LightWEB
LightWeb

FRILUFTSLIV & AKTIVITETER

 

FRILUFTSLIV

Femund Engerdal har en storslått og karakteristisk natur, preget av furumoer, furukragger, blokkrik mark med markerte morenerygger, tallrike myrer, små og store vann spredd rundt i området. Det er også mange karakteristiske fjelltopper med en fantastisk utsikt. Naturen i Femund Engerdal danner en storslått ramme som utgangspunkt for et allsidig friluftsliv.

I tillegg til sportsfiske er det fotturer som lokker de fleste turistene til Femund Engerdal i sommerhalvåret. Andre populære aktiviteter er kanopadling, rafting og elvepadling. I vinterhalvåret er det veldig gode muligheter til skigåing i oppkjørte løyper eller i terrenget. Isfiske er en meget populær med gode muligheter for fine fiskefangster. Hundekjøring er veldig populært i femundstraktene og har egne løypenett.

 

VANDRING

Femund Engerdals karakteristiske natur er et ypperlig utgangspunkt for vandring. Over hele kommunen kryr det av stier, seterveger og skogsbilveger som er lette å gå og gir varierte opplevelser. Andre ruter er mer krevende. Det er verdt å vite at hele Engerdal er dekket av Uglands turkartserie i 1:50 000. Kartene heter Femund Nord, Femund Sør og Engerdal-Femundselva.

Anbefalinger om korte eller lengre turer finner du på hjemmesiden til Destinasjon Femund Engerdal.
Ti toppers diplomet kan være noe for de med interesse for topper og flott utsikt. Hvilke topper i Femund Engerdal som du må bestige for å få diplomet finner du her.

KANO PADLING

Femund Engerdal er et eldorado for kanoentusiaster. De store sjøene Femund og Isteren, såvel som Femundselva, Jyltingsmarka og Femundsmarka har båret mang en kano. Det sies at en ikke bør ha høydeskrekk når en padler kano i våre klarvannsjøer, da en ser bunnen godt selv ved vanndyp på 10 meter.

Turforslag med kano finner du på hjemmesiden til Destinasjon Femund Engerdal
.

NASJONALPARKER & NATURRESERVATER

Innen Engerdal kommune er det 2 nasjonalparker, 6 naturreservater og 1 landskapsvernområde. Til sammen er det vernet litt over 755 000 daa av statsallmenningsareal. I disse områdene er det verdt å merke seg at det er spesielle regler for friluftsliv. Nærmere opplysninger om gjeldende lovverk finnes lenger ned på siden under beskrivelsen av de enkelte områdene.

Den største nasjonalparken er Femundsmarka som ligger mellom Femund og svenskegrensa. Nasjonalparken ble opprettet i 1971 og utvidet i 2003. Det er et særpreget villmarksområde med tykkstammet, glissen furuskog, blokkmark, snaufjell og tallrike innsjøer/elver som har stor verdi for friluftsliv og sportsfiske. Området har stor vitenskapelig verdi på grunn av de uberørte vassdragene. Det fører ingen bilvei inn i den 573 km² store nasjonalparken. Sommerstid er M/S Femund II på Femund et godt alternativ for å komme seg inn i marka. Er også fint å gå fra Elgå, Elgådalen, Valdalen eller Sylen/ Grøvel-sjøen. Dersom du ønsker å bli bedre kjent bosettinger, kultur og reindrift i og ved Femundsmarka kan Terje Mathisens bok "Der villmark og mennesker møtes" anbefales.

Gutulia nasjonalpark ble opprettet i 1968, men ble allerede i 1916 foreslått fredet på grunn av sin gamle urskog. Her finnes gran som er over 300 år og furu på nærmere 500 år. Nasjonalparken ble utvidet med 4 km² i 2004 og er nå på 23 km². I Gutulia får skogen utvikle seg fritt slik at forskerne kan følge utviklingen gjennom generasjoner av trær. Fra omkring 1750 til 1949 var det seterdrift i Gutulia. Seterhusene er i dag fredet og restaurert, og sommerstid er det her mulgihet for en kaffekopp. Ligger 3 km skiltet vei østover fra fylkesvei 654 mellom Sorken og Røstvollen.

Kvisleflået naturreservat ligger sør-øst for Drevsjø. Letteste adkomst er fra riksvei 25 ved Kvilten. Både Lortseterveien og Østliveien går helt inn til reservatet. Reservatet ble opprettet i 1981 med en utvidelse 2. september 2005 og er nå 56,8 km². I dette våtmarksområdet finnes særpregede landskapsformer, en frodig vegetasjon og et rikt dyreliv. Kvisleflået er et såkal ramsområde, som betyr at det er et internasjonalt vernet våtmarksområde.

Galtsjøen naturreservat ligger ved Isterfossen og sørover langs riksvei 217 rundt Galthåen og Galtsjøen. Reservatet ble opprettet i 1981, er 5 km² og er et viktig våtmarksområde med et spesielt interessant og rikt fugleliv. Her hører du garantert storlomens karakteristiske skrik i sommernatten.
 

SEVERDIGHETER

M/S Fæmund II
Femund er Norges tredje største innsjø og vi tør påstå en av de vakreste med sine uberørte strender! Flere av boplassene rundt sjøen er fortsatt uten vegforbindelse. Ingen bør forlate Engerdal uten en tur med rutebåten M/S Fæmund II. Rutetabell for 2010 finner du her.

Femundshytten
I dag er Femundshytten en av de ensomme, vegløse boplassene ved Femund, men fra 1793 til 1820 da smeltehytta under Røros Verk var i drift, et livlig sentrum i ødemarka. 150 hus var i bruk på det meste. Garden med alle restene etter kopperdrifta og livet der, er i dag et imponerende kulturminne.

Fiskevoller/næringsfiske
Et annet kulturminne knyttet til de store sjøene i Engerdal er fiskevollene Buvika ved Femund og Ellevollsvollen og Hogsetvollen ved Isteren. Tettbygde ”fiskevær” i villmarka, i dag mest brukt som fritidshus.

Organisert næringsfiske drives i dag av Femund Fiskerlag A/L med fiskemottak, foredlingsanlegg og utsalg på Elgå. Etablert i 1981 er dette en pionerbedrift for moderne innlandsfiske i Norge.

Reindrift
I Engerdal finnes Norges sørligste reindriftssamer med i alt ca 3 000 dyr fordelt på 6 driftsenheter. Samene er i dag bosatt i Gutu i Elgådalen.

Blokkodden villmarksmuseum
På Drevsjø er samlet bygninger og gjenstander både fra den samiske kulturen, skogsarbeid, jakt og fiske. Det legges vekt på å få til et åpent museumsmiljø med aktivitetsdager og demonstrasjoner.

Seterdrift
Engerdal har fortsatt setre i drift selv om nye driftsformer etter hvert overtar. Utmarksbeitet er en svært viktig ressurs for jordbruket i fjellbygda selv om det er konflikter mellom beitedyra og de 4 store rovdyra gaupe, jerv, bjørn og ulv. Ved Engerdalsetra er det anlagt et setermuseum.

Ljørbuer
I tillegg til seterdrift var det i gamle dager slåtteland mange steder i utmarka. Foret ble her samlet i utløer eller i friluft og senere hentet hjem på vinterføre. Mange steder ble det bygd enkle ljørbuer for overnatting. Engerdal er en av kommunene i landet med flest bevarte og restaurerte ljørbuer, de fleste er åpne for at folk kan raste og koke kaffe i dem. På Kviltflået er det bevart et komplett slåtteanlegg som nærmest er å regne for et museum.

Storhøa fangstanlegg
Ved fjellet Storhøa på grensa mot Trysil finnes et stort gammelt fangstanlegg for villrein.

Røa og Røafallene
Røa er navnet på grensevassdragene både i Femundsmarka mot nord og mot Trysil øst for Engeren i sør. Begge er severdigheter som fortjener å nevnes. I Femundsmarka er Røa et enestående villmarksområde og fiskeland. Ta gjerne M/S Fæmund II til Røeosen som utgangspunkt for en tur! I på grensen mot Trysil i sør kaster den andre Røa seg ned mot Engeren i viltre stryk og fosser – en liten naturperle

NOEN REGLER FOR FRILUFTSLIVET

Utdrag fra friluftsloven:

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy utenom opparbeidet bilveg uten spesiell tillatelse.

Langs beferdede veger er det ikke tillatt å campe mer enn i 2 døgn på samme sted. I noen områder er camping begrenset til spesielle plasser. Følg oppslag.

I tiden fra 15. april til 15. september er det forbudt med åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

F.o.m. 1. april t.o.m. 20. august skal alle hunder føres i bånd.

På sjøer over 2 kvadratkilometer er det tillatt å bruke motorbåt. Nærmere opplysninger om bestemmelser for bruk av motorbåt fåes ved henvendelse til Engerdal kommune, tlf. 62 45 80 00.

Det er ikke tillatt å hogge eller skade trær uten grunneiers tillatelse.

Det er ikke tillatt å kaste søppel i naturen.

Du synes kanskje dette er mange regler å huske på, men disse er til hjelp for alle oss som er glad i naturen og ønsker å bevare den for våre etterkommere. Husk at naturen skal vare evig!


 

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb