LightWEB
LightWeb

STATISTIKK

Elg
Det ble i 2015 felt 134 elger av en tildelt kvote på 144, fellingsprosent 93 %. Dette er 1 elge færre enn i fjor og 35 færre enn i toppåret 2010. For de som er over middels interessert i elgjakt presenteres her en del elgdata:


Figur tildelt kvote og felt elg fra 1977 - 2015 her
Sett elg 2015 på det enkelte jaktfelt her
Figur sett elg pr jeger pr dagsverk 1981 - 2015 her
Figur over gjennomsnittvekter 1997 - 2015 her


Elgå trekkelg vinter:
Vinterstid kommer det veldig mye elg i liene ned mot Femund, her er det mindre snø. Denne elgen kommer hovedsakelig fra Røros - Brekken området. Det har blitt helikoptertelt elg i lia litt sør for Elgå og nord til Røa, her har det stått 250 elg vinterstid. Mattilgangen for denne elgen er dårlig, og det har vært mye elg i dette området i mange år. Vinteren 2003-2004 ble det foret med rundballer rett nord for Elgåa. Det gikk med 200 rundballer og det var tidvis veldig mye elg rundt foringsplassene, det ble også felt noe furu til elgmat.

Vinteren 2004-2005 ble det foret med 120 rundballer rett nord for Elgå og det har blitt tynna en del furu i lia til elgmat. Det ble også satt opp saltsteiner ved foringene for å unngå barkgnag. Vinteren 2005-2006 ble det også foret med rundballer.

Vinteren 2006-2007 ble det foret nord for Elgåa på de faste plassene, men det ble også foret på elgåmoen hvor det stod veldig mye elg. Foringsplassen på elgåmoen hadde veldig bra besøk. Det ble foret opp 130 rundballer i vinter.

Vinteren 2007-2008: Det blir foret for fullt nord for Elgåa og ved elgåmoen nå. Det er voldsomt med elg og det går veldig mye rundballer, det vil sikkert gå med 300 rundballer i vinter. På grunn av den tidlige vinteren med mye snø kom det mye elg allerede i desember.

Vinteren 2008-2009 starta i begynnelsen av desember og det var en del elg i farten. Før jul var det lite snø og elgen var ikke så avhengig av foringsplassene. Etter nyttår har det blitt mer trafikk, men det er heldigvis mindre trafikk så langt i år i forhold til foregående år. Målsettingen er å redusere vinterbestanden i området i samarbeid med Rørosingene. 

 Småvilt
Småviltbestanden går stadig nedover, her kan du se mer om felt og sett småvilt på statsallmenningen de siste årene:
 

For jakta 2015 mottok fjellstyret 58 jaktrapporter. I og med at det ar sterke fagstbegrensninger er det lite relevant å sammenligne avskytingsdata med tidligere år. Derimot er sett fugl pr dag et parameter som er interessant. Tallene viser at for ryper ble det sett gjennomsnitlig 5,0 pr dag. I 2014 ar dette tallet 10,7 sette ryper pr dag. I 2015 ble det sett i gjennomsnitt 2,9 skogsfugl pr dag, mens det i 2014 ble sett 5,2 skogsfugl pr dag.
 
Minner om viktigheten av rapportering, da dette er en viktig faktor som vi må forholde oss til, og som spiller inn, når vi skal vedta neste års jakt!

Rådyr
I 2015 ble det felt 47 rådyr av en kvote på 90. Dette gir en fellingsprosent på 52.
 

 Bever
I 2015/2016 ble det felt 5 bevere av en kvote på 15 dyr. Det gir en fellingsprosent på 33,3%.
 

 Smårovvilt
Antall fanget og felt smårovvilt går stadig nedover. Her kan du se statistikken tilbake til 2008. Engerdal Fjellstyre har en skuddpremieordning. Det vil si at hvis du leverer inn rev til Engerdal Fjellstyre får du utbetalt 400,- pr rev, du får 300,- pr mår, 300,- pr mink, 100,- pr røyskatt, 200,- pr ravn, 100,- pr kråke og 50,- pr skjære. Du må ha et smårovviltkort eller et småviltkort for statsallmenningen for å jakte smårrovvilt og dette får du kjøpt på inatur sine sider.
Dette gjøres for å ivareta bestanden av småvilt der smårovvilt utgjør en stor trussel.

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb