofte over bålplasser der det er gjort forsøk på å brenne metall. Ølbokser er det mye av, men også poser med aluminiumsfolie inni, og hermetikkbokser og flasker. Dette er slike ting som ikke skal på bålet! Det er ikke høy nok temperatur i et vanlig bål til å brenne opp slike ting. Restene blir i beste fall liggende i aska, og sprer seg derfra ut i naturen. Dessuten, ville du lagd maten din på en slik bålplass som på bildet til høyre? Regnet ikke med det nei.. Kan det være så vanskelig å få med dette til nærmeste søppelkasse? Bål og utedoer er svært lite egnede plasser å legge igjen avfallet sitt på. Ta ansvar og bestreb deg på en så sporløs ferdsel som mulig. Da blir det så mye triveligere for alle.


Foto: Jan Nordvålen

30.07.2014 - Kurs for feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Sommeren er endelig snart over, og høsten og jakta står lysende og venter på oss. Store jakthendelser skal oppleves, og store mengder viltkjøtt ivaretas på beste måte.


Som kjent, kan jaktlaga nå kontrollere og godkjenne sitt eget viltkjøtt. I samarbeid med Mattilsynet har Skogkurs utarbeidet ordningen Feltkontroll av hjorteviltkjøtt: En erfaren jeger på laget kan gå kurs og få myndighet til å avgi erklæring på at kjøttet er av god kvalitet. Kjøttet kan da, enkelt men trykt og sporbart, omsettes til ulike kjøpere. Skogkurs skal i høst arrangere tre kurs:·         Alvdal        14. august

·         Trysil          29. august

·         Rendalen   6. september

Se nærmere på vedlagte kursinfo, og på http://feltkontroll.skogkurs.no/
30.07.2014 - God debut på Langsjøen

I går kveld hadde Jacob Kolsung på 15 1/2 år fra Røyken lykken med seg på sin første tur på fiske i Langsjøen. Han var med sin onkel og fisket med langdrag/markdrag. Først fikk han en ørret på 800 gram, og like etterpå klarte han å lure enda en ørret. Den var på hele 2380 gram. Det må man si var litt av en debut på Langsjøen! Vi legger til at onkelen som har campingvogn stående på Johnsgård camping har endel timer utpå Langsjøen uten å klare å lure storørreten, men nå fikk han i det minste fisk i båten! Gratulerer Jacob!

Foto: Johnsgård

28.07.2014 - Glimt fra Femundsmarka uke 30

Denne uka har en nyoppladet(?) Jan Nordvålen vikariert for Tore Stengrundet inne i Nasjonalparken. Jan startet opp etter ferien med ei uke i marka. Det var nok ikke lite svette som ble liggende igjen i steinrøysa etter gamle Nordvålen i det varme været som har vært. Det var overraskende lite folk i farten, og det ser heller ikke ut til å ha blitt tatt de helt store fiskefangstene, men vi har da sett kilosørreter på land. Det er fullt mulig å lure opp noen med litt list og lempe. Multa modnes fort i det drivende været, og det er fort gjort å hente seg julekveldsmulta både til dette året og flere år framover. (Hvis man finner de rette plassene). Det meldes om noe mer ustabilt vær denne uka, men fortsatt fine temperaturer. Det kan kanskje sette fart på fiskebettet?
Klikker du på bildet til høyre kan du se noen bilder fra marka sist uke.(Filen er litt stor, så det tar litt tid å åpne den)

Foto: Jan Nordvålen

25.07.2014 - Uttynningsfiske på Butjønna utført
Butjønna, høyt beliggende på det karrige snaufjellet mellom Femunden og Tufsingdalen, var opprinnelig et rent ørretvann med fisk av fin størrelse. Røya gjorde sitt inntog etter utsettinger for omking 30 år siden og fylte i mange år fint ut blant en tynn ørretbestand, men ble dessverre etter hvert så tallrik at veksten stoppet opp. Med støtte fra Femund-/Trysilvassdragets fiskefond og god hjelp av lokalkjente Tommy Berndtsson gjennomførte Engerdal fjellstyre mandag til torsdag denne uka et omfattende uttynningsfiske for å bedre forholdene. Fangsten på 3283 røyer og 126 kg (gjennomsnitsørrelse på 38 g) sier det meste om den bedrøvelige tilstanden i vannet. Ut fra nedgang i fangst per garn er det grunn til å anta at godt over halvparten av fangbar fisk i de brukte maskeviddene ble tatt ut. Sannsynligvis innebærer dette også et uttak på omkring halvparten av totalbestanden, noe som bør gi de gjenværende fiskene atskillig bedre vekstvilkår. 

Fisktelling      Tabell over fangst       Foto: Tore Stengrundet
24.07.2014 - Nå er multa moden i lavereliggende områder.

Var innom en liten tur på Digerneset i Sømådaln i går og der var det moden multe. Var ikke så tjukt på, men det var stor og fin bær og den smakte fortreffelig. For den som ønsker sikre seg multe til jul er det  moden bær under tregrensa nå, i fjellet kan det være litt tidlig. Johnsgård turisenter melder på sine facebooksider at det vil være moden multe rundt Jotsetra til helga og det er ikke meldt om bjørn i området.. Som vanlig ser det ut til å være varierende mengder med multe, men for den som er ivrig er det gode muligheter for å sikre seg noen kilo velsmakende bær i det fantastiske sommerværet som er om dagen. Yr.no melder om litt regn om søndagen som bare vil friske opp lufta litt og blir deilig avkjølende.
Foto:Tore Stengrundet

23.07.2014 - Det flotte sommerværet og fiskebettet fortsetter

Tross det flotte sommerværet biter fisken! Espen Thorvaldsen var en tur på Femund i går og sjøsatte båten i Båtvika ved Sorken. Med markdrag lot flere fine fisker seg friste i løpet av dagen tross steikende sol. Den største ørreten var tett oppunder 1,1 kg, og alle ser ut til å være i fin kondisjon som er gledelig. Ellers er det nok mange som satser på badelivet om dagen. Svein Joten kunne melde om rekordbadetemperatur i Isteren på hele 24 grader i går. Svein har sauebesetningen sin i Sålekinna og der har det blitt observert to jerver og flere lam som er skadet. Beitelaget har fått fellingstillatelse på en jerv, men jakta er så langt resultatløs.
Foto:Espen Thorvaldsen
       
22.07.2014 - Nydelig vær og godt fiske på Hognsjøen

Morten Norberg var på Hognsjøen i helga og tross det flotte sommerværet beit fisken og han fikk flere nydelige matfisker mellom 300-800 gram. Lørdagskvelden var det en fantastisk solnedgang som bildet viser. Morten hadde også på en skikkelig storing på markstanga med antatt vekt rundt 3-4 kg, men den ville ikke inn i håven og svømmer fortsatt rundt i Hognsjøen. Morten fant ei død røye slengt i lyngen på mellom 2,5 og 3 kg og lurte på om fjellstyret viste om historien til den. De siste vårene har det blitt funnet noen store røyer i vannkanten med fiskesene hengende ut av kjeften og kroken langt ned i halsen. Dette er noen sørgelige rester etter vinterens isfiskesesong når storrøyene har vært på kroken og sena til isfiskeren har vært for dårlig eller fiskeren for ivrig og sliti av sena. Er viktig bruke sene som kan tåle ei storrøye under isfiske på Hognsjøen.
Død røye
Foto:Morten Norberg

21.07.2014 - Fornøyd fisker i Engeråa

Fredagseftan fikk Elise Støa en fin ørret i Engeråa sør for Engerdal sentrum på mark og dupp. Elise var med resten av familien på fisketur og som bildet viser er det ikke tvil om hvem som er storfiskern i familien. Det var fint fiskevær, varmt og godt med enkelte regnbyger som sikkert var bra for fiskebittet.

Var mange båter ute på Femund om lørdagskvelden i det nydelige sommerværet. Femund lå helt blank og det likte nok ikke fisken som stort sett var fraværende, men på sånne kvelder går det an å være ute sjøl om fisken ikke er på hugget.
Kveldsstemning Femund
Foto:Bjørnar Johnsen

21.07.2014 - Moden multe i Grøtådaln

Tore Stengrundet var i Grøtådaln i går og kan melde om moden multe, ca 1/3 av bæra var moden og det så flekkvis ut til bli en bra bærsesong i Grøtådaln. Kan være langt å gå for de fleste for å få seg ryggvondt, men for Tore er det bare ei lita treningsøkt. Tore prata med Olav Riseth og rundt Svukuriset var det litt for tidlig for multa, yr.no melder om fortsatt varmt og fint vær og da er det ikke lenge før det er modent i fjellet også. Var og titta på ei multemyr langs Fjellveien ned mot Luvhøsetra på  lørdagen som så rød og fin ut med mye kart, hvor det kanskje kan være modne bær til lørdagen når Femundsrittet passerer forbi denne multemyra. Femundsrittet starter på Drevsjø og går opp Fjellveien og har en fantastisk utsikt fra Kviltbårthøgda.
Nærbilde multe
Foto:Tore Stengrundet

19.07.2014 - Dvergspetten i Femundsmarka

Det er ikke i den gamle furuskogen, Femundsmarkas edleste kjennemerke, du skal lete etter dvergspetten. Den liker seg bedre i frodig bjørkeskog langs bekker og vassdrag og finner bolig og føde i døde og råtne stammer. Dette biotopvalget har gjort den sjelden mye av landet, og særlig store arealer med dvergspettskog er det jo heller ikke i Femundsmarka, men i det vesle som er av egnet løvskog trives den og ruger fram sine små. Fuglen på bildene hadde et reirhull fullt av tiggende unger og mer enn nok å ta seg til for å fø opp de håpefulle.  

Dvergspett                 Reirhull

Foto: Tore Stengrundet

18.07.2014 - Påkjørt elgokse - friskmeldt

Tidlig onsdag morgen ble en mindre elgokse påkjørt ved Engerdalssetra, oksen løp videre og den uheldige bilføreren greide seg bra. Ene hjørnet på frontruta var knust og føreren fryktet elgen hadde fått vondt i hodet etter den smellen. Fra fallviltgruppa rykket gråhunden Tita ut og etter litt sporing ble hun sluppet og det ble ganglos på oksen. Oksen ble observert i det den rolig spasserte over den nyasfalterte Vestveien. Det ble ikke oppdaget noen skader og den ble friskmeldt og en fornærmet Tita ble kalt inn fra losen. Oksen har et normalt gevir på venstre side med 2 eller 3 tagger, på høyre side går geviret nedover og er det noen som skulle komme borti denne spesielle oksen framover er fallviltgruppa interessert i opplysninger om det.
Foto: Arkivfoto

18.07.2014 - Sulten fisk Vikbutjønna

Bente og Arild fra Bamsebo på Snerta sendte bilde med følgende melding til fjellstyret: "Fra en fisketur en dag i juni,  turen gikk til Vikbutjønna,  der hadde vi hørt at fisken var så gruelig glupsk!  Og det stemte gitt, den gapte jammen over hele Andersduppen... ;-)
Jaja, det kan ihvertfall se slik ut!"

Yr.no spår strålende vær framover så det er bare pakke sekken og fylle den opp med solkrem og en skvett myggolje og finne fram fiskestanga. Fiskekort kan kjøpes på inatur.no eller på en av Engerdals trivelige butikker når sekken skal fylles opp med mat og godt drikke.

Foto: Bamsebo            
17.07.2014 - Femundsmarkas gull
Oppsynet var overbevist om at å løpe over Femundsmarka en gang om dagen skulle holde til å treffe alt av fiskere og fanget storfisk, men det var bare til dette bildet til Thor Erik Olsen dukket opp i Fishspot sin fotokonkurranse. Med 2,25 kg og bra fotokvalitet overgår det glatt alt i bildeserien fra saken under. Hvor fisken er tatt sier historien ingen ting om, men den som har vandret en del turer i marka vil nok kunne dra kjensel på bildets bakgrunn.
17.07.2014 - Resultatløs helikopterleiting

Tor Åsheim fikk tilskudd av Fylkesmannen til å leite etter de 6 tikkene og 17 lamene som han fortsatt savner etter det siste ulveangrepet 11. juli med helikopter. Tross iherdig leting i går ble det ikke funnet nye kadaver eller noen levende sauer. Etter ulveangrepene har sauene spredd seg utover store områder og kan være nede i skogen eller de trange bekkdalene og da er det vanskelig finne igjen eventuelle kadaver. Forhåpentligvis er noen fortsatt i live og letingen fortsetter. Tor "skiløper" Åsheim nærmer seg antagelig toppformen nå etter all leitinga i fjell og skog (eller er det Vidar Trøen som har fått den formen?). Tor Åsheim og Egil Kolbu har ikke annet valg enn å ha de gjenlevende sauene på innmark resten av beitesesongen. Så langt er det dokumentert 19 sauer tatt av ulv fra bestningen til Tor Åsheim og 14 av dem er tikker.
Foto: Bjørnar Johnsen

17.07.2014 - Fangster fra Femundsmarka

Når fjellstyrets mann i Femundsmarka blir degradert til kontoransvarlig, er det ikke annet å vente enn at denne hjemmesida får en viss dominans av stoff fra nevnte villmarksområde. Så vær beredt! For å begrense strømmen av mer eller mindre interessant informasjon starter vi med å smelle alle fiskbildene inn i en og samme sak. I godværet som preget uka som gikk var det nemlig til tider et aldeles upåklagelig fiske og mange fornøyde fiskere poserte villig med fangst. Bildeserien du kan klikke deg inn på under er også en demonstrasjon i hvor fastgrodd og lite kreativ fiskbildesjangeren ser ut til å være. For å få verdifull fotoinspirasjon og gode saker på hjemmesida, ser vi gjerne at dere sender fangstrapport og vakre og kreative bilder til oss, som vi kan publisere til glede for alle fiske- og fotointeresserte lesere. Men selvsagt ekskluderer vi ingen og tar også imot helt ordinære bilder i denne vanskelige sjangeren.


Bildeserie

16.07.2014 - Johan Halstein ordner middagsmaten

Tidligere fjellstyreleder Johan Halstein Elgåen trives ute på Femund med fiskestanga og her er det ei fin røye som har latt seg lure. Johan Halstein kan de fleste kjente og ukjente fisketriks og her får han beundrende blikk fra den yngre garde. Røya har latt seg lure av det riktige langdraget, dorget i akkurat passe fart over en av godplassene til skipper Elgåen. Fjellstyret var ute på oppsynstur torsdag 10. juli og da var tydeligvis røya i farta og flere fiskere fikk fine røyefangster. Det var en kveld det var mulig å trives meget godt ute på Femund med lite vind og en nydelig sommerkveld.
Røyefangst
Kveldsstemning Femund
Foto: Arne Elgåen

14.07.2014 - Ulveangrep vest for Gnollsetra

Natt til fredag 11. juli var det et nytt ulveangrep på sauene til Tor Åsheim vest for Gnollsetra. Rundt Simlehøa og Vesterbekken ble det funnet 4 døde tikker og 3 måtte avlives. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på en ulv og folk fra rovviltfellingslaget var ute på natta uten å se noe til ulven. Det som ble funnet av gjenlevende sauer ble samlet sammen og tatt med ned fra fjellet, og ei tikke og et lam til måtte avlives med det samme. Flere tikker og lam er skadet og må antageligvis avlives. Tor mangler fortsatt flere sauer etter angrepet, sauene har blitt redde og spredd seg over et stort område, og i går blei ei tikke funnet død sør på Kvitvorda. Ei anna tikke med radiobjelle er snart ved Sølenstua.
Foto: Bjørnar Johnsen

11.07.2014 - Sommer

Etter en oppsynsrunde på Femund i går kveld, så kan det meldes om varierende fiskelykke, men med det været som er nå så trenger ikke fisken å bite i det hele tatt for at opplevelsene blir gode. Blikkstille sjø, temperaturer rundt 25 grader, sommer og sol. Selv om det meldes om en og annen fiskefangst rundt om, så spørs det om været generellt har vært for varmt og stille de siste dagene. Det meldes også om fint vær i dagene med fremover, men på mandag får vi et lite væromslag med regn før det igjen snur og blir fint, dette kan være positivt for fiskebettet.

Værmeldingen for den kommende uken, kan du lese her.

Det er altså ingen grunn til å sitte hjemme!

Bildeserie av solnedgangen på Femund 10.07.2014

Kontoret blir nå delvis sommerstengt i uke 29-30-31, men oppsynene tar med seg tlf: 469 64 653 og sjekker mail; post@engerdal-fjellstyre.no innimelom, så det går ann å prøve en av de delene.

Har du husket å kjøpe fiskekort? Husker du å ta med søpla di hjem?

God tur!

08.07.2014 - Trekking av rådyrjakt 2014

Nå er trekkingen for årets rådyrjakt på statsallmenningen foretatt. På grunn av god rådyrbestand er kvota økt med 40% siden 2013. Men antallet søknader har også økt betraktelig siden i fjor, og Engerdal Fjellstyre fikk i år inn tilsammen 81 søknader på ordinær rådyrjakt og bukkejakt. 21 søknader fra innenbygds enkeltjegere, 23 søknader fra innenbygds lag, 5 søknader fra utenbygds enkeltjegere, 7 søknader fra utenbygds lag og 25 søknader totalt på bukkejakt.

På den ordinære rådyrjakta er kvota for 2014 56 dyr, og det er 57 søknader, det er derfor 1 som står på reservelista etter at alle søkere har fått 1 dyr hver (enkeltjegere har et dyr hver, og lag har et dyr pr. lag).
På bukkejakta gjør vi som i fjor, at alle får et kort med felles kvote, men det er kun lov til å skyte 1 bukk pr. jeger/lag. Kvota er 12 bukker, så når kvota er full stopper jakta. Alle må derfor melde inn felling umiddelbart til Fjellstyre - helst med bilde slik at vi kan publisere det på hjemmesiden. I tillegg vil vi ha mobilnummeret til alle jegere/jaktledere (bukkejakta) slik at vi kan gi beskjed til alle da kvota er full.

Rådyrtrekking 2014

Foto: Arkiv

08.07.2014 - Storfiskern Bogsveen

Den meget ivrige storfiskern Helge Bogsveen fra Tørberget i Vestre Trysil sendte denne meldinga til fjellstyret "Hei bjørnar:) måtte bere sende deg dette bilde av den fineste ørret je noen gang har fått, er så nydelig fisk. Over 4 kg:) :) . Fikk den for en uke siden  på grom sjøen min da." Hvor gromsjøen til Helge er skal ikke jeg si, men i 2006 var det reportasje av Helge i Østlendingen med en ørret i samme vektklasse tatt i Isteren. Fisken på bildet ser ut til å ha meget bra kondisjon og har nydelige prikker og det er forståelig at Helge er begeistret over dette synet. Helge fisker mye i Engerdaln året rundt og er ute i all slags vær og der han ikke får fisk er det ikke vært å fiske.
Foto:Helge Bogsveen
          
07.07.2014 - Hareunger

Det er ikke bare reveungene som er ute å utforsker den store verden for tiden. Det er også observert flere små hareunger rundt om. Disse bildene fra noen nyskjerrige, men litt redde hareunger kom inn fra Line Rønes i går, og de tre hareungene ble observert på Kjølvang i går kveld.
Haren som har det latinske navnet Lepus timidus er i stor grad tilpasset nordlige eller høytliggende omgivelser og skifter, som kjent, farge etter årstidene. Den er 50 - 75 cm lang og har en vekt på 2,5 - 5 kg.
Harens viktigste forsvar er det skarpe synet, den gode hørselen og hurtigheten. Øynene sitter høyt oppe og på siden av hodet for å få et stort synsfelt. Når haren har oppdaget en fiende sitter den helt stille, og løper først av gårde når den skjønner at den har blitt sett.

Hare ved bildekk, hare under blad

Foto: Line Rønes
       
07.07.2014 - NM i elgskyting 2014

Trysil jakt- og fiskeforening og Trysil skytterlag arrangerer NM i elgskyting på Sundlia skytebane 13. - 19. juli.

Jaktlag fra både Engerdal og Trysil inviteres i den forbindelse til å delta.

Skytetrening, skytekonkurranse og flotte premier. Ta med deg jaktlaget ditt å bli med.

Her er invitasjonen i sin helhet.


Foto: arkiv
         
07.07.2014 - Resultater Femunddraget

Det tradisjonelle Femundraget som ble arrangert av Femund jeger og fiskeforening på Femund i helga samlet 50 fiskere som var heldig med været og det var brukbart fiskebitt for noen (Storfavoritten Fillurn var "uheldig" med fiskebittet). Det ble veid inn 38,6 kg ørret og den største stod Team Festus for på med en flott fisk på 3,4 kg. På bildet er det den ivrige fiskeren Odin Skogly som ikke kjente noe til storørreten i løpet av konkurransen, men han fikk en fin uttrekspremie isteden. Sist år var det en moped som var hovedduttrekingspremien hvor Drevsjøingen Jon Helge Østmo var den heldige vinner. I år var hovedpremien et ekkolodd med verdi 10000 kroner og Jon Helge Østmo tok like godt med seg den til Drevjø også.
Vinner av ekkolodd.
Team Festus
Foto: Arne Elgåen
    
07.07.2014 - Noen som savner regnbueørreten sin?

I går ble det tatt en regnbueørret i Engeråa. Dette er heldigvis uvanlig og det sentrale spørsmålet er hvordan den i alle dager har kommet dit? Regnbueørret er en anadrom laksefisk og finnes naturlig på vestkysten av Nord-Amerika der den kalles "Steelhead" i sportfiskekretser. Den har opp gjennom årene vært utsatt mange steder ellers i verden, men er i dag ulovlig å sette ut. Den blir brukt i matfiskproduksjon, noe som selvfølgelig medfører uønskede rømminger. Det er i Norge kjennskap til at den reproduserer seg på noen få lokaliteter. Det er ikke ønskelig at arten etablerer seg her hos oss. Fisken fra Engeråa var i godt hold og etter adferd og størrelsen å dømme (47 cm og 1,15 kg), kan den ha vært der en stund.
Er det flere som fanger "steelhead" eller andre fremmede fiskeslag vil fjellstyret gjerne ha melding om dette. Det er viktig for å få en god oversikt over forekomst av denne type fisker.
Er det noen som savner regnbueørreten sin, så kan dere få den tilbake mot å framlegge utsettingstillatelsen. Kontakt fjellstyrekontoret.

Foto: Ole Opseth.


04.07.2014 - Nok et godt stykke arbeid av Fillurn!

Fjellstyrets hospitant og altmuligmann Runar Rønning, godt kjent som "Fillurn" fikk i oppdrag å lage ny stige til Pikkrevbua og etter vel utført oppdrag kom bilde med følgende melding "Ett mesterverk uten si'stykkje". På bildet kan stigen se ut til å være noe krevende å bruke for den som er stutt i møkkfallet, men Fillurn forsikrer, etter prøveklatring, at den er helt perfekt og følger HMS - standarden. Pikkrevbua er ei åpen bu med ildsted i midten som ligger på Kvisleflået og ses fra Lortseterveien. Her kan alle ta turen innom å lage kaffevarme med veden som fjellstyret frakter dit, husk bare å ta av takluka først og det er enkelt med den nye stigen. Fillurn kunne også opplyse om at han så på seg sjøl som en av de store favorittene til å vinne Femunddraget som starter i kveld med påmelding i Båtvika ved Sorken. Skitt Fiske Fillurn!

Foto: Runar Rønning

         
04.07.2014 - Fiskegaranti i hele juli

I anledning sportsfiskets år 2014 gir fjellstyrene deg fiskegaranti i hele juli. Kjøper du dagskort hos oss eller et annet fjellstyre for en av dagene i juli 2014 og ikke får fisk, refunderer vi prisen for fiskekortet.

Les mer om ordningen her.

www.yr.no melder fint vær i helga, så det er ingen grunn til å sitte hjemme i godstolen. Skitt fiske!

Foto: Jan Ole Johnsgård

04.07.2014 - Ei tikke avliva i går med stygge ulveskader

Simen Moren gikk tur opp Lerådalen og fant ei stygt skadet tikke ved Storbekken i går efta. Denne tikka har vært savna siden ulveangrepet på Kvitvorda den 30. juni, mens lamma har blitt samla inn og går på innmark hjemme hos Langfloen. Tikka halta stygt og var i dårlig forfatning og ble derfor avliva. Det viste seg under flåing av kadaveret, for skadedokumentasjon, at det var omfattende skader i låret, halsen og på begge sider av magen og bogen. Om ikke Simen hadde funnet tikka vil den ha død av de omfattende skadene. Av de 15 tikkene som skulle ha gått på Kvitvorda i sommer er nå 12 drept eller avlivet på grunn av ulven, 2 av tikkene fikk skader som er sydd og det ser ut til å gå bra med dem. Ei av de 15 tikkene slapp uskadd fra ulven. Det er 3 lam som er drept eller avlivet og 2 lam er friske etter å ha blitt sydd etter ulveskader, 2 lam er fortsatt savnet. Det blir mange morløse lam hos Langfloen i sommer, men dem er heldigvis i gode hender hos Ingrid som får en stor "barneflokk" å fore med flasker i sommer.
Det er ikke meldt om ferske ulveskader eller ulveobservasjoner i natt.
Foto:Bjørnar Johnsen

03.07.2014 - Ulven tatt 7 sauer i Storhøa - ingen ferske kadaver

Sauegjeter Jostein Nordgård fant 4 tikker og 3 lam sør for Storhøa på grensa til Trysil i går, det viste seg å være noen dager siden disse sauene ble drept. Tikka på bildet har radiobjelle, men først i går kom det varsel på den om at noe var galt. Ved å gå inn på sporloggen viser det seg at den har vært på samme plassen siden 27. juni, og det kan være da den ble drept om sporloggen til radiobjella er riktig. De 3 lammene som ble funnet igjen var bare drept og ikke spist på. Det mangler flere lam fra tikkene og det må leites mer etter dem, men som man ser på bildet er det ikke så lett oppdage små lam i dette området med mye stein. Er det noen turgåere som oppdager sauekadavere som ikke er flådd og hvor øremerkene fortsatt sitter i ørene er Tor Åsheim mobil 90171413 veldig interessert i slike opplysninger.
Saueflokken til Tor i Storhøa
Foto: Bjørnar Johnsen

02.07.2014 - Ingen nye observasjoner av ulven

Det er ikke gjort noen nye observasjoner av ulv siste døgnet. Tor Åsheim flyr opp og ned liene i Engerdaln for å passe på sauene og begynner å komme i bra form nå, ser ikke bort fra at Tor stiller i Birken på ski til vinteren med den formen han bygger opp nå. Og om dagene styrer Tor Engerdal Torvtak og lemper torv på hyttetak som styrketrening. Tikka på bildet ble funnet i går ikke langt fra Kvannbekkskåra og ikke langt unna tikka ble det funnet et dødt lam. Det er nå 11 tikker og 3 lam som er drept eller avlivet grunnet ulven, ei tikke og 2 lam er fortsatt borte og kan være tatt av ulven. To tikker og to lam er sydd etter ulvebitt og med god pleie fra Ingrid og Gert ser ut til at det skal gå bra med dem.

Fikk inn melding av sauegjeteren nå kl. 15.15, ligger flere døde sauer i Storhøa. På en liten flekk lå det 3 tikker og 2 lam og han frykta det lå flere døde i området.
Foto: Bjørnar Johnsen

01.07.2014 - Arbeidssomme fjelloppsyn

En av mange arbeidsoppgaver som fjelloppsynene har, er en rekke skjøtsel- og vedlikeholdsarbeid. I forrige uke var Arne, Gaute og Runar ved Båthusberget for å legge ny klopping, samt og reparere brua over utløpet av Båthusåa.
Som bildene viser er det noen arbeidsomme karer som gjør en god og solid jobb.
Nå håper vi at mange kan dra nytte av dette arbeidet gjennom flotte turer og opplevelser i dette området.

Klopping

Foto: Runar Rønning

01.07.2014 - Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening tar bort jaktfeltinndeling for rådyrjakta 2014.

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening (Viltstellområde 1) har besluttet å ta bort jaktfeltinndelingen for rådyrjakta 2014. Det betyr at om du er så heldig å få tildelt jaktkort kan du jakte rådyr hvor du vil innenfor foreningens område. Ny utlysningstekst finner du her.
Vi passer på å minne om at søknadsfristen er satt til 15 august.


Foto: Arkiv.


01.07.2014 - Protokoll fra Fjellstyremøte

Protokollen fra siste fjellstyremøte er klar og ligger under fliken "Fjellstyrepolitikk" på denne siden, eller du kan rett og slett klikke her. Møtet var et ekstrainnsatt møte og foruten godkjenning av protokoll fra forrige møte var det søknaden fra Femund Tre As om økonomisk støtte som ble behandlet.
Fjellstyret har ingen møter i juli og neste fjellstyremøte er den 27. august kl 19:00 i Skrivargarden på Drevsjø.


Foto: Arkiv.


01.07.2014 - Resultatløs ulvejakt

Det har ikke vært noen observasjoner av ulv i natt. 8 jegere fra det kommunale rovviltfellingslaget har sittet ute hele natta på Kvitvorda, Lerådalen og Bjønnskåra uten å se noe til ulven som har herjet i saueflokken til Terje Langfloen. Det ble funnet ei drept tikke i dag nord for veien til Veundåsen, denne tikka ble drept samtidig med de andre forrige natta. Det er fortsatt ei tikke og 3 lam som er savnet. Tikka på bildet var i live sammen med de 3 lamma sine og ble avlivet med stygge skader bak i låra, juret og på siden av magen. Til sammen er det nå drept/avlivet 11 tikker og 2 lam.
Tikke som ble avlivet
Foto: Bjørnar Johnsen

30.06.2014 - Ulveangrep på Kvitvorda

I natt har det vært ulveangrep på Kvitvorda på sauene til Terje Langfloen. Det har gått 15 tikker og 33 lam som stort sett holder seg samla rundt veien over til Veundåsen. I dag tidlig skjønte man det var noe galt når ei enslig blodig tikke var framme ved veien uten lamma sine. Etter litt leting ble det funnet 6 drepte søyer sør for Kvitvordaveien. Nord for veien ble det funnet igjen en flokk som ble kjørt ned på gården. Her var det flere med skader. Vår dyktige veterinær Ann Cathrin Monsen var raskt på plass og kunne konstatere at 3 tikker og 2 lam må avlives. 2 søyer og 2 lam med mindre skader blei sydd og forhåpentligvis går det bra med dem. Det er fortsatt noen sauer som er savnet og det blir lett etter dem nå. Det er gitt fellingstillatelse på en ulv og fellingslaget vil være ute i natt. Tor Åsheim har 40 sauer i Lerådaln som kan gå en utrygg natt i møte.
ulvedrept tikke
Foto:Bjørnar Johnsen

29.06.2014 - 34 ørreter i Engeren

Av de tre dreggekonkurransene som ble annonsert før helga er nå to unnagjort. Omkring 60 deltakere var samlet til konkurransene i Engersjøen på lørdag. Som vanlig var det vanskelig å lure noen av sjøens storørreter og fangstene bestod av småfisk under kilosgrensa. Totalt ble det tatt 34 ørreter, en del røye og noen harrer i gråværet. Bildet til høyre viser klassevinnerne under konkurransen til Engersjø fiskeforening, med Torbjørn Skogheim , Karstein Kjølvang (størst totalfangst), Ole Gjermund Kolbu (juniorklasse og størst fisk) og Ove Stengrundet (størst ørret og størst fisk). Sistnevnte var smart nok til å melde seg på i to konkurranser og stakk av med pengepremier for størst ørret i begge, med en fisk på 582 g.

Foto: Tore Stengrundet

29.06.2014 - Femundsmarka uke 26

Bildet til høyre av Vigelen sier det meste om hvordan den siste uka har vært i Femundsmarka. Snøen som kom forrige helg har hatt små problemer med å stå imot de få varmegradene som har oppstått på dagtid og ligger fortsatt, sammen med ytterligere påfyll, og pynter opp i de høyeste fjellene. Til tross for slike hustrige forhold er det slettes ingen umulighet å få fine fisker, og vi biter oss merke i kilosørret –rett nok et tøyelig begrep - både fra Øvre og Nedre Grøtåa, Nedre Røa og Røvolfjellet samt kilossharr fra Øvre Røa. For øvrig kan det nevnes at vanntemperaturen ligger på fattige 8-10 grader, at sparsomme klekkinger likevel til tider har vist seg og at vannføringen stort sett er på sommernivå. Røa, med alle sine innsjømagasiner, skiller seg som vanlig ut med langvarig høy vannføring, men har sunket såpass at det nå eksempelvis går an å passere utløpet av Nedre Storfisktjønna uten altfor stor frykt og risiko. Risikoen for å bli utsatt for fotball-VM er også forholdsvis liten i Femundsmarka, så nå bør du komme deg av gårde. 

Foto: Tore Stengrundet
 

Bildeserie

27.06.2014 - Minner om søknadsfrist på rådyrjakt

Minner om søknadsfristen på rådyrjakt på statsallmenningen som er 30 juni.

Hele utlysningsteksten kan du lese her.

Foto: arkiv

27.06.2014 - Sommeroppsynene er på plass

Denne uka begynte årets sommeroppsyn, Arne Elgaaen til venstre i bildet og Gaute Lundeberg Aas i midten. De har allerede vært ute på flere oppdrag, og er de mange vil møte på i skog og mark i sommer. I tillegg har vi en hospitant hos oss, Runar Rønning til Høyre, som vi har presentert tidligere.

Arne er engerdøl og har jobbet som sommeroppsyn hos Engerdal Fjellstyre tidligere, han er nok derfor kjent for mange. Gaute kommer fra Telemark, har en bachelor fra Evenstad og er en ivrig jeger og friluftsmann.

Begge er blide og omgjengelige, og ser frem til å slå av en prat med både faste og nye gjester i Femund Engerdals villmark.

Velkommen til oss!


26.06.2014  Skadet tiur

Vår hospitant Runar Rønning fikk se en tiur ved veikanten ved Vikbutjønna i dag tidlig på vei til jobb. Han stoppet for å ta et bilde av den flotte fuglen, men merket da en merkelig oppførsel på den ellers litt hissige arten. Tiuren sto helt stille før den omsider prøvde å flytte seg, da sjangla og snubla den bare og bar tydelig preg av skade. Av "humanitære" årsaker måtte den da bøte med livet og etter nærmere undersøkelser var de eneste synlige skadene et stort sår på hodet. Hva som er grunnen til skaden er noe usikkert, men antagelig er det høyspentlinjen som går 600 m fra der fuglen ble funnet, ellers så har den hatt et ublidt møte med en bil. Høyspentlinjene tar mye skogsfugl i løpet av et år, og er derfor en stor trussel for disse artene.
Tiuren er den største arten i hønsefuglfamilien og kan bli bortimot 90 cm lang og veie opp til 6 kg, den kan også bli opptil 20 år gammel.Den livnærer seg hovedsaklig på frø og plantedeler, særlig fra furu, men foretrekker bær og urter i sommerhalvåret.
Dette var nok en godt voksen, men relativt liten tiur.

Skaden

Foto: Jan Nordvålen
        
26.06.2014 - Reveungene

I helga skrev Engerdal Fjellstyre om reveungene som Geir Erik Knutsen observerte i Sømådalen.
I går tikket det inn et nytt bilde fra en friluftsinteressert sømådøl av 2 av disse søte små, lekne nøstene.

Foto: Ingunn Sømåen

26.06.2014 - Fiskelykke i Drevsjø Barnehage

Tirsdag var Drevsjø barnehage i Drevsjøen for å ta opp igjen nettene de hadde hatt liggende ute siden mandags kvelden. Etter å ha dratt opp flere gjedder var de sikre på at den store ruggen de kunne skimte i nettet langt nede i vannet var nok ei gjedde, dog noe større enn de forrige. Gleden var derfor stor da det viste seg å være en flott ørret på 2,662 kg som hadde festa seg i garnet. Både store og små kostet på seg en aldri så liten gledesdans før ferden gikk tilbake til barnehagen og naturplassen for fiskelunsj. Der ble det deilige ferske, røkte, røde ørretkoteletter på flatbrød med smør.
Ungene i kommunen er heldig som kan ha sånne opplevelser som en del av sin barnehage hverdag!

Ørretkoteletter

Foto: Drevsjø Barnehage
           
25.06.2014 - Trening av elghunder på statsallmenningen

Fjellstyret har utarbeidet noen enkle "skikk og bruk"- regler for trening av elghunder på statsallmenningen. Disse avløser på ingen måte gjeldende lover og forskrifter for hundebruk og hundehold, men er ment som en rettledning for å unngå misnøye og uoverensstemmelser. Bakgrunnen for at reglene har kommet til er inspill i forbindelse med behandlingen av opplegget for elgjakta. "skikk og bruk" reglene kan du lese her, samt at de er utsendt til alle jaktlag som skal jakte på statsallmenningen den kommende perioden.

Foto: Arkiv.


25.06.2014 - Fiskekonkurranser.

Det er mye som skjer av ulike aktiviteter i Engerdal i sommer. Blant annet er det flere fiskekonkurranser som står for tur. Førstkommende lørdag, den 28 juni er det ikke mindre enn to fiskekonkurranser i Engersjøen. Den ene skjer i regi av Engersjø fiskeforening og har utgangspunkt ved Sanna på vestsida i Heggeriset fra kl 14 til 23. Der blir det servering av bl.a helstekt spegris.
Ved Harrbekkneset har Engeren JFF base for sitt arrangement. Dette foregår mellom kl 16 og 22. Også her reklameres det med servering. Felles for begge arrangementene er fine premier og god atmosfære.
Til neste helg er det konkurranse i Femund i regi av Femund JFF. Konkurransen starter fredag e.m. og pågår fram til utpå dagen lørdag.
Fjellstyret vil være på plass på alle disse arrangementene og ta skjellprøver i forbindelse med innveiing av fangsten. 

Foto: Jan Ole Johnsgård


24.06.2014 - Vi minner om....

Fjellstyret ser seg nødt til å påminne om at det faktisk finnes en renovasjonsordning i kommunen. Det er en formidabel mengde søppel som blir tatt hånd om av fjellstyret i løpet av året, og fjellstyret bruker mye ressurser på å holde orden på det store antallet leir- og rasteplasser som er iordningstelt for deg. Man blir unektelig litt skuffet når man finner igjenslengte møbler o.l. ute i naturen. Det finnes faktisk returordning for slike ting. I dette tilfellet dreier det seg om en igjenslengt stol som lå ved Gløta. Man skulle tro at det var like enkelt å frakte den til f.eks returpunktet på Drevsjø som å frakte den dit den lå.
Søppel får du gjerne legge i de søppelstativ som er satt opp rundt om kring, om du da ikke vil ta hånd om den sjøl. Et lurt triks er å slenge unødvendig embalasje hjemme når du pakker før turen. Da får du mindre å dra på også. Møbler, hvitevarer o.s.v. leveres på returpunktene. Mer informasjon om renovasjonsordningen finner du på www.fias.no

Foto: Runar Rønning.
 

22.06.2014 - Revevalper i Sømådaln

Melding om årets første revevalper kom fra Sømådaln ved Geir Erik Knutsen i går. Han hadde en artig opplevelse med 5 valper rundt bilen i nærheten av Kroken. Synes det var tidlig på året for revevalpene å være ute på egen hånd i våre områder. Reven får valper fra april til juni og ut fra bildene må valpene være født tidlig på året. 15. juli starter revejakta og da kan det være effektivt med lokkejakt på ungrever som er i nærheten av hiet og er ute på sine første turer aleine. Ola Joten må nok fylle på reveåta si med godbiter og være klar til jaktstart også.
Revevalper
Foto: Geir Erik Knutsen

21.06.2014 - Jentetur til Kroketsjøen

Fire Engerdalsjenter er på fisketur til Kroketsjøen i helga og allerede i går kveld var tydeligvis stemmningen høy blant de glade jentene som bildet viser. Om det skyldes det gode været med snøbygger eller inntaket av godt drikke skal være usagt. I dag har det nok vært mer bruk for ullstillongsen enn bikinen, men det bekymrer nok ikke jentene som er vant til Drevsjøsommern og jammen kom det et bilde av en fin fiskefangst. Hvilke fiskeredskaper jentene har brukt for å berge fangsten vites ikke, men jentene er kjent for å få fangst når fristende agn blir brukt.

Fiskefangsten
Foto:Kroketsjøjentene

21.06.2014 - Fluefisker: kjenn din besøkelsestid!

For den som fisker med flue, og kanskje da spesiellt tørrfluer, nærmer sesongen seg årets høydepunkt her i Engerdal. Utover i juni begynner de ulike døgnflueartene å klekke rundt om i vann og vassdrag. Forholdene har vært preget av en del vind og kjølig vær den siste tiden, men det skjer ting i vannet for det. Akkurat nå synker vannstanden i Femundselva sakte men sikkert, og i f.eks. Engeråas øvre del ligger vanntemp på ca 11-12 grader. En rask tur ned til åa i går ettermiddag avslørte døgnflueklekking av flere arter. Fluefiskere bør derfor ta vare på mulighetene som nå byr seg.   
For de som ikke sjøl er ihuga fluefiskere kan nevnes at døgnfluer er taxonomisk en egen orden med insekter. I Norge finnes det over 40 arter fra de små som er noen mm lange til store som kan bli 2,5 - 3 cm store. De er knyttet til vann og etter klekking sitter de ofte en stund på overflaten og da ser en de karakteristiske vingene som står opp som seil. I Engerdal finnes både Ephemera danica og E. vulgata som er de to største og som man lett legger merke til etter klekking. Men som navnet tilsier: den delen av livssyklusen som foregår over vannoverflata er kort, den varer bare et eller noen få døgn. Derfor er dette et fascinerende fenomen. Og fisken vet om det. Derfor er den på hugget akkurat nå.

Døgnfluer seiler forbi, Fast fisk!  

Foto: Ole Opseth


20.06.2014 - Ugle i nød ved Storøya

Fjellstyret ble oppringt av Karsten Omang ved Storøya mellom Engerdal og Drevsjø på formiddagen i dag. Han hadde observert noen kråker som drev og herjet med noe i gresset nedpå jordet. Karsten utrustet seg med kamera og gikk ned for å se hva som sto på. Det viste seg å være en perleugleunge som hadde forvillet seg ut i åpent lende, og var nå et lett mobbeoffer for kråkene. Fjellstyret var i nærheten, og var raskt på plass. Ved nærmere øyesyn kunne vi konstatere at ugleungen var uskadd og i fin form. Kråkene hadde ikke rukket å skade den. Det var ellers en stor fin unge i godt hold. Vi fraktet den bort til skogkanten der den ble plassert oppi et tre. Det går nok ikke lenge utpå kvelden før foreldrene er på plass med mat til den. Perleugla, også kjent som harahukra, er vår vanligste ugleart, og den nest miste ugla i Norge. Den veier ikke mer enn 100-150 gram. Standfugl, og kan i gode smågnagerår ha 6-8 egg. Ungene blir i reiret til de er 5-6 uker gamle, men kan klatre litt rundt før de er flyvedyktige. Bildet til høyre viser Karsten og ugleungen. Karsten til høyre i bildet.

I gresset, Ugleportrett
Foto: Jan Nordvålen

20.06.2014 - Rendøl på hospitering

Tidligere Engerdøl Runar Rønning nå bosatt i Rendalen skal hospitere hos Engerdal fjellstyre i en måned. Runar blir arbeidsledig som kjøttskjærer når Nortura nå legger ned sitt anlegg på Åkrestrømmen og er derfor på jakt etter nye jobbmuligheter og ønsker å få erfaring med Engerdal fjellstyre sine arbeidsoppgaver. Runar har talenter både i finga og kjeften og er et artig innslag i hverdagen. Denne uka var det blant annet nytt gangtre over Kvisla ved Rønningsodden som stod på programmet og en senete sterk Rendøl hadde ingen problemer med å hive over noen råe og tunge furustokker. Etter streng beskjed fra fjellstyremedlem Nelly Karlsen ble et HMS godkjent rekkverk montert. I går ble Runar sendt til utleiehytta i Sømåkvolvet med ei gassflaske og møkkagreip for å tømme utedassen og da kom følgende melding fra Runar "Rønning Gass og Dass er på plass!!"
Runar i arbeid
Foto:Bjørnar Johnsen

20.06.2014 - Røyreir med kamera

Det har i våres blitt satt ut viltkameraer ved 6 skogsfuglreir etter tips fra ivrige turgåere som er spente og interesserte i hvordan det går med egga gjennom rugeperioden. Tendensen de siste årene er klar, det er røyer som det er lettest å finne og i år er det bare storfuglreir som er funnet. For den ivrige skogsfugljeger er ikke resultatet fra årets klekking bra. Etter en rugeperiode på mellom 24 til 26 døgn er det 2 reir hvor egga har klekt og det har blitt kyllinger. Røya begynner ruge først når alle egga er lagt og røya legger ca 1 egg i døgnet og de reira som ble funnet i år hadde alle 7 eller 8 egg. Reven har røvet 2 reir, måren har røvet 1 reir. Røya som hadde lagt reiret sitt i vannkanten ved Steinvika greide seg helt til fredag 13. juni når det ble hardvær på Femund og bølgene skylte over reiret og eggene forsvant. Røya på bildet er fra Kvilten og her ser det ut til at røya klarer forsvare egga mot 2 ravner. For mer informasjon om hver reirplass og bilder se her
Foto:Viltkamera Bjørnar Johnsen

18.06.2014 - Lochstyle fishing i Gutulisjøen

Fiskeguiden Tore Litlerè Rydgren var en tur til Gutulisjøen sist helg for å prøve Lochstyle fishing.

I linken under kan du lese mer om denne britiske fluefisketeknikken og se filmen om hvordan dette gikk.

Fishspot.no

Foto: Fishspot/Tore L. Rydgren

18.06.2014 - Skolestarternes tur på Blokkodden.

Vi har i en tidligere sak på vår side fortalt om sjuendeklassingene på EBUS og deres fiskelykke på Blokkodden. Statskog, Blokkodden og fjellstyret har også hatt gleden av å ha med skolestarterne fra Drevsjø og Engerdal barnehage på en dag ute på Blokkodden. Barna var med å tok opp nett og fangsten ble behørig kontrolert og vurdert. Gjedde, abbor, mort og en sik var resultatet. Etterpå fikk de prøve seg med fiskestang, og det var en populær aktivitet. Småmorten bet bra fra brygga så nesten alle fikk fisk. Bjarne Granli sto for pølsegrilling og Siw Kvam ble populær når alle fikk en sekk med turutstyr i med seg hjem. Også denne dagen var vi heldige med været og alle var fornøyde når de tok fatt på hjemveien. 

Foto: Ole Opseth


18.06.2014 - Fjellstyremøte 25. juni.

Det er berammet et ekstra fjellstyremøte den 25 juni kl 19:00 på Skrivargarden Drevsjø. Det er bare en sak på saklista og det gjelder en søknad om økonomisk støtte. Møteinkalling kan finner du under fliken Fjellstyrepolitikk.
Etter dette møtet er det opphold i fjellstyrets møtevirksomhet under sommeren fram til den 27 august.


Foto: arkiv

17.06.2014 - Prosjektrapport mårprosjektet

NJFF-Hedmarks mårprosjekt hadde sitt første år i 2013/2014.  Under jakt- og fangstsesongen ble det registrert totalt 138 mår gjennom prosjektet. Dette betyr at det har blitt gitt ut et betydelig antall feller til ivrige fangstmenn- og kvinner rundt om i fylket, som forhåpentligvis settes opp og øker fangsten. Alle tre viltstellområdene i Engerdal har vært med i prosjektet og 27 mår er innmeldt i løpet av denne fangstsesongen i Engerdal. Premieringen har vært ei Syningfelle ved fangst av 3 mår og ei conibearfelle ved fangst av 2 mår. Det ser ut som prosjektet blir videreført neste fangstsesong og det blir jobbet for å få på plass lokalkontakter i hver eneste kommune i Hedmark. Prosjektrapporten kan leses her.  Morten Aas hadde en sak om mårfangst med gode råd fra Tor Åsheim 17.12.2013 på fjellstyrets hjemmeside som er nyttig for ivrige mårfangere, les den her 

Foto:Viltkamera Bjørnar Johnsen


 Mår som røver storfuglreir ved Iverbutjønna
17.06.2014 - Rådyr med parykkhorn

Erik Nordgård har et viltkamera i nærheten av Engerdalssetra på en saltstein hvor et rådyr med parykkhorn var innom. Parykkhorn er en sjukdom hos rådyr, elg og andre hjortedyr som følge av hormonforstyrrelser. Ragnar Omang har hatt ei rådyrgeit med parykkhorn på sin rådyrforing i vinter, kanskje er det denne geita som er på bildet. Parykkhorn fortsetter å vokse og til slutt kan vertsdyret bli blindet av denne utveksten. Rådyret på bildet er nok alvorlig plaget og synsfeltet ser ut til å være innsnevret, etterhvert kan nok denne miste synet helt.
Foto:Viltkamera Erik Nordgård

16.06.2014 - Rødalsfangst

Etter de siste årenes kultivering og positive tiltak er det alltid med spenning vi mottar fangstrapporter fra Rødalen. Helgas melding fra lokalkjente Øyvind Rismyhr føyer seg inn i en gledelig rekke av stadig mer positive fiskeopplevelser i naturperlen under Hogna. Måtte dette fortsette. Til tross for kald nordavind og litt tregt fiske, greide Rismyhr å lure to sju-åttehektos eksemplarer av den unike rødalsrøa i tillegg til rund ørret. Og han husket garantert å sende takknemlige tanker til dugnadsivrige lokale ildsjeler, seg selv inkludert, og ikke minst til velvillige grunneiere som klokelig avstår fra garnfiske.


Rødalsrøe                        Foto: Øyvind Rismyhr

16.06.2014 - Kvinender i pipa

Tidlig en mårra ble det liv i pipa til Anne Lise og Jonny Johnsen på Kvisla, det bråkte og romsterte i pipa. Kalenderen ble sjekka for det skulle være alt for tidlig for julenissen, sjøl på Kvisla hvor det er mange snille barn som er godvenner med nissen. Etter en stille periode ble det mer fart i ovnen og etter en raskt titt inn ovnsdøra ble det oppdaget to ender som var preget av omgivelsene. Det ble vurdert flere alternativ til hvilken andetype dette kunne være. Sotand eller Svartand passa veldig bra slik endene så ut inne i ovnen. Aleksander som er ivrig jeger og akkurat har tatt jegerprøven kunne sikkert konstatere at dette måtte være ei Kvinand som er hulruger og nok var på leit etter en god plass å legge egg. Endene ble forsiktig fanga inni ovnen og båret ut på tunet hvor dem fløy til værs så støvskya sto rundt dem.
Foto: Jonny Johnsen


16.06.2014 - God fangst på Vurrusjøen

Familien Fremming Karlsen fikk god uttelling på fisketuren sin på Vurrusjøen søndag ettermiddag. Klokka 16.00 fikk Kjell Johnny Karlsen denne øretten på dryge 4 kg. Rett før de tok kvelden dro en stolt sønn opp ei gjedde på 3.7 kg og 88 cm etter en skikkelig fight.

Brage-Johan med gjedda


Foto: Siv Elise Fremming Karlsen

16.06.2014 - Blir det en bra bærhøst?

Det er mange som følger med på været og multeblomstringa på denne tida. Spørsmålet alle stiller seg er selvsagt; Blir det multeår i år? Fasiten på om det blir mye multe og annen bær, får vi først senere, men blomstringa er godt i gang. Det er mye blomst, både av multe og blåbær, så vi kan alltids håpe! Hvis det bare ikke blir frost, tørke, haggelskurer, og nok insekter, mye hunnblomst, ja du vet. Men det er hvertfall trivelig å se myrene så fulle i multeblomst som det er nå. Og det er masse blåbærblomst, noen steder er det faktisk allerede kart. Så det er bare å gjøre klar bærspannet, bare sånn i fall at dersom hvis..

Blåbærlier

Foto: Jan Nordvålen

16.06.2014 - Wild X på gjeddefiske

Wild X er Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon. De jobber for at minoritetsungdom skal tilegne seg kunnskaper om nye deler av det norske samfunnet. Wild X har et gratis turtilbud til gutter og jenter fra 12 til 25 år. De setter opp en rekke turtilbud med jakt og fiske på programmet. Denne helga var de på en ny tur til Engerdal for å fiske gjedde i Sørsjøen. Her har de vært en rekke ganger tidligere. I år var det en gruppe på 23 personer pluss ledere som prøvde lykken etter storgjedda. Såvidt vites, lever storgjedda i beste velgående ennå, men de fikk lurt opp noen mindre eksemplarer som ble grillet i folie og fortært på stedet. Engerdal fjellstyre er behjelpelig med tilrettelegging, og Fjellheimen leirskole stiller med båter, og kanoene kommer fra Femund Canoecamp. Alt i alt hadde de en fin helg, og det var bare blide fjes å se da fjellstyret var på besøk lørdagskvelden.

Foto: Jan Nordvålen

13.06.2014 - Engerdalsmesterskapet i Jaktfeltskyting er flyttet!

Engerdalsmesterskapet i jaktfeltskyting er flyttet til 16. august fra kl. 09.00 i hylleråsen. Påmelding innen 1 august.

Les mer her.

Her kan du også se skytetidene i sommer for trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjakt.

Foto: arkiv
12.06.2014 - Røy med sjøutsikt fra reiret

Røyene velger ulike plasseringer av reiret sitt , ved Steinvika i Femund rett utafor ei hytte er det ei røy som har lagt 8 egg. Reiret ble finni av Henrik Helland Eckbo på 6 år som kom løpende inn i hytta, etter å ha vært en tur ved sjøkanten, og ropte at det var ei svane med mange egg i sjøkanten. Svana var ei røy denne gangen og røya lå på egga hele helga selv om dem var på hytta.  Henrik passa på så ingen gikk for nære reiret og forstyrra røya. Røya ved Tjønnodden i det nye hyttefeltet der, har klekt de 8 egga sine og vandrer nå rundt i terrenget med kyllingflokken. Det er en veldig utsatt tid for kyllingene den første tia før dem klarer å fly sjøl å sette seg opp i trær for å unngå bakkepredatorer som røyskatt, mår og rev. Kråke og måkefugl tar også små kyllinger og de fleste rovfuglene sier ikke nei til en kylling som er et lett bytte. Alf Århen fant ei røy med 8 egg ved Trefjerdingsloken og kamera er satt opp der. Nå er det kamera oppe ved 4 reir som det fortsatt ruges på og hvor det forventes klekking når som helst.
Klekt reir Tjønnodden
Røya Trefjerdingsloken
Foto: Bjørnar Johnsen

11.06.2014 - Fiskedag på Blokkodden

I går var fjellstyret så heldig å få være med og arrangere fiskedag på Blokkodden for sjuendeklassingene fra EBUS. En flott dag i finværet med en trivelig gjeng ungdommer som så ut til å trives godt med en dag ute, langt fra skolebenken. Det var mange som ville ut og ro en tur, mens andre prøvde fiskestanga fra land. Fjellstyret hadde satt ut noen garn som elevene skulle ta  opp. I starten var ingen veldig ivrig på det, men etter første garnet hvor det satt to store gjedder ville mange trekke garn og fangsten var bra med mort, sik, abbor og flere gjedder. Bjarne Granli styrte grillen med pølser til alle og et utsulta fjelloppsyn trengte ikke middag den kvelden. Statskog med Siw Anita stod for organiseringa og innkjøp av grillmat og alle elevene fikk en liten sekk med diverse innhold fra Statskog. Til alle elevene - lykke til med fiskinga videre og takk for en fin dag.
Fiskedag
Foto:Bjørnar Johsen

11.06.2014 - Rådyrgeit påkjørt

Tidligere i våres har det blitt påkjørt 5 rådyr hvor alle heldigvis har vært bukker, men om mandagskvelden ble ei rådyrgeit påkjørt ved Engerdalssetra. Juret var fullt av mjølk og det ligger nå en eller flere killinger og venter forgjeves på mor si. Killingene er for små til å greie seg sjøl enda og dem vil sulte ihjel. I den første perioden etter fødselen legger rågeita igjen killingene i høyt gras eller annet skjul mens hu sjøl er ute på næringssøk. Her vil killingene ligge å trykke til mora kommer tilbake og gir dem mjølk. Samme kveld som denne geita ble påkjørt ble det sett ei rådyrgeit med en liten killing ute på et jorde rett i nærheten, det kan være den killingen som nå har blitt morløs.
Foto: Bjørnar Johnsen
      
11.06.2014 - Engerdalsmesterskap i jaktfeltskyting

Engeren skytterlag skal avholde Engerdalsmesterskap i jaktfeltskyting 14. Juni fra kl. 09.00 i hylleråsen. Påmelding.

Les mer her.

Her kan du også se skytetidene i sommer for trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjakt.

Foto: arkiv

11.06.2014 - Utlysning av rådyrjakt 2014

Engerdal Fjellstyre lyser ut rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2014.
Jakttiden på ordinær rådyrjakt er f.o.m 01.10 t.o.m 23.12, på råbukk er det f.o.m 10.08 t.o.m 24.09. Søknadsfristen er 30. juni 2014.

Se fullstendig utlysningstekst her.

Rådyrene på bildet er observert på Risbakken. Det er ei geit med tre små hvitprikkete nøster som har kost seg med grønt gress på et jordet i en ukes tid nå. Det har ikke lykkes å få alle 4 på et bildet, men her er den stolte mor med to av sine små.

Foto: Marte Rønes

10.06.2014 - Sakspapirer fra fjellstyremøte 6 juni.

Nå er protokoll fra møtet den 6 juni klar og du finner den under "Fjellstyrepolitikk - sakspapirer og møtereferat".
Fjellstyret har ikke møter under juli så neste møte er berammet til den 27 august kl 19:00.Foto: arkiv.
07.06.2014 - Nå biter harren!

Midt på dagen i går kom det to svensker til Isterfossen for å fiske i fluesona der. Det er fortsatt mye vann i vassdraget og det strømmet godt ved Isterfossen. Dette var tydeligvis godt kjente karer som hadde brukt fluestang før. Dem vadet ut til strømkanten og da var det ikke mange kastene før begge stengene stod i fine buer med hver sin fine harr. Ingen av karene hadde med seg håv og det var tydelig at her var det fang og slipp som gjaldt. Harren ble skånsomt tatt av kroken og fikk svømme videre mens karene smilte bredt og så veldig fornøyde ut. I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. For fisk under størstemålet er det ingen begrensninger.
Fin harr
Foto:Bjørnar Johnsen

06.06.2014 - Førerapport fra fjellet

Vi fikk en melding på tampen av dagen fra en som har testet forholdene i fjellet i dag. Og selv om det er igjen noe snø, så har isen gått og man kan gå over fra pilkestikke til langstang selv her. Bildene er tatt i dag og viser siste rest av vinter på Hognsjøen. Historien sier derimot ingen ting om fiskelykken...:)

På tur til Hognsjøen

Foto: BBC

06.06.2014 - Ny trekking av småviltjakt

Det er såpass mange som har sagt fra seg tildelte jaktkort på småvilt på statsallmenningen 2014 at vi har trekt opp igjen 20 kort, og har derfor gleden av å kunne tilby ennå flere jakt.

Her er resultatene av den nye trekkingen:


Foto: Stine Angvik
06.06.2014 - Storfiskere i Hyttelva

I går kveld var storfiskerne Aleksander Johnsen og Fredrick Bakken en tur i Hyttelva ved Drevsjø og sikra seg en bra middag. Det ser ut fra bildet som gutta har lurt harren med mark noe som viste seg være riktig valg i regnværet. Gutta har vært ute flere kvelder og prøvd, men da har fisket vært tregt. For dem som har tenkt prøve fiskelykken i Engerdal i pinsen er det bare finne fram fiskestanga få tak i et fiskekort og vente på det store nappet!

Foto:Aleksander Johnsen

06.06.2014 - Stokkand med 11 andunger

I går var ei stokkandmor ute og svømte med 11 andunger i Vesle Engern. 11 andunger er et stort kull å passe på for andemor og det er mange farer som lurer for de små andungene. Til og med store gjedder kan ta andunger. Ifølge store norske leksikon får stokkanda fra 9-13 egg som ruges i 27-28 dager.
Foto: Bjørnar Johnsen
     
05.06.2014 - Ny langhelg med finvær

En ny langhelg står for tur da vi nærmer oss pinsehelg med stormskritt.
Værmeldinga for Femund Engerdal viser litt lummert vær med noe regn og torden fredag og lørdag, men strålende sol og temperaturer rundt 20 grader både søndag og mandag.
Alle vann er isfri, de fleste skogsbilveier er åpnet igjen og det er gode fiskemuligheter rundt om nå, så mulighetene er mange for nok ei innholdsrik helg med gode opplevelser i Femund Engerdal.

Værmelding for helga.

Foto: Arne Elgaaen

04.06.14 - 6. klasse EBUS på tur i Gutulia

I mange år har 6. klasse ved Engerdal barne- og ungdomsskole vært på overnattingstur til Gutulia. På programmet en av dagene de er der pleier det å være en tur til toppen av Gutulivola(949 moh). Fjellstyret deltar med en guide på den turen, der vi forteller litt om jobben fjelloppsynet gjør, og ting vi ser underveis. I år var det 21 elever, pluss noen foreldre og lærere. Etter en strålende åpning på turen værmessig i går, opprant dagen i dag med silregn. Men "ut på tur, aldri sur"! Til tross for tåke og regn kom alle seg opp på toppen av Gutulivola. Men sjøl om mange ble både litt slitne, kalde og våte var det ingen sure miner. Godt å komme seg nedpå setra og få på seg tørre klær. Enda var det noen hardhauser som kostet på seg et bad i Gutulisjøen etter turen!
Takk for turen!

Hardhauser

Foto: Jan Nordvålen

04.06.14 - Røy på Tjønnodden

Fikk melding om ei røy som lå på reir i hyttefeltet på Tjønnodden ved Elgåa og det er satt opp et kamera der. Røya er godt gjemt under den mindre steinen i forkant av den store steinen, men ligger nær vei og hytter får håpe det går bra likevel. Reirprosjektet er fortsatt veldig interessert i meldinger om reir fra rype eller skogsfugl, kontakt Lars Erik Pettersen (92426555) eller Bjørnar Johnsen (97063383).
Røya på reiret
Trane langs veien til Elgå
Elgokse langs veien til Elgå

Foto:Bjørnar Johnsen


03.06.14 - Gis bort mot henting

Administrasjonen har fornyet og ominnredet kontoret i vår, og dermed ble det noe kontorinnredning til overs. Det er to PC-hjørnebord, et stort og ett lite, og en "ringpermkarusell". Alt er helt og pent, og gis bort mot henting på vårt lager på Skrivargar'n. Er du interessert kan du kontakte oss på tlf 46964653.

Karusell

Alt er nå hentet!

03.06.2014 - Pen fisk i Langsjøen

Følgende fangstrapport tikket inn i dag: "Geir Erik Knutsen fra Kvilten har i en årrekke nå hatt fine opplevelser ved Langsjøen`s bredd, men har aldri prøvd seg på fisken i Langsjøen. I går kveld var han med en ikke navngitt fiske "guide" og lærermester en tur utpå.
Resultatet ble en ørret på 6,10 kg. 77 cm lang og 50 cm i rundmål.

Geir Erik er i dag observert på vei til Sømådalen Landhandel for å kjøpe seg eget fiskeutstyr..."


Nærbilde av ørreten på kroken, Ørret 2

Foto: Jan Ole Johnsgård

03.06.2014 - Binne med 3 unger nord for Drevsjø

Om kvelden den 29. mai skulle Øystein Løvlien Kildahl og en kamerat på fisketur nord for Drevjsø da de fikk et minne for livet, ute på et jorde gikk det ei binne med 3 fjorårsunger. Bjørnene forsvant av jordet når bilen ble parkert, men kom ut på jordet en liten tur til når fiskeutstyret ble montert. Karene fikk tatt bilder og filma litt og neste års juleønske kan være et kamera med mer zoom. Bjørnene var på 150 meters hold og blir små på bildet. Det var veldig mange møkkrukker fra bjørnene ute på jordet så det er tydelig dem har vært der en periode og spist av det nysprungne graset. Har tatt mange møkkprøver og forhåpentligvis blir det dna-treff på alle fire bjørnene. Binna og unga har ikke blitt observert etter torsdagskvelden på dette jordet og er nok ute vandrer. Er det noen som oppdager binna med de 3 ungene er fjellstyret ved Bjørnar Johnsen veldig interessert i melding om det.

Foto:Øystein Løvlien Kildahl
       
02.06.2014 - To elger påkjørt i går

I går natt ble det påkjørt en liten elgokse nord for Engerdal sentrum ved Langfloen, oksen måtte avlives på stedet av fallviltgruppa. I går kveld ved nitia ble fjorårskalven på bildet påkjørt ved Risbakken, kalven døde i smellen.  Fjorårskalven har nok akkurat blitt jagd bort av elgkua som føder årets kalver i disse dager. Fjorårskalvene har lett for å virre rundt i tida etter at dem har blitt frajaga av elgkua og i den perioden blir det erfaringsmessig påkjørt noen. Er viktig være ekstra observang langs veiene en periode nå.
Elgoksen ved Langfloen
Bilen etter møte med fjorårskalven.
Foto: Bjørnar Johnsen

02.06.2014 - Femte råbukken påkjørt

En liten råbukk blei påkjørt ved Lillebo på fredagskvelden. Det er den femte bukken påkjørt siden 27. april i Engerdal. Flaksen i uflaksen er at det bare har vært bukker og ingen råer som har blitt påkjørt. Råene har killinger på denne årstida som gjerne ligger og trykker i terrenget mens råa er ute på matsøk. Killingene er helt avhengig av mora si og blir hu borte går det galt med killingene også.

Foto: Bjørnar Johnsen

30.05.2014 - Fin ørret fra Femund

Jeanette og Vibekke, begge med etternavn Knutsen er to ivrige fiskere fra Kvisla som var aleine på hytta ved Svartodden. Jentene tenkte at mat må man ha og satte ut to garn i Femund for berge middan med en sik eller to. Det vites ikke om det ble noen sikfangster, men en ørret på 3610 gram ser det ut til at jentene er veldig godt fornøyd med. Kanskje havner den på grillen i kveld?

Foto:Liv Karin Knutsen
     
29.05.2014 - Bjørn på skaretur

Fjellstyrets Tore Stengrundet har et nær religiøst forhold til lange skiturer i fjellet. Når skareføret er på sitt beste på vårparten heller dette forholdet over mot en besettelse og milene blir fort mange. Omfanget av naturopplevelsene blir minst like stort og noen av dem er ekstra minneverdige. Stengrundet er ikke snauere enn at han deler den største av dem alle denne våren, foreviget den siste dagen med skikkelig nattekulde, så vidt sør for kommunegrensa mot Trysil, med så vel sin arbeidsgiver som alle lesere av dennes hjemmeside.    


Bildeserie

Foto: Tore Stengrundet

28.05.2014 - Fjellstyrekontoret ubemannet fredag 30. Mai

Fjellstyrekontoret vil ikke være bemannet fredag 30. Mai. Men oppsynet er på jobb, og kommer til å ta med telefonen. Så det går an å prøve den hvis det er spørsmål som burde vært besvart før helga.

Vi ønsker alle ei strålende langhelg, og hvis noen lurer på hva de skal bruke all denne fritiden til, så kan dere ta en titt på yr.no sitt langtidsvarsel og begynne å planlegge turen ut i skog og mark!
Minner også om at ørreten er sulten nå, så det er gode sjanser for godt fiske i stillestående vann. Vassdragene er litt for stor for fiske nå. Fiskekort for statsallmenningen kan du kjøpe her.

Foto: Jan Nordvålen


27.05.2014 - Ledig Elgjaktfelt på Viltstellområde 1

Det er blitt ledig et elgjaktfelt på Viltstellområde 1. Dette har søknadsfrist 6. juni.

Se fullstendig utlysningstekst her.

27.05.14 - Vær og førerapport

For mange nærmer det seg langhelg og en bra mulighet for å komme seg ut på tur. Fjellstyret kan melde at for Femundsmarka begynner de fleste vann å bli isfri, men det kan fortsatt ligge is på de høyereliggende vannene. Røvoltjønnene er isfri og det er isfritt etter Røavassdraget og Grøtådalen, men her er det høy vannstand og forsiktighet må utvises. Det er ellers høy vannstand i Femundselva og sidevassdrag. Flomtoppen er nådd og det er ikke meldt om nedbør av betydning framover, så vannstanden vil synke gradvis. Men flommen vil nok vare fram mot pinsehelga. 
Når det gjelder muligheten for fiske er det som nevnt flom i elver og åer. Her er vannstanden litt for høy ennå, men bare verste flommen er over burde det til og med være mulig å finne vakende fisk. I tjerner og sjøer er det fiskbart. Noen sjøer, som f.eks Litl-Engeren, Engersjøen, Femund, Isteren, Sennsjøen m.fl. har relativt høy vannstand. Det ryktes fra sikre kilder at Bjarne Granli har vært ute med sine fiskeinteresserte døtre her om dagen og prøvd gjedda i Drevsjøen med vellykket resultat. Så gjedda er nok på gang. Det er mange bra gjeddevann i Drevsjøområdet som nå bør prøves.   

Femundselva ved Mælbekken.


27.05.14 - Vårlig drama for lavskrikefamilien

Henning Flobak forteller også om en spesiell opplevelse en kveld for en uke siden han var ute og gikk en tur. Han ble var skrik og skrål i nærheten og gikk nærmere for å se. Det viste seg at han havnet midt oppe i en situasjon der en jaktfalk var i ferd med å ta en lavskrikeunge. Lavskrikeungen klarte seg ikke. Flobak var mest overrasket over at lavskrika har unger så tidlig, så han sjekket derfor med fugleboka når han var vel hjemme. Og riktig: Lavskrika legger 3-5 egg i mars- april og etter en rugetid på ca 20 dager klekker de. I Engerdal er ikke lavskrika uvanlig i og med den er knyttet til barskog og gjerne gammelskog. For en del tilreisende gjester fra sydligere strøk er den nok litt eksklusiv. Det er en myteomspunnet fugl og har rykte på seg for å bringe ulykke. Tidligere trodde man at om man skjøt en lavskrike kom man ikke til å treffe mer med det våpenet. Dessuten kunne man rammes av ulykker. Uansett, kort vei fra vugge til grav for denne lavskrikeungen.

Foto: Henning Flobak og Morten Aas.


27.05.14 - Elger i Femund

Det skjer mye rundt oss om dagen. I løpet av et par uker har vi gått fra vinterlige forhold til varme og forsommer. Arvid Arvidsson er en ivrig friluftsmann og fotograf som bor ved Grøvelsjøen. Han er mye ute til alle årstider i området. I midten av mai var han ute for å fotografere i forbindelse med at isen gikk på Femund. Ved Tjønnodden fikk han se hva han først trodde var 3 svarte fugler i råka langs land. I kikkerten fikk han se at det var 3 elger som var ute og svømte en runde før de kom opp på land igjen. En fin opplevelse og noen bra bilder for Arvid.
 

Foto: Arvid Arvidsson


27.05.2014 - Betinget skadefelling på 4 jerver, 3 bjørner og 2 gauper i region 5

Rovviltnemda i region 5 (Hedmark) hadde møte 22. mai om betinget skadefelling av jerv, bjørn og gaupe. Nemnda vedtok en kvote på fire jerver for skadefelling i perioden 1.6.2014 til 15.2.2015. For bjørn og gaupe anser nemnda at bestanden ligger under det regionale bestandsmålet for Hedmark og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark i perioden 1.6.2014 til 15.2.2015. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper. Rovviltnemnda anmoder også Miljødirektoratet om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i Hedmark i perioden 1.6.2014 til 1.11.2014. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å åpne for lisensfelling av brunbjørn i Hedmark på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på fire brunbjørner. og anbefaler at lisensfellingsområdet for bjørn avgrenses til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal. Les hele vedtaket her
Foto: Bjørnar Johnsen

27.05.2014 - Betinget skadefelling på 5 ulver i region 4 og 5

Rovviltnemndene i region 4 og region 5 hadde møte 22. mai og bestemte en betinget skadefelling av 5 ulv for å forbygge betydelige skader på husdyr og tamrein i perioden 1.6.2014-15.2.2015. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr eller tamrein, og skal rette seg mot bestemte individer. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Les hele vedtaket her

Foto: Bjørnar Johnsen

26.05.2014 - Reven på nattrov

16. mai ble det satt opp et kamera ved et reir som lå 10 meter fra veien inn mot Sørjota. Røya hadde lagt reiret helt åpent og vi var bekymra for hvordan dette ville gå. Klokka tre om natta den 21. mai dukket en reveluring opp og sikret seg en god eggfrokost. Først tok reven 2 egg, var borte 8 min. henta 2 egg til, var borte 8 min og tok med de 3 siste egga. Torfinn Jahren som leder reirprosjektet kunne informere om at pr 25. mai var det 20 hønsefuglreir med kamera. Av disse 20 var et røvet av mår, en ukjent røver og det tredje var reven på bildet her. Mer resultater vil komme etterhvert. Prosjektet er fortsatt veldig interessert i opplysninger om reir og det hadde Jan Erik Nordgård fått med seg og han sendte i helga melding om ei røy som lå på 7 egg neri daln. Kamera ble satt opp ved reiret i dag. Reiret lå fint og tørt til under ei rotvelte, et meget godt valg under gårsdagens regnevær.
Røy under rotvelte
 
26.05.2014 - Unike harrbilder fra Femund Engerdal

Jan Lillestu har klart å fange harrgyting på film. Dette er unike bilder det ikke finnes maken til. I Femund Engerdal er det mange områder som er kjent for godt harrfiske.

Les mer på fishspot.no sine helt nye websider her.

Foto: Tore Stengrundet

22.05.2014 - Sint Elvdalsbeboer

Traff denne sinnataggen mellom Elvbrua og Snerta i dag. Det var bare holde avstand å nyte synet av en fredet art før den dro til skogs på leit etter smågnagere eller amfibier som er hyppig på menyen. Hunnene har ofte en brunaktig bunnfarge og svart mønster, mens hannenes bunnfarge er mer grå enn brun så ormen på bildet er en hanne. Femundselva skimtes flomstor i bakgrunnen og det er nok ikke de beste forholda for å fiske der i helga. I alle småvann har isen gått nå og det kan være veldig lurt å prøve en fisketur etter sulten vinterørret. Høyt til fjells ligger nok isen enda og på Volsjøen ble det tatt ei fin røye om tirsdagen på 1,2 kg, men der er nok isen utrygg  nå om den fortsatt ligger.
Foto: Bjørnar Johnsen 

22.05.2014 - Innlevering av beverrapporter

Beverjakta var slutt 15. mai og det er tid for innlevering av fangstrapporter enten bevern ble skutt eller ikke. Tar gjerne imot opplysninger om bebodde hytter og observasjoner av bever. Kan se ut som beverstammen har blitt mindre de siste årene, det kan være som følge av litt for høye beverkvoter, men i en del næringsfattige områder som Jyltingsmarka rundt Sorken og Tolgevollen er det ikke mye tilgjengelig bevermat og bevern har måttet flytte til andre steder.

Foto: Arkivfoto

21.05.2014 - Sommervikarer 2014

Nå har Fjellstyre ansatt sommervikarene for 2014. Det er Arne Elgaaen og Gaute Lundeberg Aas som har blitt tilbudt stillingene og begge har takket ja. Arne Elgaaen har jobbet som sommervikar i Engerdal Fjellstyre i mange år, og vet hva han går til. Mens Gaute er helt ny, og vi håper han vil trives. Sommeroppsynet hos Engerdal Fjellstyre vil få mange varierte oppgaver, og bildet viser Arne Elgaaen på en av dem i 2012.

Det var 29 søkere til årets sommervikariater, og vi takker alle sammen for interessen.

21.05.2014 - Røyene ligger på egg nå

Fredag kveld fikk fjellstyret en hyggelig melding av Tonje Bronken på Drevsjø Camping om funn av ei røy som lå på 7 egg ved Sørjota. Reiret lå åpent inntil ei stor furu så det er bare å håpe røya har brukt riktig taktikk for å berge egga gjennom rugeperioden på 24-26 dager. Ifølge store norske leksikon skal reiret bestå av en grunn fordypning fôret med enkelte fjær og plantedeler, og plasseres godt skjult på bakken. Den teksten har ikke denne røya fått med seg. Lørdagskvelden ble det funnet et annet røyereir på Kvisla med 7 egg som var plassert riktig ifølge leksikonet. Fjellstyret har satt opp viltkamera på begge reirene for å følge med på ruginga for å se om det blir kyllinger eller om det blir røvet av eggtyver. Det er reirprosjektet i Hedmark og Nord-Trøndelag som koordinerer og bearbeider resultatene. Er det noen som finner reir av rype, orrhøne og røy er fjellstyret veldig takknemlig for å bli tipset om det.
Røyereir på Kvisla

Foto: Bjørnar Johnsen

19.05.2014 - Snart isfrie sjøer

Mange lurer på hvordan isforholda er oppi traktene her for tida. Det varme været de siste dagene har fått fart på både snø og issmelting. Femund ble ren for is i helga, og Isteren driver og river nå. Det er bare igjen litt rester av is og issørpe noen steder på disse sjøene. Hvis det kommer litt vind forsvinner de siste restene på et blunk. Det samme gjelder også sjøene ellers i lavlandet, de fleste er nå fri for is. Vann som ligger i fjellet har nok framdeles noe is igjen, og noen kan nok også være farbare. Men metereologene lover varmt vær resten av uka, så det er usikkert hvor lenge de holder stand. Fortsatt flekkvis skiføre i fjellet, så frister det med en skitur i varmen, er det fortsatt mulighet noen dager til. Bildet til høyre er fra Vurrusjøen i dag, og viser at det er litt sørpe igjen i flekkvis.

Femundsenden, Isteren, Elvbrua, Harrfloen

Foto: Jan Nordvålen

19.05.2014 - Enda en rådyrbukk påkjørt!

På sjølveste 17. mai kvelden ble denne rådyrbukken påkjørt rett sør for Engerdal sentrum. Rådyret døde i smellen og fallviltgruppa fikk beskjed om påkjørselen og fjernet dyret. Det er fjerde bukken som er påkjørt av bil siden 27. april. Tidligere i våres har det blitt påkjørt rådyrbukker ved Blakkstøtlandet, Røa og Nybrua. Henstillinga til alle som ferdes i trafikken må være å pusse brilleglassa og følge med på veikantene om det skulle komme et rådyr lurende ut av skogen. Det er stor rådyrtrafikk på jordene nå og viktig være ekstra oppmerksom i nærheten av jordekantene.

Foto: Bjørnar Johnsen

19.05.2014 - Miljøtrening av elghunder - Sølen Alpinsenter 26.mai

Malene Busk er kontaktperson for Østerdal elghundklubb i Engerdal og ønsker i den anledning å få til et miljø for elghunder i Engderdaln. Malene ønsker å samle interesserte til en felles kveld ved Sølenstua Alpinsenter 26. mai kl. 18.00. Første halvtimen blir brukt på hundene med sosial trening før Omar Trøen og Bjørn Grue vil fortelle litt om det å gå på prøve med bandhund og løshund. En av målsettingene er å få med flere hunder ut på prøver, utstillinger og at det skal være sosialt for hunder og hundeeiere, med ønske om å skape et miljø for dette i Engerdaln på sikt.
Innbydelse til kvelden

Foto: Bjørnar Johnsen
          
           (Vikki sporer bjørn)
19.05.2014 - Ja til elgjatktilbudet - gjør som elgkua hopp i det!

Jaktlaga har fått helga til å tenke over hvor heldige/uheldige dem var i årets trekking av jaktfelt for de neste 4 åra. Mange lag er godt fornøyde, mens andre ikke fikk førstevalgene sine som det nødvendigvis blir ved trekking. Svarfristen for å si nei eller ja til tilbudet er 10. juni og alle jaktlederne vil få tilbudet på e-post i dag.

Foto: Bjørnar Johnsen

16.05.2014 - Jaktleder/ettersøkskurs - påmelding

Før kunngjøringa av trekkingsresultatene for elgjakta i går kveld entret Tor Åsheim talerstolen for å lodde interessen for et kombinert jaktleder/ettersøkskurs i Engerdaln. Ved nok interesserte vil et slikt kurs bli kjørt på forsommeren i Engerdal og det vil være mulighet til å være med på bare et av kursene. Jaktlederkurset vil ta for seg jaktleders ansvar og rolle i alt fra ettersøk til lover og forskrifter. Ved et ettersøk som alle kan komme borti er gode kunnskaper om hvordan et ettersøk kan gjennomføres viktig. Alle som kunne tenke seg å være med på det ene eller begge kursene må melde seg på til Engerdal fjellstyre eller Tor Åsheim 90171413 innen 23. mai.

Foto: Bjørnar Johnsen

16.05.2014 - Trekking av elgterreng er klar.

Trekkingen av elgjaktterrengene på statsallmenningen i Engerdal er klar. Trekningsresultatet finner du her.
Fjellstyret la opp til en presentasjonskveld i Fjellvang, og drøyt 100 forventningsfulle jegere møtte opp for å se resultatet. Fjellstyret benyttet sjansen til å informere om akruelle ting i forkant av presentasjonen. DOV tok seg av kaffesalget og hadde i anledningen ordnet et delikat kakebord. Men det var nok ikke den praktiske informasjonen eller kakene som folk hadde kommet for og spenningen var til å ta og føle på når trekningsresultatene ble presentert. Noen ble glade og noen gikk nok litt slukøret hjem. Noen fikk sitt førstevalt innfridd mens andre jaktlag havnet på nye marker. Oversikt og grensebeskrivelse over de ulike terrengene finner du her.
  

Spenning i salen. En mager trøst for noen. Kveldes programleder.


Foto: Ole Opseth/Engedal fjellstyre

15.05.2014 - DNA resultater ulv

Resultatene fra innleverte møkk og hårprøver blir lagt ut på www.rovbasen.no hvor det er en åpen løsning for alle til å søke i resultatene under fanen DNA. Det gjelder ulv, jerv og bjørn. DNA for ulv blir analysert forholdsvis fort, mens jerv og bjørn tar det veldig lang tid.
Litt resultater fra innsamlet ulvemøkk og hår sist høst fram til nå:
21. januar kom hannulven v491 nordfra og passerte forbi Elgå og sørover til Botølen (sør for Bjønnberga) hvor den tok ei simle. V491 fortsatte sørover om Galten så mot Sølen hvor den tok ei ny simle ved Sølensjøen. En drøy måned seinere (27.02) går v491 mye av samme ruta og dreper to simler ved Botølen og skader 3 til, hvor den ene måtte avlives. Denne gangen går den bare videre om natta over Isteren og opp i Bårn hvor spora blåser igjen. I perioden 01.08.2013 til 06.12.2013 blir hannulven v485 registrert 5 ganger i Elvdalen på begge sider av elva. Den 06.12 var den ifølge med en annen ulv som vi ikke har fått dna-resultater av. SNO tok ut to ulver med helikopter under skadefelling i begynnelsen av februar. Ulvene hadde gått sammen en periode og de revirmarkerte, den ene ble felt ved Sølen og den andre i Osdalen. Tispa som ble felt ved Sølen var v419 og hannen som ble felt i Osdalen var velkjente v485. 

Foto:Bjørnar Johnsen 
         
13.05.2014 - Tredje bukken påkjørt!

På kort tid er tre rådyrbukker påkjørt. Mandagskvelden ble det påkjørt en bukk rett nord for nybrua neri daln. Den dro til skogs og fallviltgruppa fikk beskjed om at bukken hadde knekt et bakbein. Stedet var merket med en bærepose og det var greit for hunden og ta sporet derfra. Bukken hadde lagt seg etter 100 meter og blei avlivet. Når påkjørselen er godt merket letter det arbeidet for fallviltgruppa, og ofte er det flere dyr ifølge, og da er det veldig viktig med god merking for et best mulig ettersøk. Søndagsmorgenen ble en bukk påkjørt ved Røa og 26. april en nord for Heggeriset. For den som ønsker en rådyrsafari er det gode muligheter å se bra med rådyr på jordene morgen og kveld nå, en rådyrstamme som er større enn på mange år.
 
Foto:Bjørnar Johnsen

12.05.2014 - Røyene ved Femundsundet

Spankulerte 3 flotte røyer i veikanten rett på sørsia av Tom Nordsveen ved Femundsundet i dag. Nå må vi bare håpe Tom passer godt på røyene i nærområdet sitt og at det blir vellykket klekking. Rundt den 25. august vil fjellstyret bestemme om det blir en jaktperiode til fra 2. oktober med rype og skogsfugljakt eller bare skogsfugljakt som ifjor. Det ser da litt lyst ut for at det kan bli skogsfugljakt ut fra dette bilde.

Dronninga

Foto:Bjørnar Johnsen

12.05.2014 - Spente utflytta Engerdøler

Fjellstyret fikk e-post fra to utflytta Engerdøler eller rettere sagt Elgåinger som tydeligvis har fått med seg at elgtrekkinga er nå torsdag den 15. og hvor resultatet vil bli kunngjort i Fjellvang klokka 19.00. Morten skriver følgende;

Det nærmer seg elgtrekking og spenningen stiger. Slik kan det bli når to utflytta elgåinger møtes i eksil og begynner å prate om hjemtrakter og elgjakt, rett før trekkinga. Vi krysser fingrer for fire nye år på Engerdal statsallmenning i lag med gode kompiser!

Vi ønsker alle håpefulle jegere lykke til på torsdag!

Elgjakthilsen

Hans Erik Røsten og Morten Elgaaen

 12.05.2014 - Har du sett hønsefuglreir?

I likhet med foregående år plasseres det ut viltkameraer på hønsefuglreir som blir funnet i Engerdal. Formålet med dette forskningsarbeidet, som er i regi Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, er å øke kunnskapsgrunnlaget rundt de faktorer som påvirker eggfasen, herunder predasjon. I fjor ble totalt 4 reir overvåket i Engerdal, og overlevelsen i eggfasen var den gang dårlig, 3 av reirene ble røvet og bare et klekket fram kyllinger. 
Dersom dere kommer over reir med røy, orrhøne eller rype meld fra til Lars Erik Pettersen, som er lokal kontaktperson i Engerdal eller Bjørnar Johnsen i fjellstyret.  Skal datagrunnlaget bli så godt som mulig er en definitivt avhengig av et tipsvennlig publikum.   

Kontaktperson hønsefuglreir Engerdal: Lars Erik Pettersen, tlf 92426555 og Bjørnar Johnsen 97063383

12.05.2014 - Problemer med visning av hjemmesiden i internett explorer

Vi har fått tilbakemeldinger på at hjemmesiden vår ikke vises ordentlig i nettelseren Internet Explorer.
Det er fordi denne nettleseren har satt på en automatiske innstilling som gjør at siden vises sånn. Det er dessverre ikke noe vi får gjort noe med da det ligger hos nettleseren, det må slås av på hver enkelt data.
Det du må gjøre da er å gå inn på hjemmesiden, så velger du «verktøy» på menylinjen i nettleseren, videre velger du «innstillinger for kompabilitetsvisning». Så merker du Engerdal fjellstyre i listen under «nettsteder lagt til kompabilitetsvisning», trykker fjern og deretter «lukk». Da skal siden vises på normal måte igjen.

 


07.05.2014 - Trekking av elgjakta Torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai kl. 19.00 vil fjellstyret kunngjøre resultatet fra trekkinga av elgjakta på statsallmeningen i Fjellvang på Drevsjø. Søknadsfristen var 1. mai for de 31 jaktfeltene som fjellstyret lyste ut, og hvor 28 av jaktfeltene er forbeholdt innenbygds. Ved forrige trekning for 4 år siden var det stort oppmøte og god stemning før resultatet ble lest opp, etter møtet var det enda bedre stemning for noen jaktlag og noen jaktlag som ikke jublet veldig høyt over det tilbudet dem hadde fått. Alle er velkomne til Fjellvang torsdagskvelden for å høre resultatet fra trekkinga og hvor dem eventuelt skal tilbringe de neste fire høstene på jakt etter æljen og de gode opplevelsene i lag med gode jaktkamerater. Geir Femundsenden vil sørge for at alle som ønsker å kjøpe seg en kaffekopp og en kakebit får muligheten til det.

Foto:Bjørnar Johnsen

07.05.2014 - Vassdragene i Hedmark friskmeldes, slutt på kalking
I mange år har fjellstyret drevet med kalking av sure vann på statsallmenningen i Engerdal. Dette har vært helt nødvendig for å opprettholde fiskebestander i mange vann. Nå har vi fått en gledelig beskjed fra fiskeforvalter i Hedmark, Tore Quenild, om at nå kan kalkingen avsluttes. Han skriver følgende; " Konsentrasjonenav kjemiske forbindelser i nedbøren som forårsaker forsuring av vann og vassdrag, er nå redusert til et nivå nær de naturlige bakgrunnsverdiene. Dette er en svært gledelig utvikling." Og videre; " Sett på bakgrunn av den generelle utviklingen med at sure komponenter i nedbøren nå ligger nær opp til naturtilstanden, og at vi ikke kan vente store forbedringer av vannkvaliteten i innsjøer i Hedmark fremover, har Fylkesmannen i samråd med Miljødirektoratet nå besluttet å avslutte kalkingen av vann og vassdrag i Hedmark fra og med 2014.  Lokaliteter som vurderes som spesielt følsomme vil bli videreført med vannkjemiske og evt biologiske undersøkelser for å følge utviklingen. Om det skulle vise seg å være behov for en gjenopptagelse vil det være muligheter for dette"

Hele dokumentet kan leses her:

Sur nedbør - Hedmark friskmeldes


Foto av kalking på Korstjønna i 2012: Jan Nordvålen


 
07.05.2014 - Havørn i Elvdalen
Sist helg ble Malene Busk oppmerksom på en stor fugl som satt på noe i Femundselva ved Husfloen. Det viste seg å være en havørn som satt og spiste på et kadaver som hadde kommet med elva. Malene hadde kameraet klart og fikk noen bilder av ørna. Havørna blir fra tid til annen observert i kommunen, men det er foreløpig ikke noen kjente hekkinger i området. Havørna er vanligst langs kysten fra Rogaland til Varanger. Men arten ser ut til å være i vekst, og det er flere kjente tilfeller av hekkinger i innlandsstrøk. Havørna er Nord-Europas største rovfugl og var nok et mektig syn.

Fluktbilde

Foto: Malene Busk
06.05.2014 - Ulven skutt nord for Svuku
Ulven som drepte mange nyfødte reinskalver forrige natta vest for Svuku ble skutt i går kveld mens den jaget reinssimler og kalver. Reingjeterne og ekstra tilsyn forberedte seg på å sitte ute hele natta for å passe på i kalvingslandet om ulven skulle komme tilbake og herje i simleflokkene. Allerede ved sjutia blei ulven observert på langt hold når den støkte i vei ei simle. Ulven var rolig og la seg litt og oppførte seg som en unghund kan gjøre. Etter hvert flytta den seg nordover etter noen simler og blei skutt nord for Svuku i ferd med å jage rein. Det var ei tispe på 28 kg og man kan anta dette var en ettåring som har vandret ut fra flokken sin i vår og kommet til sitt paradis når den havnet i kalvingslandet til Elgå Reinbeitedistrikt hvor det var mat i overflod, og den kunne leke seg med å drepe nyfødte reinskalver. Simlene og kalvene er i sin mest sårbare periode rundt kalvingen og når de blir jaget av rovdyr kan nyfødte kalver miste kontakten med mora og bli forlatt. De nyfødte kalvene er også utsatt for drukning i flomstore vårbekker når de blir jaget. Vevsprøver er sendt inn til rovdata for DNA analyse og man vil kunne finne ut hvor denne ulven kommer fra, mitt tips er at det kan være en svenske.

Foto: Bjørnar Johnsen
06.05.2014 - Ulveangrep i kalvvingslandet vest for Svuku
I går hadde reingjeterne en trist dag med å leite etter drepte reinsdyrkalver vest for Svuku. Simlene løp rundt og leita etter kalvene sine som var drept av ulv. Det ble funnet igjen 14 drepte kalver over et større område helt ned mot skogkanten. Er ikke lett å finne igjen de små kalvene i terrenget hvor det flekkvis er mye stein og man kan anta at ikke alle drepte kalver ble funnet. De store ravneflokkkene som har en utrolig evne til å finne kadaver var på plass og noen ble funnet ved å følge ravneflokkene i kikkerten. Reingjeterne var ute i fjellet kvelden før angrepet til klokka ni på kvelden og da var alt rolig, morgenen etter var mye av reinen trekt østover og gjeterne skjønte det var noe galt når mange enslige simler travet rundt i kalvingsområdet. På en del kalver var innmaten og litt rundt spist opp, andre kalver var bare drept med et kraftig hodebitt eller bitt over ryggen. Det ble selvfølgelig søkt om skadefelling av denne ulven og den ble innvilget.

Ulvedrepte reinsdyrkalver

Foto: Bjørnar Johnsen
06.05.2014 - Røy ved Vurrusjøen
Denne Røya ble foreviget ved vegkanten langs Vurrusjøen fredag i forrige uke.
Selv om den spankulerer glad og fornøyd rundt nå, lykkelig uvitende om livets vendinger, spørs det om den lever farlig til høsten da årets heldige jegere starter jaktsesongen.

Foto: Lars Erik Pettersen
05.05.2014 - Knutsen på Volsjøen
Det tikket inn en melding fra den kjente storfiskeren Bertil Knutsen, som har vært på Volsjøen i helga. Han var meget fornøyd med fangsten og med avslutningen på isfiskesesongen. Volsjøen skuffer ikke, noe bildet til høyre viser med all tydelighet. Nok noen utsøkte middager er sikret for Knutsen etter helgas tur.

Foto: Bertil Knutsen
05.05.2014 - Fjellstyremøte i morgen
Fjellstyret har møte i morgen på Skrivargarden kl 10:00. Saklista er som alltid spennende og variert. Saksframlegg og innstillinger finner du her. Av saker som skal behandles er det flere uttalelser vedrørende tomtekjøp og byggesak, søknad om midler til oppsetting av sperregjerde for rein fra Femundsenden til Lillebo, Søknad om utsatt arbeidsfrist for småbåthavn, oppnevning av representant til styringsgruppe for revidering av driftsplan for Femund-/Trysilvassdaget og sist men ikke minst skal styret behandle forslag til årsregnskap og årsmelding for 2013. 

 

Foto: arkiv

01.05.2014 - Ulveobservasjoner
I går kom det inn ei melding om en ulveobservasjon i Sømådalen ved Buvika under snøværet. Det viste seg å være en ulv som kom nordfra over Litlåvollen, passerte over Buvikbrenna hvor den hadde løpt etter to elger noen hundre meter for deretter å fortsette mot Århovden. Under sporinga av denne ulven kommer det melding om en synsobservasjon av en annen ulv i Svarthammern mot Hovdroa. Den passerte forbi Kvisla over Østveien og dro nordover over Vurrusjøen og forsvant mot Berget. Ved Kvisla løp den etter to elger noen hundre meter før den ga seg. I dag tidlig kom det melding om en ulveobservasjon ved Røa på grensa mellom Trysil og Engerdal, seinere på dagen var det ulvespor på skytebanen i Hylleråsen hvor det ikke var noe skyteaktivitet i dag. En elgjeger var ute og sporet med unghund i vestlia nord for Heggeriset og fant helt ferske ulvespor som fortsatte nordover mot Lerådalen. Om det er samme ulven disse tre observasjonene er vanskelig å si, men det kan godt være den samme ulven. Tirsdag kveld ved elvetia fikk Tor Åsheim dette bildet av en ulv på viltkameraet han hadde satt opp i Lerådalen.LightWeb
30.04.2014 - Snø og israpport

Etter mange fantastisk flotte dager værmessig fikk vi i dag en påminnelse om at vi fremdeles skriver april, da vi våknet til snøskurer i dag tidlig. Ikke uventet og ikke uvanlig, så det må vi ta med godt humør. Men at våren er i anmars, er det ingen tvil om. Det er fortsatt bra skiføre de fleste steder sjøl om snøen skrumper inn dag for dag. For de som har tenkt seg på isfiske anbefaler vi å satse på de høyereliggende sjøene. Det kan nok være farbar is på sjøer og tjern i skogslandet også, men det kan hende du må utvise visse akrobatiske ferdigheter for å komme utpå. De siste døgnene har mange av disse sjøene fått landløs is. Spesielt de sjøene som får mye tilførsel av smeltevann og dermed økt vannstand. Men det er store variasjoner, og det forandres for hvert døgn, så årvåkenhet og god dømmekraft bør være tilstede hvis du skal utpå sjøene. Det er bare to sjøer, såvidt vi vet, som er isfrie, og det er Engersjøen, og Galtsjøen. Det er riktignok noe is igjen i Galtsjøen, men den er åpen helt gjennom nå.
Det ser ut som været for langhelga blir brukbart, så det er all grunn til å få med seg noen utedager nå på tampen av denne femte årstida, vårvinteren. Dette sier Yr. Vi minner om båndtvangen, noe som er ekstra lurt å overholde nå, etter at vi har registrert to forskjellige ulver i kommunen i dag. Bildet til høyre viser Vurrusjøen i dag. 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at fjellstyrekontoret holder stengt fredag 2. mai.

Fra Elvdalen 290414, Fra Kvisleflået i dag (Legg merke til ulvesporene)

Foto: Jan Nordvålen

30.04.2014 - Funn av død hubro ved Snerta
Mandag ettermiddag fant Arne Granberg en død hubro sør for Snerta. Den hadde trolig fløyet inn i en telefonledning. Fjellstyret har i vår fått inn en del meldinger fra folk som har hørt hubro på forskjellige plasser i kommunen. Det kan kanskje tyde på en gledelig økning i bestanden lokalt. Hubroen er vår største ugle, og kan ha et vingespenn på bortimot 180 cm. Den trives best i ulendt og bratt terreng. Den hekker tidlig, og kan ha egg allerede i mars. Hubroen er svært sårbar for forstyrrelser i hekketida. Hubroen ble som den siste av våre ugler, totalfredet i 1971.

Fuglen som Arne fant var ringmerket i Sverige. Vi kontaktet Naturhistoriska museet i Stockholm som sitter på svenske ringmerkingsdata, og fikk disse opplysningene: Denne hubroen ble ringmerket i nordøstre Värmland 16. mai 1999, like ved grensa til Dalarna mellom Stöllet og Hagfors. Den ble da merket som reirunge, og det hadde vært tre unger i reiret pluss et råteegg. Så denne hubroen ble med andre ord nesten 15 år gammel. Eldste registrerte ringmerkede hubro ble 19 år gammel så vidt vi kjenner til.
Fjellstyret er takknemlige for alle tips om hubro og andre arter.

Arne Granberg med hubroen

Foto: Arne Granberg
29.04.2014 - Søkerliste på sommervikariat som fjelloppsyn 2014

Søknadsfristen for ledig stilling som fjelloppsyn sommeren 2014 er utløpt, og søkerlista er klar. Det er 29 som har søkt på stillingen og lista inneholder noen kjente navn og mange ukjente navn. Overraskende og spennende at 1/3 del av søkerene er utenlandske.

Her er søkerlista.
               
29.04.2014 - Rådyrbukken
Lørdag kveld fikk fallviltgruppa i Engerdal beskjed om at det lå et dødt rådyr i veikanten sør i Engerdaln ved oppkjøringa til Blakkstøtlandet. Andre Myrvold hadde kjørt forbi og synes det var rart rådyret lå der uten å se noe til hvem som hadde kjørt på bukken, og ringte derfor fallviltgruppa for å varsle om hendelsen. Når jeg ankom 20 minutter seinere var det fortsatt ingen bilfører å se. Rådyret var drept momentant i påkjørselen og hadde nok kommet under bilen, sjåføren så ut til å ha stoppet og dratt dyret ut på veikanten. Det er viktig at alle som kjører på hjortevilt varsler politiet eller fallviltgruppa, det er også en plikt i forhold til lovverket å varsle om dette. 

Foto: Bjørnar Johnsen
29.04.2014 - Småviltjakt og harejakt på Statsallmenningen

Nå er alle trekkinger for harejakt og småviltjakt for 2014 på statsallmenningen foretatt. Fordelingen til overnattingsbedrifter er også klar. 

Her finner du alle resultatene.

Foto: Stine Angvik

29.04.2014 - Småviltjakta på Viltstellområde 1

Nå er trekkingen for småviltjakta 2014 på Viltstellområde 1 foretatt, og resultatene finner dere her:

Tildelte jaktkort for innenbygdsboende og grunneiere

Tildelte jaktkort for utenbygdsboende

29.04.2014 - Jervyngling sør i kommunen
På oppdrag for Statens naturoppsyn registrerer Engerdal fjellstyre eventuelle jervynglinger og samler inn jervmøkk for dna registreringer. Resultatene fra dna registreringene av jervmøkka blir brukt for å få en oversikt over antall jerver i et område og hvor mange tisper det er. Jerven kan også følges over flere år og avdekke lange vandringer som Kiruna jerven med vandringer på 80 mil. Sør i kommunen er det ei jervtispe som ser ut til å ha to valper. Et viltkamera tar bilder i det tispa flytter valpene til en ny hilokalitet. Jerven har gjerne sine hilokaliteter i fjellskjæringer og steinurer hvor snøen har samla seg i løpet av vinteren, og lager gjerne et omfattende gangsystem i snøen og ofte med flere utganger. Valpene blir født rundt 1. mars og oppholder seg i gangsystemet hvor det er flere liggeplasser.
Mat må man ha
Foto:Viltkamera
          
28.04.2014 - Grovt tyvfiske på Isteren

Før Helga ble det avdekket et grovt tyvfiske på Isteren etter flere års mistanker.
Karene fra Sverige hadde ikke fiskekort og hadde satt ut 94 agnede sakser med agn fra annet vassdrag.

Karene blir anmeldt og begjært straffeforfulgt for manglende fiskekort, bruk av ulovlig utstyr,brudd på reglene om baglimit og bruk av agnfisk fra annet vassdrag.

Les mer på Isteren sine hjemmesider her.

Foto: Thore Joten
               
28.04.2014 - Røyefangst

Vi har fått inn følgende rapport fra en fisketur i helga:"Gubben fikk ei Røe lørdagseftan på 1 kg akkurat, var veldig fornøyd med det i et vatten der vi var usikker på om det hele tatt var fisk. Søndag kom med såmmå fine været og vi hadde lyst tell å prøve såmmå tjønna en dag tell (som forøvrig ligg et stelle langt tell skogs mellom Elgå og Sorken en stann:)). Dagen gikk og kvelden nærma seg, hadde bestemt oss for ei lita runde tell om hølan våre før vi gikk hemmat uten et ensete napp:-( Da ser je kjerringa nærmest stivner i giv akt og hører ho kvisker; det napper... Går itte så veldig lenge før ho begynner å dra, og opp tu hølet kjem denna praktrøa på 1,2 kg og krigsdansen starter utpå isen:) En kjempefin avslutning på ei fin vær- og fiskehælj som vi lev lenge på."

Nærbilde Røye

Foto: Kåre Egil Kvilten

26.04.14 - Gro og Liv på Volsjøen

De velkjente fiskeentusiastene Gro Gløtvold og Liv Østmo fra Jokern på Drevsø benyttet kjempeværet i går til en tur på Volsjøen. Fisken var ikke bitevillig, men de tålmodige fiskerne lurte til slutt ei fin røye. Så selv om det ikke blei mer enn den ene fisken var det en fin dag og ikke få fisk på, og Gro klaget over rosa armer i går kveld. Nå har det vært en lengre periode med dårlig fiskebett for mange og da blir teorien at vi nærmer oss tia da fisken virkelig er sulten dag for dag, så nå er det viktig å være på isen når det skjer. 

Foto: Liv Østmo

25.04.14 - is og førerapport

Fjellstyret får mange telefoner og mailer om dagen fra folk som lurer på både is og føreforhold. Her oppi fjelltraktene har vi fortsatt mye vinter igjen! Med kjølige netter holder føret seg godt, sjøl om det naturligvis smelter endel hver dag. Sist natt så vi temperaturer ned mot -10C, og det ser ut som det blir nattefrost en stund til. Her er hva Yr.no mener om den saken. Det har smeltet en god del i skogtraktene, mye bart på myrene, og det kan stå mye vann i søkk o.l.. Men fremdeles greit å ta seg fram på ski de fleste steder. Utfordringen kan være å ta seg over bekker og åer, da disse stort sett går åpne. I fjellet er det knallfine forhold fra morgenen av. Isen er fortsatt godt farbar de fleste steder, og det er tørt og fint oppå isen. Kjempeforhold for isfiske. Men som alltid ved ferdsel på is, og spesielt våris, bruk hue! 
Legger ved noen bilder som viser litt av forholdene inni Grøtådalen, der det nå røyner hardt på snøen. Bildet til høyre er fra Femund i går kveld.
God helg og god tur!

Grøtådalen/Svuku pano, Fortsatt skiføre? Grøtåa, Rein øst for Elgåhogna, Mot Kratlvola

Foto: Jan Nordvålen

25.04.2014 - Beverjakt

I går tikket det inn et bilde fra to fornøyde beverjegere fra Drevsjø. 
Bildet er av en jaktaspirant som fikk være med faren på kveldsjakt onsdag kveld ved Husfloen. Da ble det felling. Vi kan tenke oss at det var en spennende kveld.

Foto: Tommy Granberg

24.04.2014 - Påminnelse

Engerdal Fjellstyre har fått meldinger om fiske i Femundselva, og vi må derfor minne om fredningstiden. Her er et utdrag fra fiskereglene: "I Gløta, Isterfossen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er stangfiske forbudt f.o.m 15. Mars t.o.m 15. Mai." 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de reglene som gjelder for ferdsel og aktivitet i utmark, på den måten kan vi sammen opprettholde gode opplevelser for alle. Når det gjelder fiskereglene så finner dere dem i sin helhet her:
Fiskeregler for statsallmenningen i Engerdal.

Her er noen regler for ferdsel og en link til friluftsloven.


Ellers ser vi frem til ei lys og varm tid med mange flotte naturopplevelser fremover. Velkommen inn i Femund Engerdals storslåtte natur med ekte villmarksopplevelser! 

22.04.2014 - Storørreter i Femund Engerdal

Hvis du fortsatt er i tvil om hvor du skal legge ferien og fisketuren til sommeren, har fishspot en liten filmsnutt som kanskje kan være avgjørende for ditt valg.

I Femund Engerdal har du uttallige fiskemuligheter og med over 900 fiskvann på et fiskekort er det bare å sette seg ned å planlegge turen allerede i dag. Fiskekortene selges på butikker, bensinstasjoner og overnattingssteder over store deler av kommunen, eller du kan gå inn på inatur.no og bestille der. På inatur finner du også Fjellstyrets hytter hvis det er av interesse.

Her kan du se filmsnutten fra Femund Engerdal på fishspot.no sine hjemmesider.

Bildet til høyre viser en av ørretfangstene til Bertil Knutsen.

22.04.2014 - Stor fangst som avslutning på påsken 2014

Nå er påsken 2014 avsluttet og vi har hatt knall vær, fint føre godt fiske denne påsken.
For Bertil Knutsen fra Kvilten ble påsken avsluttet med stor fangst på Hognsjøen, og fiskeren er stor fornøyd! Det ble i midlertid ikke rekord da Knutsens rekord på Hognsjøen er 3,4 kg.
Selv om Knutsens kamerater er vant til storfiskerens fangster og ikke føler den store sjalusien, er det nok likevel mange andre som skulle ønske de var i hans sko når han dro opp en røyerugg på 2 kg gjennom isen en solfylt og varm påskedag på fjellet!

Se videoen og artikkelen om storfangsten i østlendingens nettavis her.

Bildet til høyre er fra en annen røyefangst i Femund Engerdal.
16.04.2014 - Marcus og Erik på artig fisketur
Marcus Østvang og Erik Nordgård kan godt kalles over middels jakt- og fiskeinteresserte og i helga var de på et forblåst Røvolfjell og sendte følgende rapport: Jeg og Erik Nordgård tok en helgetur inn i marka i helga. Erik dro i forveien og fikk 4 pene fisker fredag. Lørdag var det skikkelig rufsete fjellvær, men med mye klær og bra fiske var ikke det noe hinder. Lørdag landet vi 9 pene fisker, mens vi søndag fikk 1 fisk før avreise hjem igjen (14 fisker tilsammen). Den minste fisken vi fikk veide 350g mens den største veide 1500g. Fiskene hadde en gjennomsnittsvekt på ca. 800 gram!! Morsomt!   Ryktene sier at gutta fortsetter jakten på fangst i påsken og at dem nå beveger seg mot lårvika med håp om å få noe på kroken sin der. 
Røye og ørrett,  Fine fisker,  Storfangst 
Foto: Marcus Østvang 
16.04.2014 - Volsjøen leverer igjen !
Marius Myrvold var på Volsjøen i dag og som bildet viser var han godt fornøyd med deler av fangsten. Marius er en luring og der de fleste fiska på de velkjente grunnene på Volsjøen, og ikke så noe til storrøya, prøvde Marius på dypet og fikk flere fine røyer. På Hammarsjøen, Storsjøen, Djupsjøen og småvannene rundt var det generelt trått fiske i dag, men endelig hadde vinden gitt seg og det var behagelig å være isfisker i dag. 

Fine Volsjørøyer

Foto: Bjørnar Johnsen
           
16.04.2014 - Unge fiskere i Femundsmarka

Heldig er den som blir introdusert for friluftslivets gleder i ung alder. Store doser av denne typen hell har ungguttene Isak og Johan Storløpa, Magnus Myrberget, Oliver R. Søndmør og Halvor S. Omang. For ikke bare har de foreldre som er framsynte nok til å ta dem med ut i naturen, de får til og med oppleve turlivet ved noen av fylkets mest avsidesliggende fiskevann. Når fine fisker i tillegg dras opp på isen er det grunn til å spørre seg om guttene står i fare for å bli blaserte allerede før de når konfirmasjonsalder, men dette har nok opphavet kontroll på og drar enda bedre fiskeess ut av ermet når behovet melder seg. Bildet til høyre viser Myrberget og to blad Storløpa med flotte røyer fra Storåns kilder, mens Søndmør og Omang har lurt en lake på 1,6 kg og seks-sjuhektos røyer fra Litlvonsjøen. 

Omang og Søndmør    Myrberget og Storløpa

Foto: Tore Stengrundet

16.04.2014 - Bjørnen ute av hiet


Riktignok har dere blitt minnet om det før, men med stor påsketrafikk og mildere vær i vente, er det god grunn til å nevne at bjørnespor ser ut som labbavtrykkene på bildet til høyre og at det i disse dager trolig er større sjanse for å komme over dem enn noen gang ellers i året. Ha derfor øynene åpne og meld fra til Bjørnar Johnsen (tlf: 97063383) om du skulle være så heldig å oppdage slike i engerdalsnaturen. Vårens første observasjon av engerdalsbjørn og dens spor og hi ble gjort i Femundsmarka nylig og bjørnens aktivitet kan beskues på bildene under.  Sportegn        Spor       Hi under ei rot 


Foto: Tore Stengrundet

15.04.2014 - Ledig elgjaktfelt Hylleråsen/Heggeriset viltstellforening.
Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening har 2 ledige jaktfelt for kommende 4-årsperiode. Dette er Røliteigen på ca 26 000 daa  og Rødalsteigen på ca 21 000 daa. Søknadsfristen er 1 mai og søknaden sendes Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening v/Per Olav Opgård, Hylleråsvegen 52, 2440 Engerdal. 

Fullstendig utlysningstekst med tildelingskriterier m.m. finner du her.Foto: arkiv
12.04.2014 - Spesielt snøfenomen på Femund
Under spesielle værforhold kan det oppstå tilstander som får den mest ivrige snøballruller til å droppe rullinga når snømannen skal bygges. Lett, passe kram nysnø og sterk vind på åpne flater er det som skal til for at naturen gjør jobben. I går var det nettopp slike forhold på Femund. Til tross for tusenvis av snøballer var det ingen snømannbyggere å se, men ei isflate dekket av snøballer med opptil en drøy halvmeters høyde var i seg selv et fascinerende skue. 


Snøball   Snøballer

Foto: Tore Stengrundet
12.04.2014 - Føret i Femundsmarka

Har du lest saken under og undres over hvordan det ser ut i de snøfattige områdene nord for Elgå, kan du bla deg gjennom de ferske bildene som er lagt ved denne saken og få en rundreise gjennom deler av Femundsmarka nasjonalpark. De mest problematiske forholdene for skiløping er lia ned mot Femund og lavereliggende og værutsatte områder som Røvolfjellet. Her må en jobbe litt om en er redd for riper i pulk og ski. Alternative og mer snørike innfallsporter til det herlige villmarksområdet kan være Grøvelsjøen eller Valdalsfjellet i sør. God tur!

Femundsmarka 11.-12.04.2014

Foto: Tore Stengrundet

12.04.2014 - God Påske!

Det er mange som begynner påskeferien sin denne helga. Og fjellstyret ønsker alle påskegjester velkommen! Vi kan tilby fine forhold. Det er godt med snø de fleste steder. Fra Elgå og nordover er det riktignok betydelig mindre snø enn i resten av kommunen, men fremdeles farbart med ski. I fjellet er det fantastisk fint føre ennå. I skogsmarka er det også fint, men ikke så fast som det har vært lenge nå. Stort sett gode iser på vatna rundt omkring, men det er verdt å merke seg at mange bekker og åer har gått opp, og er i ferd med å gå opp, og vær obs ved inn- og utos. Værmeldinga ser noe varierende ut, her er yr.no, og her er hva svenske SMHI tror. Skal du ut og fiske får du kjøpt fiskekort på et av våre mange utsalg, eller på inatur.no. Vi kan også nevne at veien Elvbrua - Snerta nå er åpnet igjen. Vi ønsker dere god tur, og fjellstyret tar gjerne imot bilder og rapporter fra påskens turer. Kontoret vil være bemannet et par dager over helga, og oppsynet jobber hele påsken.
Bildene er tatt i går, den 11. april, og illustrerer godt forholdene i Engerdal nå.

Storbekkfjellet, Volsjøen, panorama Storsjøen
Foto: Jan Nordvålen

11.04.2014 - Trekning på småviltjakt på statsallmenningen

Mange har nok ventet i spenning på trekning av småviltjakta 2014 på statsallmenningen. Dette er nå klart og via linkene som følger saken kan dere se hvem som er de heldige i år. Alle harejegere som har søkt får jaktkort og alle innenbygds jegere som har søkt på jaktkort får kort.
Kortene vil bli sendt ut etter påske.

Det er ingen reservelister i år, da det i tildelingen er tatt høyde for frafall.

Trekning på viltstell område 1 vil skje etter påske, da søknadsfristen der er 15. april.

Tildelt i sone 1
Tildelt i sone 2
Tildelt i sone 3

Foto: Bjørnar Johnsen

09.04.2014 - Engerdalsmesterskapet i isfiske Påskeaften

Engerdalsmesterskapet i isfiske arrangeres på Drevsjøen:

Lørdag 19. april kl 9:30 - 15:00
EM i isfiske arrangeres av Femund jeger og fiskeforening på Drevsjøen lørdag 19-04-2014
Konkurransen starter kl 10.00 og påmelding skjer på badestranda fra kl 09.30. Det fiskes fram til kl 14.00.
Premier i tre klasser: Junior-Damer-Herrer
Vandrepokal for: Største fisk
Salg av: Brus, Pølser, Kaffe
Deltakeravgift:
Junior kr 75,- Voksen kr 150,-
Salg av fiskekort

Foto: Jan Nordvålen

09.04.2014 - Bekker og elver går opp

Det er fortsatt nokså vinterlig oppi traktene her, om enn med et vårlig anstrøk. Bra med snø de fleste steder, og isene er fortsatt godt farbare. Men det er grunn til å merke seg at bekker, åer og elver er i ferd med å gå opp. De store strømmende vassdragene har for en stor del gått opp allerede, og nå kommer de mindre vassdragene etter. Dette kan være verdt å ta med i begningen ved planleggingen av påsketuren. Med mildvær og regn forandrer det seg veldig fort. Folk som har tenkt seg inn i Sømåkvolvet bør krysse Holmtjønnbekken over brua, da det er igjen svært lite og dårlig is der vinterleden har gått. Anbefales ikke å krysse der med ski nå hvis det ikke fryser på skikkelig igjen. Se bildene.

Isbrua over Holmtjønnbekken

Foto: Jan Nordvålen

09.04.2014 - Tynn bemanning på fjellstyrekontoret
Det er sikkert en del som uten hell har forsøkt å få kontakt med fjellstyrekontoret de siste dagene. Årsaken er både sykdom og andre ting. Vi håper å være mer operative i løpet av et par dager. Inntil videre får dere bare smøre dere med tålmodighet. Jan Nordvålen kan du eventuelt forsøke å nå på tlf 90510592. Ellers får dere sende en mail, så svarer vi på den så fort vi kan.
08.04.2014 - Storfangst på Langsjøen i helga

Etter å ha hatt en vinter med tidvis noe tregt bett, er det hyggelig å få høre at det nå ser ut til å løsne litt. Fjellstyret har etter helga hørt flere rykter om brukbare fangster rundt omkring. Noe vi gjerne vil ha dokumentasjon på! Noe som derimot er godt dokumentert med bilde, er ørretruggen som den kjente storfiskeren Cato Bekkevold klarte å overliste ved et dagsbesøk på Langsjøen i helga. Her er hva han sjøl skriver til Johnsgård Turistsenter "Langsjøen leverer igjen, denne gang via ismeite med
sik. Vitale mål: 4250 gram og 63 cm. Det er DRØY k-faktor! Det ble mange
rusninger under hullet før vi fikk styrt den opp. Dessverre satt den dypt,
men lider sin skjebne som middag pluss som gravet. Kona blir i det minste
fornøyd!"


07.04.2014 - Jerv på vestsia Sølen
Var ute på jervregistrering rundt Sølen i Rendalen da jeg møtte denne jerven som tydeligvis ikke likte besøk. Den titta litt på meg før den i god fart forsvant vestover. Registreringa av jerv pågår fortsatt, men det har vært dårlig sporsnø i det siste og hardt i fjellet så det er bare håpe på mer sporsnø. Forventer at det er noen bjørner som har våkna fra vintersøvnen og er ute rusler på jakt etter litt vomfyll. Det er registrert flere bjørner som er ute av hiet i Hedmark og SNO har vært ute og funnet hår og møkk som blir sendt inn til dna analyse, hvor resultatene blir brukt i bestandsregistreringa av bjørn i Norge. Er det noen som ser bjørnespor i Engerdaln er SNO's rovviltkontakt Bjørnar Johnsen (97063383) veldig interessert i meldinger om det.

Foto: Bjørnar Johnsen
07.04.2014 - Elvbruveien midlertidig stengt

På grunn av teleløsning har vi sett oss nødt til midlertidig å stenge veien Elvbrua-Snerta. Forhåpentligvis vil vi åpne veien igjen til påske dersom værgudene ikke spiller oss et puss. Vi ber om forståelse for dette, og henstiller brukere av veien til å kjøre rundt via Granberget en kort periode nå.

04.04.2014 - Tøft å være elg i Femundsmarka

En hytteeier på Tjønnodden ved Elgå var ute på en trugetur om tirsdagsmorgenen når han kom over 2 elger som hadde en merkelig oppførsel. Den største av elgene greide ikke reise seg og han skjønte etterhvert at det ene bakbeinet var knekt. Han trakk seg tilbake til hytta som ligger i Steinurveien og i det navnet ligger kanskje forklaringa til hva som kan ha skjedd. Muligens har elgkua trådd mellom noen steiner og knekt leggbeinet, resten av beinet hang bare i skinn og sener. Torstein Iversen ringte fjellstyrekontoret om elgen og Vidar Trøen fra fallviltgruppa fikk avliva elgkua som hadde kommet seg på beina, men hadde ikke kommet langt avgårde. Det var er stor elgku som gikk i lag med fjorårskalven og den hadde et foster i magen. Bruddet var ikke gammelt og elgen ble fraktet til fallviltmottaket nedi Engerdaln og tilbudt de som har meldt interesse for elgkjøtt. 

Foto: Vidar Trøen
04.04.2014 - Fiske i Femundsmarka?

Fishspot ønsker god helg med noen godbiter fra Engerdal. Tony Warelius er godt kjent i Femundsmarka og har mange fine bilder å vise til.

Ved å følge linken under, finner dere både flere bilder og mye fin informasjon om ulike fiskeområder i Femund Engerdal.

Fishspot.no - Frister Femundsmarka?

God Helg!

04.04.2014 - Protokoll fra møtet 1 april
Nå er møteprotokollen fra møtet 1 april klar. Du finner den under fliken "Fjellstyrepolitikk - sakspapirer og møtereferat", eller du kan klikke deg rett inn på den her. Møtet var et ekstrainnsatt møte for å behandle et par saker som ble utsatt på møtet den 12 mars, samt en tillskuddssak som det er bedt om ny vurdering av.
Når det gjelder fjellstyrets tilskudd til næringsformål har vi kommet i en litt uheldig situasjon ved at fra departementshold så betraktes fjellstyrets bidragsbudsjett som offentlige midler. Dette gjør at om et tiltak får støtte fra fjellstyret så kan det blokkere for andre offentlige tilskuddsordninger p.g.a. EØS-bestemmelser om offentlig medfinansiering. Bidrag fra fjellstyret kan derfor være til hinder for tilskudd fra andre offentlige aktører. Dette er uheldig og selv om fjellstyrets representanter smiler og er glade på bildet til høyre, er de sterkt uenig i bedømmingen fra Landbruks- og matdepartementet. Engerdal fjellstyre vil følge opp saken gjennom Norges Fjellstyresamband for å greie ut spørsmålet.
På møtet vedtok fjellstyret også å gå in i et framtidig "Fishspot SA". Fishspot er i dag drevet som et prosjekt men vil fra 2015 bli et samvirkeforetak. Engerdal fjellstyre vil derfor også i fortsettelsen markedsføre og selge vårt fisketilbud gjennom bl.a. Fishspot.   
04.04.2014 - Utlysning av sommervikarstillinger
I forbindelse med ferieavvikling søker Engerdal fjellstyre etter to vikarer sommeren 2014. Stillingene vil være fleksible, skreddersydde, og ha lengde fra 5-9 uker (ca 24. juni - 25. august). Hvis det for eksempel er ei uke i denne perioden hvor det ikke passer å jobbe, så er det fint hvis det kan opplyses om dette i søknaden. Detaljene finner dere i den fullstendige utlysningen under. Tradisjonelt er sommervikarstillingene i fjellstyret veldig populære, naturligvis, for bedre sommerjobb må en lete lenge etter. 
Har du kvalifikasjonene så nøl ikke med å sende din søknad med CV. Søknadsfristen er 23. april. Utlysningsteksten finner du her: Utlysning sommervikarer 2014

Foto: Arne Elgaaen
03.04.2014 - Siste runde i Femundsmarka

Denne uka hadde fjellstyrets mann i Femundsmarka, Torfinn Slettvoll, sin siste oppsynsrunde. Torfinn er den oppsynsmannen som har jobbet lengst inni Femundsmarka. Han har vært der i nesten 20 år, og mange er det som har truffet på, og satt pris på Torfinns nærvær i marka. Det er ikke uten et visst vemod vi nå takker for innsatsen! Vi har satt stor pris på Torfinns allsidighet og utrolige lokalkjennskap. Men vi får en god erstatter, fra nå av er det Tore Stengrundet som blir vår mann i nasjonalparken. Så markatravere kan se fram til et hyggelig bekjentskap. Tore er en spreking, godt kjent, og har allsidige kunnskaper.
Takk for følget Torfinn, og lykke til Tore! På bildet til høyre sendes stafettpinnen videre.

Torfinn nyter dagen

Foto: Jan Nordvålen

03.04.2014 - Husk båndtvangen

Fjellstyret minner om at det i tiden 1. april til 20. august er generell båndtvang. Dette gjelder for alle typer hunder og loven er absolutt. For den som vil lese mer kan kikke påHundeloven. Vi henstiller også folk som ferdes med hund/hundespann i reindriftsområder til å ta særskilt hensyn til reinen nå. La reinen passere på god avstand, eller velg en annen vei. Reindriftslovens § 65 sier bla. dette: De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting.

Hundespann

Foto: Jan Nordvålen

02.04.2014 - God uttelling på jakta

Gudmund Waldal har fått god uttelling på årets jakt. I dag var han her for å levere reven og innhente skuddpremier på fangsten. Han leverte 1 rev og 13 kråker. For en måned siden var Waldal her med 17 ravner og 1 kråke. 

Det må man kunne kalle godt jaktresultat.

Kråkene ble med Waldal hjem, mens reven og tilhørende skjema overleveres Johnsen for nærmere undersøkelser i forhold til reveprosjektet "på sporet av rødreven".

Det er nå en pause i jakttidene på Mår, Røyskatt, Ravn, måke, kråke og skjære. Minken kan du jakte på hele året, mens det er pause i revejakta fra 15. april.

Jakta begynner da på igjen 15. juli med jakt på rev og kråke. 10. august starter jakta på ravn og skjære. 21. august kan du igjen jakte på måke og røyskatt, mens du må vente helt til 1. november før du prøver å lure måren igjen.

Bildet viser dagens innleverte fangst fra Gudmund Waldal.
            
01.04.14 - Fangstrapport fra Røåstjønna
Det er ingen aprilspøk når vi kan melde at radarparet Bente Sæther og Inge Hyllvang har vært på Røåstjønna øst for Hylleråsen og fått bra med fisk. Fine røyer på fra 7 hg opp mot kiloen ble tatt på standardutstyret røyeblink og maggot. Eksakt hvordan den gjeveste røyeblinken ser ut vil ikke Hyllvang ut med. Inge, som også er kjent som under navnet "Skrikende Snelle" blant kolleger, røper imidlertid at fisket var best på dagtid. Han er også påpasselig med å nevne at selv om Bente fikk flest fikk han den største. 
Det var utrolig fine forhold på Røåstjønna nå og for de som ikke vet det så er den lett tilgjengelig bare en 20 minutters skitur fra parkeringen ved Gammelsetra.


Foto: Bente Sæther og Inge Hyllvang.

LightWeb
31.03.2014 - Klopping ved Båthusberget

Denne tida av året er som regel travel for oppsynet, da det er mange gjøremål som må ordnes på vinterføre. I disse dager kjøres det blant annet ut kloppingsmaterialer til stien(e) mot Båthusberget. Tilsammen blir det kjørt ut mellom 400 og 500 meter med plank som skal legges på plass da vi får barmark igjen. Slike tiltak blir gjort på en del steder med mye trafikk av fotturister, slik at en sparer terrenget for slitasje. Det blir som regel lagt ut på bløte plasser, for å hindre at myra "punkterer". Så det er en fordel for terrenget, og det er en fordel for vandreren, da det blir fint og tørt å gå på.

Foto: Jan Nordvålen

31.03.2014 - Årets kalking er avsluttet

Hvert år kalker fjellstyret en rekke vann på Statsallmenningen. Mengden kalk avgjøres på grunnlag av vannprøver som blir tatt vår og høst. Med naturlig mye sure bergarter med dårlig evne til å nøytralisere eventuell sur nedbør, er området sårbart for forsuring. Heldigvis er tendensen slik at det går rette veien, og behovet for kalking blir mindre og mindre. I år har vi hatt mindre kalkmengde enn tidligere. I Femundsmarka ble det i år spredd ca 30 tonn kalk, fordelt på områdene Kraslan og Røvolfjellet. Man er avhengig av godt føre og bra vær uten for mye vind for å få spredd kalken. Dette klaffet i forrige uke slik at vi fikk spredd den før føret ble for dårlig. Bildet til høyre viser den nye og den "gamle" oppsynsmannen i Femundsmarka, Tore Stengrundet til venstre, og avtroppende Torfinn Slettvoll til høyre.

Kalkspredning på Store Røvôltjern.

Foto: Jan Nordvålen

28.03.2014 - Søknadsskjemaer for Viltstellområde 1 er klar

Nå er søknadsskjemaene for småviltjakt på viltstellområde 1 klar for utenbygdsboende. Harejakt innenbygdsboende og utenbygdsboende er også lagt ut. Det samme gjelder skjema for treningskort fuglehund på viltstellområde 1.

Søknadsskjemaene finner dere her.

28.03.2014 - Morten Aas trives i HV

Tidligere daglig leder i Engerdal Fjellstyre, Morten Aas har fått oppfylt en av sine guttedrømmer og har kommet seg inn hjemmevernet hvor han ser ut til å stortrives. Morten er økonomiassistent i troppen og det har tydeligvis vært 4 harde dager. På bildet kan det se ut som Morten lengter tilbake til nyjobben som fiskekonsulent i Oppland. Ikke ukjente Christian Dufseth er på samme øvelse og kan melde at en motivert og inspirert Morten ble observert forrige natta kl 3 på utendørs vaktpost i Kongens tjeneste. Morten er meget takknemlig for at gode kamerater ordnet så han fikk innkallelse til hjemmevernet, noe en kan se på dette glade og inspirerte bildet av Morten fra hans første dag i HV.  
Morten i hjemmevernet 
     
26.03.2014 - Åpent møte om Sälen Flyplass

Destinasjonsselskapene i Femund Engerdal, Trysil, Idre og Sälen inviterer til åpent møte om Sälen flyplass på Experium i Lindvallen i Sälenfjellet. Møte avholdes tirsdag 1. april kl. 19.00 til 21.00. Møte er åpent og det krever ikke påmelding, men det vil også bli satt opp buss, og ønsker du å ta denne må du melde deg på innen mandag 31. mars.

Hvordan ser fremtiden ut? Og hva har dette airport centeret å si for vår region?
                
26.03.14 - Stor røye
Henning Flobak er en jakt- og fiskeinteressert luring som har vært ute og tatt ei rund og fin røye. Det ser ut til å være en fisk i fin kondisjon. Når det gjelder vekt, så kan den anslås til nærmere 1,5 kg. Dessverre for fiskeren så gikk vekta i stykker under veiingen, noe som også framgår av bildet, så det kan ikke sies med sikkerhet. Fisken er tatt på sikker is ett sted nord for Drevsjø, uten at fiskeren vil komme nærmere inn på det. Og det må vi bare respektere. Her har alle mulighet til å finne sine egne godplasser til alle årstider. 
Denne uka er det finvær med høytrykk. Det kan virke inn på fiskebettet. Med kalde netter og sol på dagen er føret upåklagelig. Ifølge yr.no er det meldt finvær framover. Fjellstyret vil derfor anbefale at alle som har muligheten benytter sjansen til å komme seg ut. Og vi tar gjerne imot flere fangstrapporter.    Foto: Henning Flobak
25.03.2014 - Påskestemning i Femund Engerdal

Nå er det skikkelig påskestemning i Femund Engerdal. På natta vokser skaren seg sterkere i mange minusgrader, og på dagen varmer vårsola fra en knallblå, skyfri himmel. De som har mulighet til å være ute om dagen, blir brunere for hver dag. Og på fjellstyrets mobiltelefon tikker det inn bilder fra fornøyde fiskere ute i marka. Vinnen har også løyet og i dag har et vært tilnærmet vindstille.

Det beste med alt er at værmeldinga viser det samme flotte været helt til lørdag!

Bildet til høyre er tatt fra Skrivargarden mot Vurrusjøen i dag.

Velkommen til Femund Engerdal!


            
24.03.2014 - Småviltjakt på Viltstellområde 1

Søknadsskjemaer for innenbygdsboende og grunneiere for småviltjakt på Viltstellområde 1 er nå klar og ligger ute på hjemmesiden til Engerdal Fjellstyre. Søknadsfrist for innenbygdsboende og grunneiere er 1. april.

Søknadsskjemaer for utenbygdsboende og harejakt vil bli lagt ut i løpet av uka, her er søknadsfristen 15. april.

Alle kort på viltstellområde 1 vil bli solgt på hjemmesiden til Engerdal Fjellstyre via søknadsskjemaer i år og ikke gjennom Inatur.

24.03.2014 - Elgterrengene er lagt ut

Elgterrengene med informasjon er nå lagt ut på www.inatur.no. 

Søknadsfristen er 1. Mai.

Når du kommer inn på inatur kan du søke på Engerdal, så vil du få opp alle terrengene over flere sider.

Bildet viser en 20 tagger på Løvåsen Nord.

24.03.2014 - Fiskefangst på Røvoltjønna
Ronny Grønje har vært på fisketur i Femundsmarka. Han leide ei bu av Femundshytten i helga. På Skogtjønna fikk han noe småfisk, men på Røvoltjønna beit denne Røya på, den veide akkurat 1 kg.

Bildet til høyre viser en fornøyd fisker med den største fangsten.

Foto: Ronny Grønje
             
21.03.2014 - 9 forskjellige bjørner var innom Engerdal i 2013

Nå har møkk og hårprøvene innsamlet i 2013 blitt analysert og det er minimum 9 forskjellige bjørner som har lagt igjen sitt visitkort i Engerdaln, 4 binner og 5 hanner. Bjørnen på bildet er ST4 som har vært her de to siste årene og førstegang ble registrert med dna i Sør Trøndelag for 8 år siden i Rennebu. Det er tredje året det har blitt registrert 4 binner i Engerdaln, en mer fullstendig oversikt fra de siste 4 årene finnesher. DNA resultatene ligger ute på rovbasen.no og er åpen for alle det er bare følge denne linken her. For 2012 ble det samlet inn hele 58 prøver mot bare 24 prøver i 2013, noe som kan tyde på mindre bjørnetrafikk, men det ble registrert like mange individ allikevel. Det nærmer seg fort tia for at de første bjørnene kommer ut av hiet og fjellstyrets Bjørnar Johnsen (97063383) som er rovviltkontakt for SNO i Engerdal er veldig interessert i alle spor eller møkk etter bjørnen. Vi takker for alle innleverte prøver siste året og håper mange vil være med å samle møkk i år også, en spesiell hobby, men for den som er interessert er det veldig spennende å få vite hvem som har driti rundt omkring. 

Oversikstkart over innleverte dna-prøver
Foto: Bjørnar Johnsen
21.03.2014 - Søknadsskjema for småviltjakta

Søknadsskjema for småviltjakta 2014 finner dere her. Og under småviltjakt i menyen på toppen av siden.

Søknadsfristen er 1. april 2014. Det kan kun søkes om jakt i en sone, så du må velge hvor du vil jakte.
         
21.03.2014 - I messeavisa til sportsfiskemässan i Stockholm

Jonas Nordigårds var i Femund Engerdal og på Galten Gård i fjor. 
Les om hans opplevelser av turen i messeavisa til Sportsfiskemässan i Stockholm ved å trykke på bildet til høyre. Artikkelen om Femund Engerdal finner du på side 28 - 30.

Artikkelen er et resultat av samarbeidet med www.fishspot.no. 

Foto: Jonas Nordigårds

20.03.2014 - Rådyrflokken til gammelordføreren
I Granberget beiter rådyrflokken til gammelordfører Åsgård. Reidar er kjent som en snill mann som ønsker rådyra i Granberget alt vel gjennom vinteren. Reidar og andre Granbergbeboere legger ut rundballer for å berge rådyra gjennom vinteren. På bildet er det 11 rådyr som beiter på rundballen eller venter på tur, rådyra kan være veldig tøffe mot hverandre ved foringsplasser og det er den sterkestes rett som gjelder. Vårknippa kan være veldig tøff for rådyra og uten foring kan det bli i tøffeste laget for en del rådyr i Engerdaln. Det var en bukk som allerede hadde fått bra gevir og den bør trekke godt unna huset til Reidar før bukkejakta begynner 10. august og gammelordføreren snikker seg rundt på jakt etter ei rådyrsteik til jul.

Foto: Bjørnar Johnsen
18.03.2014 - Fangstrapport fra Femundsmarka

Marcus Østvang var i Femundsmarka på fredag 14.03. Han kan fortelle dette om turen:
"Gikk på skøyter over en speilblank Femund (Femundshytten - Storvika) og videre til beins fra Femund og opp til tjønnene. Med lite vind, strålende solskinn og bra fiskebett ble det en perfekt dag i fjellet. Allerede etter 20 minutter var første røye på isen, 900g. Den neste timen dro jeg opp en ørret på 500g og to røyer på 1,2 kg og 1,5 kg:) Etter dette ble det rolig noen timer før det igjen ble litt aktivitet og to nye røyer havnet på isen. En på 500 g og en liten en som ble satt ut igjen. Femundsmarka skuffer sjelden!:)."

Ved å trykke på bildet til høyre får du opp flere bilder (6 stk) fra turen til Marcus.

Foto: Marcus Østvang

17.03.2014 - På framsiden av nyeste Alt om Fiske
Skribenten Tore L. Rydgren og fotograf Bård Løken har sammen med Tor Solbakken besøkt Engerdal. Dette har resultert i en flott artikkel i nyeste nummer av magasinet Alt om Fiske. Gutta har vært ved Galten og bodd på Smithsetra hos Gjertrud Eggen og Per Roar Årnes. Artikkelen er kjempefin og har mange flotte bilder. I artikkelen får du servert historie, fiskeplasser, kart, overnattingsmuligheter, hvor du kjøper fiskekort, info om insektklekkinger m.m. Om du ikke allerede har nummeret er det bare å løpe til nærmeste utsalgssted og handle. 
17.03.14 - Møteprotokoll fra fjellstyremøte den 12 mars.
Møteprotokollen fra fjellstyremøte den 12 mars er nå klar. Du kan gå in under fliken Fjellstyrepolitikk og klikke på rett dato eller du kan klikke her.
Som tidligere annonsert var det mange tilskuddsaker på saklista på dette møtet. Søknadsmengden var stor og det var en beinhard prioritering i forhold til reglene for bidragsbudsjettet. Mange gode formål fikk dessverre ikke penger denne gang. Men det positive er at også flere bra prosjekt fikk tilskudd. Fjellstyret i Engerdal er i en særstilling ved at de faktisk har ett opparbeidet overskudd i fjellkassa og har denne muligheten til å gi bidrag til lokale formål. Dessverre ser det ikke slik ut i mange andre fjellstyrer rundt omkring i Norge. 


Foto: Ole Opseth 
14.03.14 - Førerapport

Føret er framdeles strålende i både skog og fjell. Det er fast og fint over alt. Noen steder er det veldig skarpt føre, men det er meldt om noen centimeter snø utover kvelden, så det kan bli riktig så fint. Overvannet har frosset såpass alle stedene oppsynet har vært over denne uka, at det er tørt og fint på sjøene for øyeblikket. Isen er på de fleste steder fortsatt tykk og god, men OBS OBS, det er dårlig is på Femund sør for Elgå, og hele veien ned mot Femundsenden. Fra Elgå og nordover er isen mye bedre. Det er også all grunn til å utvise forsiktighet ved inn- og utos, og ellers der det kan være strømmende vann. 
Men ingen grunn til å sitte inne altså, her er værmeldinga for Drevsjø: yr.no

Foto: Jan Nordvålen - Mot Svarthammaren

14.03.14 - Fremmed fugl i Elgåa

Tidligere denne uka ble oppsynet oppmerksom på en uvanlig fugl i Elgå. Det viste seg å være ei kornkråke.(Corvus frugilegus) Den er ikke vanlig på disse traktene, nærmeste kjente tilholdssted for disse fuglene er i Hamarområdet der det finnes en fast hekkebestand. I tillegg finnes det kolonier ved Trondheim. Tidligere fantes det også kolonier i Rogaland. Den kan fort tas for en ravn, men den er mye mindre, på størrelse med kråke. I tillegg har voksne fugler et grått og fjærløst parti ved nebbrota. Den er selvfølgelig fredet. Bildet er av dårlig teknisk kvalitet, da det ble tatt gjennom bilruta. Den var sky og urolig, og ikke så lett å komme innpå. Men bildet viser allikevel tydelig arten. Fjellstyret oppfordrer folk til å gi oss tips hvis dere ser noe uvanlig, om det er fugler, dyr eller andre rariteter.

Foto: Jan Nordvålen

14.03.14 - Natursvin på Rørsjøen

Et mindre hyggelig syn møtte oppsynet på Rørsjøen i dag. En halv isbor, ølboks, tomflaske, sigarettsneiper og 10 smårøyer lå slengt rundt et pilkehull i sørenden av sjøen. Dette er unødvendig, stygt og ulovlig! Det koster så utrolig lite å ta med seg søpla hjem. Så oppfordringen fra fjellstyret er helt klar, rydd etter deg! Bestreb deg på en så sporløs ferdsel som mulig, da blir det mye hyggeligere for alle.

Foto: Jan Nordvålen

13.03.14 - Søknadsskjemaene for småviltjakta er klar

Nå er søknadsskjemaene for småviltjakta klare, disse finner du under småviljakt eller ved å følge linken under.

Søknadsskjema for småviltjakta 2014.

Minner om søknadsfristen, som er 1. april 2014!  
           
13.03.14 - Fangstrapport fra Volsjøen

Vi har fått ny fangstrapport fra Volsjøen, denne gangen er det Kenneth Fidje som har prøvd lykken. Og han har følgende å fortelle om turen:
"Tok en tur på Volsjøen i dag. Turen opp på ski var en drøm. Fiske var så som så! Fikk noen fine ørreter, 10 små røyer og 4 fine røyer. Den største på 870 gram og den minste på 634 gram. Været var strålende, nesten ikke vind, så det kunne ikke vært bedre! Det anbefales på det sterkeste å komme seg ut i sola. Engerdal leverer!"

På bildet ser vi deler av fangsten.

Foto: Kenneth Fidje

12.03.14 - Elg på annenhver jeger i 2013

Stasallmenningene inneholder store jaktområder. 273 jaktlag og nesten 2000 storviltjegere jaktet elg og hjort hos fjellstyrene i 2013. Nesten 1120 elg ble felt, noe som gir en god fellingsprosent på statsallmenningene, der fjellstyrene administrerer jakt- og fiskerettighetene.

Les mer på fjellstyrene.no her.

11.03.14 - Jaktkort til overnattingsbedrifter
De bedrifter som ønsker ukeskort for første perioden av småviltjakta, 10.- 23. september, bes søke fjellstyret innen 1. april. Søk gjerne på e-post. Husk å oppgi ønsket sone i søknaden: 1 - øst for Femund, 2- sør for Femund og 3 - vest for Femund. Fordelingene av jaktkortene til bedriftene gjøres administrativt av fjellstyret kort tid etter at søknadsfristen har utløpt. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering basert på følgende kriterier:

- størrelse på bedriften eller overnattingskapasitet (oppgi overnattingskapasitet i søknad, kun korttidsutleie)
- hvor viktig småviltjakta er for vedkommende bedrift
- hensyn til fordeling av jakttrykk 

Etter fordeling sender fjellstyret ut tilbud om det antall kort hver enkelt overnattingsbedrift får. Bedriftenes svar til fjellstyret gjøres bindende, dvs at bedriften forplikter seg til å betale for det antall kort dem takker ja til. Liste over hvor mange jaktkort de ulike bedriftene har fått vil bli lagt ut på fjellstyrets nettside etter tildeling.

Foto: arkiv
11.03.14 - Fiskerapporter

I forrige uke var Anders og Arild Engen på Volsjøen for å prøve fiskelykken et par dager. Det ble stort sett småfisk, men også noe steikfisk ble med hjem, forteller Anders.
Isen lå på 70 cm og var stedvis ganske bløt, med flere lag sørpe og vann, kunne brødrene fortelle. Føret oppå var bra.
Oppsyn Nordvålen dukket også opp under fisketuren, men brødrene Engen hadde fiskekortene i orden, så det ble med en hyggelig prat:)

Vi tar gjerne i mot fiske- og fangst rapporter fra flere av dere som er ute og fisker! Så hvis dere tar dere tid til og sende oss bilder og litt info etter endt tur, blir vi glad!

Ellers kan vi melde om knall føre i Femund Engerdal om dagen. Temperaturene ligger på rundt 0 grader, med litt spek om natta. Det er derfor skarpt skareføre og med ski og truger går du hvor du vil. Mange iser er blanke med lite overvann. Sola stikker også innom noen dager, så vi har rene påskeværet for tiden. Ser vi deg i helga?

Foto: Anders Engen

06.03.14 - Fjellstyremøte

Den 12. mars kl. 19.00 avholdes det fjellstyremøte på Skrivargarden. Saklista inneholder for det meste tilskuddssøknader fra Fjellstyrets bidragsbudsjett 2014.

Her er saksframlegget til onsdagens møte.
                    
06.03.14 - Fint fiske i Femundsmarka

Det rapporteres om bra fiske i Femundsmarka om dagen. Isen er rundt meteren tykk og det er lite snø/overvann å snakke om. Med andre ord fine forhold for kikkfiske, selv om det kanskje er litt tidlig for denne fiskeformen. Fisken holder seg nok ikke så mye på de grunneste partiene ennå, så det kan lønne seg å søke mot marbakker og kanter med litt dybde for å finne fisken. Røyeblink agnet med maggot har vært riktig medisin og fisken har hatt klare huggperioder 13.00 - 15.00 siste dagene. Med litt sol og fint vær fremover kan det bli riktig trivelige dager på isen.

Velkommen til Femund Engerdal og Femundsmarka!

Fishspot.no

Nærbilde Røye, Femundsmarka

Alle foto: Tore Rydgren

04.03.14 - Revefangst på Valdalsfjellet

Martin Waldal kom med revefangst fra Valdalsfjellet i dag, dette er Waldals 9. rev denne vinteren. Noe som er et meget godt fangstresultat, også med tanke på at Waldal er borte store deler av vinteren.
Reven ble selvfølgelig målt og veid og skjema til "på sporet av rødreven" ble behørlig utfyllt, men denne gang måtte det krysses av for skabb, noe Waldal ikke har sett på mange år i sitt område.

"Det er mange år siden jeg har sett skabb på rev, og hvertfall hos oss" forteller Waldal, som på bildet til høyre poserer med sinn hannrev på 7,5 kg.


Skabb på rev, rev.


Foto: Ole Opseth

03.03.14 - Småviltjakta 2014

Vi publiserte bestemmelsene for årets småviltjakt for en tid tilbake, men mange lurer på når søknadsskjemaet er klart. Det skal søkes på småviltjakt via elektroniske søknadsskjemaer på hjemmesiden, og vi håper å ha dette skjemaet klart der i uke 11. Søknadsfristen er 1. april 2014.

Her er bestemmelsene for årets småviltjakt.

LightWeb
Engerdal Fjellstyre

Adresse:  Hyttveien 45, 2443 Drevsjø
Besøksadresse: Skrivargar'n, Drevsjø
Telefon: +47 62459177
Webside: http://engerdal-fjellstyre.no
Mobilside: http://engerdal-fjellstyre.mobi 
E-post: post@engerdal-fjellstyre.no

 
Tilbakemeldinger


© LightWeb