LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

SykkelNM
 

29.07-2016
NM terrengsykling til helga.

I morgen er det klart for NM i terrengsykling i Engerdal. Det er et stort arrangement med mange deltagere, støtteapparat og mange frivillige arrangører. Vi vil oppfordre alle til å ta seg en tur til Drevsjø Stadion og se på arrangementet. Her er det mange meget bra syklister som deltar, og det kommer til å gå fort unna. Starten går puljevis fra kl 10:45 og utover.
I forbindelse med arrangementet vil fjellstyret minne om at det blir redusert fremkommelighet på Fjellveien. Her kan du kjøre inn, men kommer ikke tilbake før utpå ettermiddagen når alle løpere har passert. I tillegg vil følgende veier bli stengt i tidsrommet 09:00 - 15:00: Lortseterveien, Vurrusjøliveien, Bredåsveien fra Lillebo, Gunnarsjøveien fra Elgåveien, Kvemsjøveien. I tillegg vil det være trafikk i forbindelse med arrangementet på hovedveiene ellers og vi oppfordrer alle til å ferdes hensynsfullt. 

Foto: Ole Opseth
ID:443
Snøskuterhøring
 

29.07-2016
Fjellstyrets høring om snøskuterløyper

Som tidligere annonsert på denne siden ønsker fjellstyret å få inn synspunkter fra berørte interesser på statsallmenningen i forbindelse med kommunens forslag til snøskuterløyper. Fjellstyret har fått litt ekstra høringstid, og vi ber derfor om innspill innen den 12 august. Vi minner om at dette er en ny høringsrunde med nye forslag til løypetraseer. Det er derfor nødvendig for fjellstyret å be om synspunkter på nytt, sjøl om vi fikk mange verdifulle innspill sist høst. Det er også verdt å merke seg at fjellstyrets høring ikke er i kommunens regi, og at det derfor er nødvendig å gi innspill til kommunen i eget brev dersom dere ønsker det. Til fjellstyret kan dere gi innspill enten via e-post til post@engerdal-fjellstyre.no. Eller dere kan sende oss et vanlig brev til Engerdal Fjellstyre, hyttveien 45, 2443 Drevsjø.
 
 

Foto: Ole Opseth
ID:442
Binne med årsunge
 
08.07-2016
Binne med årsunge.

Et viltkamera ved en saltstein helt nord i Trysil mot grensa til Engerdaln, øst for Engeren i nærheten av Viksetra, fanget opp denne lille bjørnefamilien. Jaktlaget hadde nok forventet bilder av elg og annet hjortevilt som er glad i saltsteiner, men denne bjørnebinna foretrekker nok salt den også. Bjørnekjenner Erling Martmann syntes denne årsungen nesten ikke var større nå enn når de kommer ut av hiet om våren, men han forventer at den kommer til å legge på seg godt bare bærsesongen kommer igang.

Foto: Viltkamera
ID:441
Navn på menypunkt
 
24.07-2016
Solid kratlåbbår

At Kratltjernene i Femundsmarka huser fin fisk, er noe mange vet. Få har likevel fått så mye storfisk der som Olav Riseth. Nå skal det riktig nok legges til at det er få som har vandret så mange ganger over  de steinete fjellene for å besøke dette paradiset, og hvilket nummer i rekken ukas tur var for Olav vites ikke. Men en av de større abborene i tjernene klarte han i alle fall å lure. 1,7 kg smellfet piggfinnefisk lar seg høre, men rekorden på 2 kg fra noen år tilbake står fortsatt.
 
Foto: Olav Riseth
Uttynning i Slågåtjønna
 
24.07-2016
Uttynning i Slågåtjønna

Engerdals høyest beliggende fiskevann har lenge hatt rykte på seg som et småfiskvann som knapt nok huser matfisk. Resepten på det er selvsagt å gjøre et solid uttak av småfisk for å bedre veksten. Denne uka ble det derfor flesket til med 108 garnnetter i det 3 ha store vannet. Overraskelsen var stor da fangsten ikke ble større enn 5,51 kg og 101 røyer. Når et titalls fisker på 3 - 7 hg i tillegg ble sluppet tilbake, er det ikke annet å gjøre enn å friskmelde tjønna oppunder Storslåga. Samtidig ga fisket en påminnelse om hvor tynt det er med fisk i slike høytliggende, næringsfattige vann. Antagelig overstiger den samlede bestanden knapt nok 30 kg, og da sier det seg selv at uttaket av større fisk her bør være svært begrenset. Så får du ei fin røye i Slågåtjønna, nøy deg helst med den ene og tenk på at alt av fisk i tjønna får plass i tre tilitersbøtter. 

Foto: Tore Stengrundet
CWD info
 
22.07-2016
Informasjon om CWD

Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal har kommet med mer informasjon om Chronic Wasting disease (CWD) hos hjortedyr.

Informasjon vedrørende Chronic wasting disease (CWD) hos hjortedyr:

Den 12.07.2016 ble det offentliggjort en ny forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic wasting disease. Denne forskriften gjelder fra 11.07.2016-31.12.2016. Forskriften kan du lese i sin helhet her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=Cwd

Hva er CWD?

CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring, og ender alltid med døden. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau eller CWD hos hjortedyr. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og CWD hos hjortedyr. Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr.

Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

Hvordan kjennetegne CWD?

De mest fremtredende symptomene er vekttap og endret oppførsel som utvikles over uker og måneder. I tillegg kan det observeres sikling, ukoordinerte bevegelser, repeterende bevegelsesmønstre, hodeskjelvinger, skjæring av tenner og senket hode. Ukoordinerte bevegelser og skjelvinger er mindre fremtredende enn ved skrapesjuke hos sau. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig. Seint i sjukdomsforløpet kan dyra sikle, drikke og urinere mye, og vise tydelige nevrologiske symptomer.

Hvem skal testes for CWD?

Alle døde /sjuke /trafikkskadde / trafikkdrepte hjortedyr ≥ 1 år, skal det tas hjerneprøve av. Begrepet hjortedyr omfatter: ELG, RÅDYR, HJORT, OG REIN

PRØVETAKING AV ELG I UTVALGTE OMRÅDER:

VÅLER OG ÅSNES: ALL ELG SKAL PRØVETAS DE FØRSTE 8 DAGENE AV JAKTA OG PÅFØLGENDE HELG

VILTBEHANDLINGSANLLEGG/ KONTROLLSTEDER ELG, HJORT RÅDYR:

All hjortevilt over 2 år skal prøvetas.

OPPDRETTSHJORT OG TAMREIN

All normaltslakt over 2 år skal prøvetas.

Alle døde/sjuke over 1 år skal prøvetas.

Foto: Bjørnar Johnsen
Rådyrpåkjørsel
 
22.07-2016
Råbukk påkjørt?

Fikk melding om en liten rådyrbukk som lå død mellom veien og det nye reinsdyrgjerdet ved Femundsåsen i går. Fallviltgruppa har ikke fått melding om noen påkjørsel og ut i fra skadene ser det ut til at den er påkjørt. Alle er pliktig til å melde fra om viltpåkjørsel til politiet eller fallviltgruppa. Har vært noen påkjørsler av rådyr de siste månedene og ved Engerdalssetra ble ei geit med mjølk i juret avliva etter påkjørsel, det var tidligere på sommeren så killingene der hadde nok ingen sjangse til å overleve. I helga var det noen som gikk tur inni grenda ved Elgåa og skremte opp ei rågeit med mjølk i juret, geita løp rett inn i et gammelt gjerde og ødela seg i ryggen eller nakken. Geita ble liggende og måtte avlives, dette kunne ha vært unngått om det gamle gjerdet hadde blitt fjernet. Det er dessverre mye gammelt gjerde rundt i hele kommunen som ikke lenger er i bruk, som fanger vilt hele året, som absolutt burde ha vært fjernet.   

Foto: Bjørnar Johnsen
ørrettfangst
 
19.07-2016
Fin ørretfangst

En flott ørret ble tatt i helga nord for Drevsjø av utflytta Drevsjøing med beviselige gode fiskekunnskaper. Forhåpentligvis får denna utflytta Drevsjøingen tid og lov til å fiske etter bryllupet som skal være til helga der storfiskeren skal være brudgommen og si ja til sin utkårede. Fjellstyret vil gratulere brudeparet og ønsker paret alt godt og skitt fiske.
 
Foto:Vidar Brenna
ulv
 
18.07-2016
Ulv ved Tømmervika

I går kveld når den profilerte tv-kjendisen og fellingslederen for SNO i Sør-Norge, Lars Gangås kjørte gjennom Engerdaln ved Isterfossen så han denne ulven på bildet. Bildet er tatt med mobiltelefon og dårlig zoom, men  Lars som er den som kanskje har sett flest ulver i Norge var sikker på at dette var en ulv. Tidligere denne måneden ble det sett en ulv mellom Femundsundet og Granberget og der ble det også funnet ulvemøkk for dna-analyse. 

Foto: Lars Gangås
Storfuglkylling
 
18.07-2016
Storfuglkylling i Fjellveien

Var en tur på Hognsjøen i nydelig vær på fredagen og på vei hjem dukket denne storfuglkyllingen fram i veien. Røya viste seg også fram før begge forsvant inn i det høye grasset, forhåpentligvis var det flere kyllinger som gjemte seg i grasset. For å ikke sprenge kullet eller forstyrre dem unødvendig gikk jeg ikke ut av bilen. Seinere på dagen sykla jeg en tur i den fine Femundrittraseen i Vurrusjølia og der møtte jeg ei røy med 4 kyllinger som var litt større enn denne på bildet, mulig det var flere kyllinger her også og de var store nok til å fly avgårde. I begynnelsen av august begynner rype og skogsfugltakseringene og det blir spennende å se resultatene fra den takseringa. Ut fra takseringsresultatene skal fjellstyret bestemme høstens fuglejakt om det er forsvarlig med et jaktuttak. 

Foto: Bjørnar Johnsen
Beverjakt 2016
 

15.07-2016
Beverjakt på statsallmenningen 16/17

Ønsker du beverjakt på statsallmenningen 2016/2017 må søknad sendes Engerdal Fjellstyre på mail: post@engerdal-fjellstyre.no innen 10. september 2016.
 
Tildelingen vil skje ummiddelbart etter søknadsfristens utløp. For denne sesongen er kvoten 15 bevere og søkerne vil få tildelt 1 stk bever pr lag, uavhengig om laget består av 1 eller flere personer. Man kan ikke stå oppført på flere lag. Fellingstillatelsen for sesongen 2016/2017 koster 500,-.
 

Foto: Arkiv, Tommy Granberg
Sommerstengt på kontoret
 

14.07-2016
Sommerstengt på fjellstyrekontoret

I uke 29, 30 og 31 vil Fjellstyrekontoret være stengt. Oppsynene er på jobb, men de er for det meste ute, så det enkleste er å ta kontakt på tlf. +47 62 45 91 77, eller sende mail til: post@engerdal-fjellstyre.no hvis det er noe. Minner om at det kan være dårlig dekning for oppsynene innimellom, så hvis de ikke er å nå, så kan det være grunnen, prøv derfor litt senere.
 
Kontortelefonen er foretrukket brukt, ellers er kontaktinfo til de enkelte oppsynene på jobb her:
 
Bjørnar Johnsen: + 47 970 63 383
Tore Stengrundet: + 47 905 64 818 (Femundsmarka)
Arne Elgaaen: +47 951 65 987
Anstein Felde Johansen: +47 474 65 471
Jan-Fredrik Jørgensen: +47 473 33 444
 
Kontoret er åpent igjen til vanlig tid 08.00 - 16.00 fra 8. august.

Foto: Merète Trangsrud
Sommervikarer 2016
 

14.07-2016
Sommervikarer 2016

Sommervikarene våre for året er nå godt i gang, og har vært ute på mange oppdrag allerede. I år er det Jan-Fredrik Jørgensen (til venstre) og Anstein Felde Johansen som er nytilsatte sommervikarer, i tillegg til Arne Elgaaen som har vært her i mange år nå. Mille (foran) er også med på det meste som skjer i Fjellstyret, og hun har mange kontortimer, møter, båtturer og scooterturer bak seg til tross for sin unge alder.
 
 
Mange vil nok møte på disse tre i sommer, og vi håper dere tar godt i mot dem!
 
Ellers passer vi på å minne om et par viktige ting:
Man må ha fiskekort for å fiske og en fisker plikter å sette seg inn i fiskereglene før han begynner å fiske.
Det er båndtvang frem til 20. august som må overholdes. Frem til 15. september gjelder et generelt bålbrenningsforbud, dette kan du lese mer om her.
 
Ta også med deg søpla di hjem, og vis ellers hensyn til andre som ferdes i naturen!
 
Ellers ønsker vi alle en god sommer med masse fine opplevelser i Femund Engerdals naturen:)
 

Foto: Merète Trangsrud
CWD
 
13.07-2016
Forbud mot å sette ut saltsteiner!

Da er det midlertidig slutt på foring av hjortevilt og utsetting av saltsteiner i Hedmark og en del andre fylker. Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 11. juli en forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Det vil blant annet si at det nå er forbudt å legge ut fôr eller å sette ut saltslikkesteiner til hjortedyr. Forbudet gjelder ikke for allerede utsatte saltsteiner. For mer informasjon og forskriften i sin helhet følg denne linken
Elgkadaveret på bildet har forhåpentligvis ikke noe med CWD sjukdommen å gjøre. Kadaveret er fra ei eldre elgku og ligger rett i nærheten av Bjønnåsen og som navnet tilsier var det mye bjørnetrafikk rundt kadaveret. Det var flere liggeplasser etter bjørnen og den hadde gravd i nærområdet og flere småbusker var nok brukt som kløpinner. Det ble funnet flere bjønnsmøkkrukker og bjørnehår så det bør være gode muligheter til å få dna treff på denne bjørnen. Hva som har skjedd med denne elgkua får vi nok aldri vite, om det er bjørn eller ulv som har drept den eller om det er naturlige årsaker til dødsfallet.

Foto: Bjørnar Johnsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb