Meld fra om nye fiskearter

Ørekyt.JPG

Spredning av ulike arter ferskvannsfisk er et alvorlig miljøproblem. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal på oppdrag for Miljødirektoratet kartlegge spredningen av
ulike fiskearter. Det gjelder både arter med naturlig forekomst i Norge, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde (regionalt fremmede arter), og arter
som har blitt innført til landet (fremmede arter). Den første gruppen omfatter spesielt gjedde, ørekyt, mort og sørv.

Det er innført 11 fiskearter som i dag reproduserer: karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye. Det er i hovedsak mennesker som står bak denne spredningen.


Dersom du kjenner til spredningen av noen arter i løpet av det siste året, eller de siste åra, ønsker vi at dette blir rapportert til NINA. Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til trygve.hesthagen@nina.no eller på mobil 995 93 389. Meld fra om du ønsker mer informasjon. Du finnes også to rapporter på nettet: NINA Rapport 1215 og 1302. Du kan ogjerne også melde fra til oss i fjellstyret på tlf 62459177 eller post@engerdal-fjellstyre.no

Her kan du laste ned faktaark om spredning av gjedde og ørekyt:

Gjedde

Ørekyt

Kilde; fjellstyrene.no

Jan Nordvålen