LightWEB
LightWeb
Røyefangst
 
13.04-2017
Kilosrøye fra Volsjøen!

Traff denne trivelige hunden på Volsjøen i et noe ruskete påskevær i dag som passet på denne fine røya. Fiskeren var meget godt fornøyd med dagens fangst ei røye på 1,1 kg i god kondisjon. Var generelt dårlig bitt på fisken i dag ifølge dem som ble kontrollert for fiskekort, men som bildet viser er det muligheter bare man er utpå.
 
Møtte denne Sømådølen i går så husk vikeplikten for fotgjengere.       

Foto: Bjørnar Johnsen

Gå til nyhet i nyhetsarkiv     "Ren nyhet"

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb