Kalv med gammel skuddskade

Det ble påskutt en kalv tidlig i jakta som datt i smellen, men reiste seg opp og dro avgårde. Det ble gjort et bra ettersøk, men uten resultat da kalven bare gikk unna og aldri kom på noen poster. Den samme kalven ble heldigvis skutt i dag og det så ikke så ille ut til å begynne med, kula hadde streifa helt øverst i skuldra som bildet viser. Når bogene ble åpna var dem fulle av verk og hele dyret måtte kasseres. Bilde av bogen

Det er felt 5 elg på statsallmenningen i dag og i tillegg felte Seteråsen en kalv i går som ikke kom med på gårsdagens oppdatering. Trolltjønnåsen fikk en fjorokse og er ferdige med årets kvote. Hovdlia og Valdaln har fått hver sin kalv, Galtåsen Nord og Lensmannsberget har begge skutt hver sin 12 taggers okse. På viltstellområde II har Moalia fått en kalv. 

Gasta Design