Thomas sin første elg.

Foto: Tommy Granberg ID:521

Foto: Tommy Granberg ID:521

Thomas Saraby Vatle er gjestejeger hos Skjærbekkdaln og er nok godt fornøyd med sitt første elgfall i dag, en fin okse. Vurrusjølia vest og Lensmannsberget har fått hver sin kalv i dag. Lillebo skøyt en fjorokse uten gevir og Svartåsen felte tilleggsdyret sitt som ble ei lita ku. Lensmannsberget hadde fortsatt jaktlysta i orden og tok tilleggsdyr. Har ikke fått melding om noen elgfall på den private delen i dag.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II  

Gasta Design