Viltstellområde 1

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening

Småviltjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Fjellområdet øst for Engersjøen mot svenskegrensa, med den idylliske setergrenda Lillerøåsen i sentrum, er fra naturens side et svært godt rypeterreng. Det er Heggeriset/Hylleråsen vilstellforening som administrerer jaktrettighetene i dette området.

Kart over Viltstellområde 1

Jaktkortene er fordelt på grunneiere, innenbygdsboende og utenbygdsboende etter trekking. Fra i fjor ble det bestemt at utenbygdskortene (20 av 65) skal fordeles etter følgende prioritering: 1. Utflyttede Heggerisinger og Hylleråsinger, samt hytteeiere innenfor området. 2. Andre utenbygds.

Ytterligere jaktkortsalg ved gode takseringsresultater
Viltstellforeningen vil i tillegg selge dagskort i perioden 10. - 21. september dersom resultatene fra rypetakseringen i august er gode. Dagskort kan da både utenbygdsboende og innenbygdsboende kjøpe via viltstellområdets leder; Jon Inge Tollefsen: joningetollefsen@hotmail.no.

Foreningen har vedtatt følgende i sine vedtekter:

0 - 20 ryper pr km2: ingen dagskort
21 - 25 ryper pr km2: to dagskort pr dag
26 - 30 ryper pr km2: fire dagskort pr dag
31 ryper og mer pr km 2: seks dagskort pr dag

Dagskortene koster kr 500,- for utenbygdsboende og kr 200,- for innenbygdsboende. 

Heggeriset Hylleråsen viltstellforening selger ikke kort for 4. perioden i år.

Rype- og skogsfugljakt 2018

Søknadsfristen på fuglejakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellområde er 30 april. Og søknaden sendes leder for viltstellforeningen; Jon Inge Tollefsen på: joningetollefsen@hotmail.no.

Skogsfugljakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

På viltstellområde I selger de skogsfugljakt fra 02. oktober og frem til 23. desember. Du kan kjøpe dagskort eller periodekort her.

Beverjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Beverjakt på Heggeriset/Hylleråsen vilstellforenings område

Fom 01. oktober 2016 tom 15. mai 2017 kan du jakte bever på viltstellområde 1. Kvota for jakta 2016/2017 er på 9 dyr. Kortene koster 100,- for innenbygds og 200,- for utenbygds og selges via viltstellområdets leder Jon Inge Tollefsen: joningetollefsen@hotmail.no.

 

Rådyrjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Heggeriset og Hylleråsen viltstellforening, viltstellområde I, lyser ut fire retter til rådyrjakt for kommende høst. 2 bukker (1000,-) og 2 killinger (500,-). Jaktperioden er fra 2. oktober til 23. desember og jakta kan utføres på heleområdet. Det gjøres oppmerksom på at søknad sendes via mail til: joningetollefsen@hotmail.no, søknadsfrist 1. august.

 

Trening av hund på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening selger treningskort hund på sitt småviltområde for perioden 21. august t.o.m 31. mars. Uansett hunderase må du løse kort for å trene hund. Treningskortet, et sesongkort kr 300,- til utenbygdsboende og kr 150,- til innenbygdsboende selges på inatur.no. Grunneiere trenger ikke treningskort.

Kort selges på inatur.no.  

 

Harejakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

For både innenbygdsboende og utenbygdsboende vil det være fritt kortsalg på harejakt. Jaktkortene selges via fjellstyrekontoret eller inatur.no. Jakttid 10. t.o.m 22. september og 2. oktober t.o.m 28 februar. Sesongkort koster kr 1100,- for utenbygds, kr 400,- for innenbygdsboende og kr 300,- for grunneier. 2 dagers kort koster 250,- for utenbygds og 200,- for innenbygds. Dagskort koster 150,- for utenbygds og 100,- for innenbygds.

Kort selges via fjellstyrekontoret eller på inatur.no.  

 

Ande- og Duejakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Mellom 21. august og 23. desember kan du jakte and og due på Heggeriset/Hylleråsen viltstellområde. Disse kortene kan kjøpes via fjellstyrekontoret eller på inatur.no.

Priser på Andejakt: Utenbygds/innenbygds               200,-/100,-

Priser på duekort:  Utenbygds/innenbygds              200,-/100,-

 

Smårovvilt jakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Du kan jakte på alle jaktbare smårovviltarter på Heggeriset/Hylleråsen viltstellområde mot å løse gratis jaktkort hos Engerdal Fjellstyre.

Utenbygds/innenbygds              200,-/100,-

Elgjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

2 jaktfelt på elg lyses ut for årene 2018-2021. De ligger helt sør i Engerdal Kommune.

Rølia, 20000 mål er tildelt 2 ungdyr til høstens jakt.

Rødalen, 17000 mål er tildelt 1 okse med maks 6 tagger og 2 ungdyr.

Krav om minst 4 innenbygds på hvert jaktfelt, jaktleder skal være innenbygds. Blir det ikke nok innenbygdslag blir også utenbygds tatt i betraktning.

Hvis det søkes på begge felt, skal de settes opp i prioritert rekkefølge.

Søknad med navn og adresse på jegerne sendes på mail til Jon Inge Tollefsen innen 30. april; joningetollefsen@hotmail.com.

Tlf Jon Inge: 48188446.

 

Viltstellområde 2

Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske

Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (EGJF) er en sammenslutning av grunneiere som sokner til Engerdalsgrenda. Området benevnes ofte i jaktsammenheng som viltstellområde 2 i Engerdal, og utgjør i underkant av 85 000 daa med skogs og fjellterreng. Sentralt i område renner Engeråa fra Litlengeren. Området avgrenses i øst, nord og vest mot statsallmenningen i Engerdal. Mot sør grenser området mot eiendommene Lillestu og Gjermunds. Innmark, bebygde områder, seterområder og hyttefelt faller utenom viltstellområdets areal.

Kart over området kan du se her.

Engerdal Grunneierforening for Jakt og Fiske har inngått samarbeidsavtale med Engerdal fjellstyre, som bl.a. innebærer at foreningen vil publisere informasjon om opplegg for jakt m.m. for dem fjellstyrets hjemmeside.

 

Ledig Elgjaktfelt 2018 - 2021

"Kommunekonstellasjonen" i Viltstellområde 2 (Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske) har to ledige jaktfelt for perioden 2018 - 2021. Jaktfeltene er "Molia" (14500 daa) og "Skaftet" (7800 daa). Jaktfeltene er forbeholdt innenbygdsboende jegere og tildeles etter kriterier som framgår av utlysningsteksten. Søknadsfristen er satt til 14 mai. Fullstendig utlysningstekst finner du her. 

 

Småviltjakt

Styret i Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har hatt møte angående rype og skogsfugljakt og har bestemt følgende for 2017:

Viltstellområde 2 utlyser rype / skogsfugljakt for 2017.

Det vil bli utlyst 20 kort i perioden 10/9-16/9 og 20 kort fra 17/9-23/9 for utenbygds.

Det vil bli tatt forbehold om takseringsresultater i forhold til baglimit.

Søknadsfrist settes til 25.juni.

Søkere med hytte i Engerdal har fortrinnsrett, de som eventuelt har dette oppgir det i søknaden sin.

 

Oktoberjakta:

I hele oktober er det fritt kortsalg på rype- og skogsfugl kort for innenbygds.

For utenbygds selges det dagskort i hele oktober på rype og skogsfugl. Det selges 10 kort pr dag.

Baglimiten i oktober, for både innenbygds og utenbygds, er 2 ryper + 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

 

Novemberjakta:

I november er det fritt kortsalg på skogsfugl for innenbygds. Baglimiten er 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

Priser er angitt lenger ned på siden.

Søknaden/henvendelsen sendes Hilda Femundsenden, Øvre Østlia 14, 2440 Engerdal eller hildaelin@yahoo.no.

 

Rådyrjakt

Utlysning av rådyrjakt 2017.

Viltstellområde 2 lyser ut 10 stk rådyr kort. 6 bukker, 1 geit og 3 killinger for sesongen 2017.

Grunneiere har fortrinnsrett, deretter innenbygdsboende. Skulle det være igjen kort, så selges disse til utenbygdsboende.

Søknadsfrist settes til 25.juni.

 

Søknaden sendes Hilda Femundsenden, Øvre Østlia 14, 2440 Engerdal eller hildaelin@yahoo.no.

 

Vedtatte priser og jakttider 2017

Innenbygds

Treningskort 21/8-31/3 kr 100,-

Ande- og duejakt 21/8-23/12 fritt kortsalg kr 200,-

Fuglejakt 10/9-23/9 fritt kortsalg kr 300,-

Fuglejakt 1/10-23/12 (skogsfugl) fritt kortsalg kr 300,-

Dagskort fugl fritt kortsalg kr 100,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10-23/12, 1/1-28/2 fritt kortsalg kr 600,-

Beverjakt 1/10-15/5 6 kort kr 200,-

Råbukkjakt u/hund 10/8-23/9 6 kort kr 500,-

Rådyrjakt 1/10-23/12 (bukk, geit, killing) kr 500,-

 

Max uttak på rådyr er 6 bukker, 1 geit, 3 killinger.

 

Utenbygds

Treningskort dagskort 21/8 – 31/3 kr 100,-

Treningskort 21/8-31/3 kr 500,-

Ande- og duejakt 21/8-23/12 fritt kortsalg kr 300,-

Fuglejakt 10/9-16/9 20 kort kr 1500,-

Fuglejakt 17/9-23/9 20 kort kr 1300,-

Dagskort fugl 10/9-23/9 kr 400,-

2-dagers kort fugl 10/9-23/9 kr 700,-

Fuglejakt 1/10-12/10 (skogsfugl) 20 kort kr 1100,-

Dagskort fugl 1/10-12/10 kr 300,-

2-dagers kort fugl 1/10-12/10 kr 500,-

Fuglejakt 13/10-23/12 (skogsfugl) kr 1300,-

Dagskort fugl 13/10-23/12 kr 200,-

2-dagers kort fugl 13/10-23/12 kr 300,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10- 23/12, 1/1-28/2 kr 1500,-

Dagskort hare kr 150,-

3-dagers kort hare kr 400,-

Beverjakt 1/10-15/5 kr 600,-

 

Max uttak på bever er 6 (til sammen med innenbygds).

 

Styret gis mandat til og regulere jaktider, bag limit og salg av kort etter viltbestand / taksering.

For 2017 er baglimiten 3 ryper og 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

 

Fullstendige jaktregler kan du lese her.

 

Fiske

Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har leid ut sine fiskerettigheter til Engerdal fjellstyre. Det er derfor Fjellstyret som administrerer fisket på foreningens område og området inngår i det felles fiskekort som gjelder for mesteparten av Engerdal kommune. 

 

På foreningens område er det mange bra fiskemuligheter. Engeråa er velkjent for mange og er ei fin lita å som innimellom huser fin harr og ørret. Her er det maksmålsforvaltning og fangstkvoter. Dessuten kan sjøen Litlengeren tilby et variert fiske på sik, abbor og gjedde. Her er det også åpent for garnfiske for utenbygds gjennom eget garnkort. Oppe på fjellet øst for grenda ligger Blakksjøen som er et kjent røyevann. Her er det gjennomført et omfattende uttynningsfiske for å få opp gjennomsnittsstørrelsen i sjøen. Forhåpningen er at dette etterhvert skal bli et vann med mye fin røye. Det krever imidlertid at det ikke fiskes for hardt på større, fiskespisende (mer enn 30 cm) røyer i sjøen.

Form mer info om fiskemuligheter og fiskeregler i området kan du gå inn på menyknappen FISKE i hovedmenyen.

 

Vedtekter og styrets arbeid.  

Styre i Engerdal grunneierforening for jakt og fiske:

Leder: Marius Lundbu

Sekretær: Svein Ove Nordsveen

Styremedlem: Steinar Granberg

Vara: Erik Kvilten

Kasserer: Hilda Femundsenden

 

Møteprotokoller

Innkalling, innkommende forslag og protokoll fra årsmøtet 2018

Protokoll fra årsmøtet 2016

 

Årsmeldinger  

Foreningens årsmelding for 2015

 

Vedtekter

Vedtekter for Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske kan du lese her. 

Medlemsliste.