Utlysning av sommervikarer og engasjementstilling.

Foto: Arkiv ID:612

Foto: Arkiv ID:612

Engerdal fjellstyre bruker, dersom økonomien tillater det og det ellers er behov, å ansette sommervikarer. Det kommer vi til å gjøre for kommende sesong også, og søker derfor etter sommervikarer. Sommervikarene utfører de daglige gjøremål i fjellstyret i forbindelse med ferieavvikling. Tradisjonelt er det mye oppsyn knyttet til fiske og ulike skjøtselsoppgaver på statsallmenningen, men også ulike administrative og kontorrelaterte oppgaver.

Fullstendig utslysningstekst sommervikarer.

Fjellstyret har også økt sitt tjenestesalg til SNO i barmarkssesongen 2017, og har behov for å knytte til seg en snekkerkyndig ekstrahjelp med kompetanse innen skjøtsel i vernede områder.

Fullstendig utlysningstekst engasjementstilling. 

Felles for begge stillingene er at det er søknadsfrist 10 mai. 

Gasta Design