LightWEB
LightWeb

ÅRSMELDINGER


Årsmelding og regnskap for Engerdal fjellstyre 2016
 Driftsresultat for regnskapsåret 2016 ble på kr 1 014 495,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 205 459,- som fjellstyret har utbetalt i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitaløkning på kr 809 036,-.
 
 
 
Årsmelding og regnskap for Engerdal fjellstyre 2015
Driftsresultat for regnskapsåret 2015 ble på kr 1 040 624,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 857 838,- som fjellstyret har utbetalt i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitaløkning på kr 182 786,-. Årsmeldinga og regnskapet for 2015  kan du lese her. 
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2014
Driftsresultatet for regnskapsåret 2014 ble på kr 283 668,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 1 038 210,- som fjellstyret har utbetalt som bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitalreduksjon på kr 754 542,-. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her.
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2013
Driftsresultatet i regnskapsåret 2013 ble på kr 867.740,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 957 000,- som fjellstyret har delt ut i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitalreduksjon på kr 264 820,- i 2013. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her.
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2012
Driftsresultatet i regnskapsåret 2012 ble på kr 796 345,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 1 484 873,- som fjellstyret har delt ut i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitalreduksjon på kr 688 528,- i 2012. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her.
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2011
Driftsresultatet i regnskapsåret 2011 ble på kr 1 239 028,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 1 335 885,- som fjellstyret har delt ut i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitalreduksjon på kr 96 857,- i 2011. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her.
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2010
Driftsresultatet i regnskapsåret 2010 ble på kr 821.304,- i pluss før bidrag til næringsformål og allmennyttige formål. Trekker en fra kr 804 000,- som fjellstyret har delt ut i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitaløkning på kr 17 304,- i 2010. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her.
Årsmelding og regnskap Engerdal fjellstyre 2009
Regnskapsåret 2009 endte noe bedre enn budsjettert for fjellstyret. Driftsresultatet ble på kr 904 731,- i pluss. Trekker en fra kr 666 530,- som fjellstyret har delt ut i bidrag gjennom året, får fjellkassa en netto kapitaløkning på kr 238 201,- i 2009. Årsmelding kan du lese her og revidert regnskap her. 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb