LightWEB
LightWeb
Jervuttak
 
12.04-2017
Uttak av jervevalper.

I Femundsmarka er det ikke uvanlig å komme over jervespor og denne langtraveren hører hjemme der. Femundsmarka er også et viktig tamreinområde og når jerven yngler rett i nærheten av kalvingsområdet for reinen blir det erfaringsmessig store tap av reinskalver til jerven. Miljødirektoratet bestemte derfor rett før påske at det skulle forsøkes med et hiuttak på denne yngleplassen som et forebyggende tiltak for å begrense jerveskadene i kalvingslandet for reinen. SNO utførte oppdraget og to valper ble avlivet.   

Foto: Bjørnar Johnsen

Gå til nyhet i nyhetsarkiv     "Ren nyhet"

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb