Ulveangrep vest for Gnollsetra

Natt til fredag 11. juli var det et nytt ulveangrep på sauene til Tor Åsheim vest for Gnollsetra. Rundt Simlehøa og Vesterbekken ble det funnet 4 døde tikker og 3 måtte avlives. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på en ulv og folk fra rovviltfellingslaget var ute på natta uten å se noe til ulven. Det som ble funnet av gjenlevende sauer ble samlet sammen og tatt med ned fra fjellet, og ei tikke og et lam til måtte avlives med det samme. Flere tikker og lam er skadet og må antageligvis avlives. Tor mangler fortsatt flere sauer etter angrepet, sauene har blitt redde og spredd seg over et stort område, og i går blei ei tikke funnet død sør på Kvitvorda. Ei anna tikke med radiobjelle er snart ved Sølenstua.

Gasta Design