Dagens elgfall

Må være noen lag som har begynt med innspurten av elgjakta, har blitt skutt 5 elger på statsallmenninga i dag. Lortsetra og Sundsetra har fått en kalv hver, Kastflolia en fjorokse, Buvika ei fjorku og Løvåsen nord har fått tilleggsdyret sitt. Det er nå felt 125 elger på statsallmenninga. På viltstellområde II har Lerådalen og Kvitvordlia fått hver sin kalv. 
 

Gasta Design