Bra tid for revejakt.

Foto: Ole Opseth ID:583

Foto: Ole Opseth ID:583

 

Vårt inntrykk er at det skytes færre rev i vinter. Grunnen til det kan være flere. At bestanden er litt lavere enn tidligere år er nok en årsak. Dette kan i sin tur medføre at jegerne ikke lykkes i samme grad som tidligere år. Det kan også være slik noen venter med å komme til oss for å registrere reven i påvente av det skal bli flere å vise fram. Fjellstyret har som kjent stimulert til beskatningen av smårovviltet gjennom sine viltstellmidler. To som har hatt suksess siste tiden er Alf Og Rosita på Kvilten. Tålmodig vakjakt har resultert i 3 rever. Det kan derfor være lurt å benytte tiden som er igjen av jaktsesongen til å beskatte smårovviltet. For ordens skyld minner vi om at jakttiden på mår og røyskatt går ut den 15 mars, så til uka må mårfellene spennes ned. Kråke kan du jakte ut måneden, mens for korp og skjære er jakttiden over. Vi tilbyr et eget kort for jakt på smårovvilt som du kjøper på Inatur.no.  

Gasta Design