LightWEB
LightWeb


 
HEGGERISET / HYLLERÅSEN VILTSTELLFORENING


Småviltjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område 2016.
 
Fjellområdet øst for Engersjøen mot svenskegrensa, med den idylliske setergrenda Lillerøåsen i sentrum, er fra naturens side et svært godt rypeterreng. Det er Heggeriset/Hylleråsen vilstellforening som administrerer jaktrettighetene i dette området (se kart her).

Småviltjakt 10.-21. september 2016

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening har avholdt årsmøte, det ble da besluttet at det skal selges 50 jaktkort på rype og skogsfugl for høsten 2016 for perioden 10. september t.o.m 21. september. Døgnkvoten ble bestemt til 1 rype og 1 storfugl pr jeger. Kortene deles på tre perioder:

Periode 1: 10. t.o.m 13. september
Periode 2: 14. t.o.m 17. september
Periode 3: 18. t.o.m 21. september

Kart over Viltstellområde 1

Jaktkortene er fordelt på grunneiere, innenbygdsboende og utenbygdsboende etter trekking. Fra i fjor ble det bestemt at utenbygdskortene (20 av 65) skal fordeles etter følgende prioritering: 1. Utflyttede Heggerisinger og Hylleråsinger, samt hytteeiere innenfor området. 2. Andre utenbygds.
 
Ytterligere jaktkortsalg ved gode takseringsresultater
Viltstellforeningen vil i tillegg selge dagskort i perioden 10. - 21. september dersom resultatene fra rypetakseringen i august er gode. Dagskort kan da både utenbygdsboende og innenbygdsboende kjøpe via viltstellområdets leder; Jon Inge Tollefsen: joningetollefsen@hotmail.no.
 
Foreningen har vedtatt følgende i sine vedtekter:

0 - 20 ryper pr km2: ingen dagskort
21 - 25 ryper pr km2: to dagskort pr dag
26 - 30 ryper pr km2: fire dagskort pr dag
31 ryper og mer pr km 2: seks dagskort pr dag

Dagskortene koster kr 500,- for utenbygdsboende og kr 200,- for innenbygdsboende. 
 
Heggeriset Hylleråsen viltstellforening selger ikke kort for 4. perioden i år.
Beverjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område
 
Fom 01. oktober 2016 tom 15. mai 2017 kan du jakte bever på viltstellområde 1. Kvota for jakta 2016/2017 er på 9 dyr. Kortene koster 100,- for innenbygds og 200,- for utenbygds og selges via viltstellområdets leder Jon Inge Tollefsen: joningetollefsen@hotmail.no.
Rådyrjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

 
Heggeriset og Hylleråsen viltstellforening, viltstellområde I, lyser ut fire retter til rådyrjakt for kommende høst. 2 bukker (1000,-) og 2 killinger (500,-). Jaktperioden er fra 2. oktober til 23. desember og jakta kan utføres på heleområdet. Det gjøres oppmerksom på at søknad sendes via mail til: joningetollefsen@hotmail.no, søknadsfrist 1. august.
Trening av hund på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening selger treningskort hund på sitt småviltområde for perioden 21. august t.o.m 31. mars. Uansett hunderase må du løse kort for å trene hund. Treningskortet, et sesongkort kr 300,- til utenbygdsboende og kr 150,- til innenbygdsboende selges på inatur.no. Grunneiere trenger ikke treningskort.
 
Kort selges på inatur.no.  
Harejakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område
 
For både innenbygdsboende og utenbygdsboende vil det være fritt kortsalg på harejakt. Jaktkortene selges via fjellstyrekontoret eller inatur.no. Jakttid 10. t.o.m 22. september og 2. oktober t.o.m 28 februar. Sesongkort koster kr 1100,- for utenbygds, kr 400,- for innenbygdsboende og kr 300,- for grunneier. 2 dagers kort koster 250,- for utenbygds og 200,- for innenbygds. Dagskort koster 150,- for utenbygds og 100,- for innenbygds.
 
Kort selges via fjellstyrekontoret eller på inatur.no.  
Ande- og Duejakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område
 
Mellom 21. august og 23. desember kan du jakte and og due på Heggeriset/Hylleråsen viltstellområde. Disse kortene kan kjøpes via fjellstyrekontoret eller på inatur.no.
Priser på Andekort:
                           Utenbygds/innenbygds               200,-/100,-
Priser på duekort: 
                        Utenbygds/innenbygds              200,-/100,-
Smårovvilt jakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område
 
Du kan jakte på alle jaktbare smårovviltarter på Heggeriset/Hylleråsen viltstellområde mot å løse gratis jaktkort hos Engerdal Fjellstyre.

ENGERDAL GRUNNEIERFORENING FOR JAKT OG FISKE.


 
 
Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (EGJF) er en sammenslutning av grunneiere som sokner til Engerdalsgrenda. Området benevnes ofte i jaktsammenheng som viltstellområde 2 i Engerdal, og utgjør i underkant av 85 000 daa med skogs og fjellterreng. Sentralt i område renner Engeråa fra Litlengeren. Området avgrenses i øst, nord og vest mot statsallmenningen i Engerdal. Mot sør grenser området mot eiendommene Lillestu og Gjermunds. Innmark, bebygde områder, seterområder og hyttefelt faller utenom viltstellområdets areal.
 
Kart over området kan du se her.
 
Engerdal Grunneierforening for Jakt og Fiske har inngått samarbeidsavtale med Engerdal fjellstyre, som bl.a. innebærer at foreningen vil publisere informasjon om opplegg for jakt m.m. for dem fjellstyrets hjemmeside.
 

 
 
 
 Jakt.
 
 

Småviltjakt

Styret i Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har hatt møte angående rype og skogsfugljakt og har bestemt følgende for 2017:

Viltstellområde 2 utlyser rype / skogsfugljakt for 2017.

Det vil bli utlyst 20 kort i perioden 10/9-16/9 og 20 kort fra 17/9-23/9 for utenbygds.

Det vil bli tatt forbehold om takseringsresultater i forhold til baglimit.

Søknadsfrist settes til 25.juni.

Søkere med hytte i Engerdal har fortrinnsrett, de som eventuelt har dette oppgir det i søknaden sin.

 

Søknaden sendes Hilda Femundsenden, Øvre Østlia 14, 2440 Engerdal eller hildaelin@yahoo.no

 

Rådyrjakt
Utlysning av rådyrjakt 2017.

Viltstellområde 2 lyser ut 10 stk rådyr kort. 6 bukker, 1 geit og 3 killinger for sesongen 2017.

Grunneiere har fortrinnsrett, deretter innebygdsboende. Skulle det være igjen kort, så selges disse til utenbygdsboende.

Søknadsfrist settes til 25.juni.

 

Søknaden sendes Hilda Femundsenden, Øvre Østlia 14, 2440 Engerdal eller hildaelin@yahoo.no

 

Vedtatte priser og jakttider, Småviltjakt Engerdal grunneierforening for jakt og fiske 2017:

 

Innenbygds

Treningskort 21/8-31/3 kr 100,-

Ande- og duejakt 21/8-23/12 fritt kortsalg kr 200,-

Fuglejakt 10/9-23/9 fritt kortsalg kr 300,-

Fuglejakt 1/10-23/12 (skogsfugl) fritt kortsalg kr 300,-

Dagskort fugl fritt kortsalg kr 100,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10-23/12, 1/1-28/2 fritt kortsalg kr 600,-

Beverjakt 1/10-15/5 6 kort kr 200,-

Råbukkjakt u/hund 10/8-23/9 6 kort kr 500,-

Rådyrjakt 1/10-23/12 (bukk, geit, killing) kr 500,-

 

Max uttak på rådyr er 6 bukker, 1 geit, 3 killinger

 

Utenbygds

Treningskort dagskort 21/8 – 31/3 kr 100,-

Treningskort 21/8-31/3 kr 500,-

Ande- og duejakt 21/8-23/12 fritt kortsalg kr 300,-

Fuglejakt 10/9-16/9 20 kort kr 1500,-

Fuglejakt 17/9-23/9 20 kort kr 1300,-

Dagskort fugl 10/9-23/9 kr 400,-

2-dagers kort fugl 10/9-23/9 kr 700,-

Fuglejakt 1/10-12/10 (skogsfugl) 20 kort kr 1100,-

Dagskort fugl 1/10-12/10 kr 300,-

2-dagers kort fugl 1/10-12/10 kr 500,-

Fuglejakt 13/10-23/12 (skogsfugl) kr 1300,-

Dagskort fugl 13/10-23/12 kr 200,-

2-dagers kort fugl 13/10-23/12 kr 300,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10- 23/12, 1/1-28/2 kr 1500,-

Dagskort hare kr 150,-

3-dagers kort hare kr 400,-

Beverjakt 1/10-15/5 kr 600,-

 

Max uttak på bever er 6 (tilsammen med innenbygds)

 

Styret gis mandat til og regulere jaktider, bag limit og salg av kort etter viltbestand / taksering.

 

Fullstendige jaktregler kan du lese her.


 
 
 
 

 
Fiske
 
 
 
 
Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har leid ut sine fiskerettigheter til Engerdal fjellstyre. Det er derfor Fjellstyret som administrerer fisket på foreningens område og området inngår i det felles fiskekort som gjelder for mesteparten av Engerdal kommune. 
 
På foreningens område er det mange bra fiskemuligheter. Engeråa er velkjent for mange og er ei fin lita å som innimellom huser fin harr og ørret. Her er det maksmålsforvalnting og fangstkvoter. Dessuten kan sjøen Litlengeren tilby et variert fiske på sik, abbor og gjedde. Her er det også åpent for garnfiske for utenbygds gjennom eget garnkort. Oppe på fjellet øst for grenda ligger Blakksjøen som er et kjent røyevann. Her er det gjennomført et omfattende uttynningsfiske for å få opp gjennomsnittsstørrelsen i sjøen. Forhåpningen er at dette etterhvert skal bli et vann med mye fin røye. Det krever immidlertid at det ikke fiskes for hardt på større, fiskespisende (mer enn 30 cm) røyer i sjøen.
 
Form mer info om fiskemuligheter og fiskeregler i området kan du gå inn på menyknappen FISKE i hovedmenyen.
 
 
 
Biotopforbedringer. 
 
 
Engerdal Grunneierforening holder på med et interessant prosjekt med biotopforbedringer i Engeråa. Dette arbeidet vil gjennomføres i løpet av 2015. Planen kan du lese her. 
 
 
 
Vedtekter og styrets arbeid. 
 

Styre i Engerdal grunneierforening for jakt og fiske:

 

Leder: Marius Lundbu

Sekretær: Svein Ove Nordsveen

Styremedlem: Steinar Granberg

Vara: Erik Kvilten

Kasserer: Hilda Femundsenden

 

 
Møteprotokoller

 
Protokoll fra styremøtet 18. august 2016

 
 
 
 
 
Årsmeldinger 
 
 
 
 
Vedtekter
 
Vedtekter for Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske kan du lese her.
 
 
Jaktregler
 
Jaktregler for Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske kan du lese her.

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb