LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

Digitalt fiskekortsalg
 

19.01-2017
Digitalt fiskekortsalg

Fra nytt år gikk Engerdal Fjellstyre over til kun å selge fiskekort digitalt. Det vil i prinsippet si at kortene blir fylt inn digitalt istede for på blokk, men det vil ikke bety noen endring for våre brukere. Kortene kan fortsatt kjøpes hos forhandler i tillegg til på web og sms. Vi vil faktisk anbefale å handle fiskekort hos forhandlerne våre da de også sitter med en del lokal kunnskap og kompetanse som kan gi verdifulle tips for fisketuren:)
 
 
 
 
Kortet for Femundsmarka Nasjonalpark er et felleskort for hele nasjonalparken (både den delen som ligger i Engerdal og den som ligger i Røros). Dette kortet selges bare på SMS og gjelder kun innenfor nasjonalparkens grenser. Skal du fiske kun i Engerdal sin del av nasjonalparken, gjelder det vanlige fiskekortet for Engerdal som de tre andre linkene fører til.
 
Foto: Arkiv, Drevsjø Barnehage
Revemøte
 
17.01-2017
Resultater fra radiomerka rever torsdag 19. januar kl 19.00 på Drevsjø.

Det har de siste årene blitt radiomerket rever i Engerdaln. Det er høyskolen i Hedmark avdeling Evenstad som leder prosjektet med hjelp av Vidar Trøen og andre frivillige. Så langt denne sesongen har det ikke blitt merket noen rever dessverre. Prosjektet har flere revebåser som Vidar Trøen røkter og i tillegg er det revebåser rundt om i kommunen som det forhåpentligvis snart blir fanget noen rever i. Ut fra de revene som er skutt i høst og vinter er det veldig lite valper og det er en kjent sak at det er lettere å få valper i revebåsene enn voksne rever. På torsdagskvelden kl 19.00 vil Morten Odden, Thomas Willebrandt med flere vise fram resultatene fra forskningsprosjektet så langt. Det har kommet fram mange spennende resultater for den som er interessert i revens liv og områdebruk. Det er forsket veldig lite på rev tidligere så dette er ny og spennende forskning. Alle er hjertelig velkomne til en interssant kveld i møterommet på Skrivargarden på torsdagskvelden kl 19.00. Fjellstyret vil ordne kaffe.    

Foto: Bjørnar Johnsen
Ulvemerking
 
17.01-2017
Ulvemerking

På søndag ble det som kjent merket 6 ulver fra Osdalsflokken. Det ble leita etter flokken hele hælja og den ble først funnet på søndag og da var dem i Skjærbekkdaln. Skjærbekkdaln ligger i Elvdalen på vestsia av elva og det ble påvist revimarkeringer der i høst og dna bekrefta at det var Osdalsflokken som hadde markert revir der. Fjellstyret forvalter elgstammen i Elvdalen og med en ulveflokk i området må elgkvotene reduseres og det vil bli et økonomisk tap for fjellstyret. Ulven i forkant på venstre side av bildet er alfahannen som veide 53 kg.

Foto: Bjørnar Johnsen
God helg
 
13.01-2017
God helg!

Det er kaldt, men veldig fint ute nå. Isene begynner å bli stabil gjevnt over og vi har bra med snø. De kalde tempraturene ser ut til å vedvare over helga, for så å avta litt ut i neste uke. Vi anbefaler en tur ut i måneskinnet!
 
God helg:)

Foto: Merète Trangsrud
Sett elg resultater
 
11.01-2017
Sett elg resultater.

Fjellstyret forvalter elgstammen på statsallmenninga etter en godkjent bestandsplan med målsettinger for elgstammen. For å nå målsettingene er det viktig og vite mest mulig om størrelsen og sammensetningen i elgbestanden og det beste verktøyet til det er sett elg skjemaene, som jaktlagene fyller ut samvitighetsfullt for hver jaktdag. Får da en oversikt på hvordan elgstammen var sist høst og sammenligner det med tidligere års resultater. Tallene for sett elg pr dag viser en nedadgående tendens sør for Drevsjø mens det nord for Drevsjø er motsatt, men fremdeles blir det sett mest elg sør for Drevsjø pr dag, se diagrammet her. For den som vil studere sett elg talla på jaktfeltnivå sist høst ligger det her. Målsettingen for sett ku pr okse er at det er mellom 1,5 - 1,8 ku pr okse ut ifra sett elg skjemaene. Her ble det store forandringer ut ifra høstens tall som var overraskende, se diagrammet her.
 
 

Foto: Bjørnar Johnsen
hjort aspneset
 

06.01-2017
Hjort på Aspneset.

De som følger med litt på vår hjemmeside og fjellstyrets saker gjennom forrige år, har sikkert fått med seg at det er 2 brukere på statsallmenningen som er i gang med å etablere hjorteoppdrett. Hos Åse og Gudmund Waldal på Aspneset på Lillebo er nå de første hjortene på plass. Hittill har det ankommet 6 dyr. I løpet av året er det planer om innkjøp av flere dyr, og til våren er det ventet kalver. Martin Waldal jr. på gården Valdalen er den andre som har konsesjon for oppstart av hjort. Hans søknad om tilleggsjord, som fjellstyret stilte seg positive til, ligger nå som følge av klagebehandling hos Landbruksdirektoratet for behandling. Hjorteoppdrett er en ny næring i Engerdal og det er derfor en positiv og spennende satsing som gjøres på de to gårdene. Den som har øynene med seg når en kjører forbi Lillebo har ihvertfall sjansen til å få sett hjorten på Aspneset, i tillegg til elg og rådyr. 

Foto: Ole Opseth.
faktaark Fiskenær
 

02.01-2017
Fangststatistikk.

Gjennom vår tilknytning til Fishspot er Engerdal Fjellstyre deltager i et prosjekt kalt FISKENÆR. Prosjektet har gjennomført en analyse av fiskerapporter. For Engerdals del har det kommet inn 739 fangsrapporter fra personer som har fisket her i sommer. I og med kortområdet er stort er det ikke skilt mellom ulike områder. Derfor får en et sammensatt bilde av fangstene. Konklusjonen er at det er en relativt høy andel av fanget harr og ørret som er under 30 cm. Allikevel har visse områder i Engerdal en høy andel stor fisk.  Generelt viser undersøkelsen at det er stor variasjon i hvor det fås mye fisk, men at det er større sjanse for å få stor fisk i elver med fangstbegrensinger.
 
Vi takker dere fiskere for rapportering. Dette gir verdifull informasjon for forvaltningen av fisket i Engerdal, og utformingen av fiskeregler. Hittill har det ikke vært så vanlig at en har et system med fangsrapportering for sportsfiske i ferskvann, men vi tror det kommer til å bli mer vanlig i framtiden.
 

Foto: Prosjekt Fiskenær/utklipp fra faktaark.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb